ΥΠΕΝ: Έως τα τέλη Ιουλίου παρατείνεται το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Επίκειται τροποποίηση της ΚΥΑ του προγράμματος