Ένας Μινώταυρος για τα υγρά απόβλητα μυκητοκτόνων στα συσκευαστήρια φρούτων

Πρότυπη μονάδα πλήρους κλίμακας για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων επί τόπου που παράγονται από τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς στα συσκευαστήρια φρούτων αναπτύσσει ομάδα ερευνητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης