Καύσιμα: Έκρηξη 60% στις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης

Βουτιά και στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης