Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εχουν ρυθμιστεί οφειλές 2,65 δισ.

Σε υψηλά σταθερά επίπεδα παραμένει ο αριθμός νέων αιτήσεων και οριστικών υποβολών τον Ιούλιο