Καλάθι του νοικοκυριού: Για την Σαρακοστή, το Πάσχα και ένα για παιδιά