Στις 2 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ που ζήτησε ο μέτοχος Greenhill Investments συμφερόντων των κ.κ. Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη με βασικό αίτημα την ανάκληση των μελών του ΔΣ και εκλογή νέου.

Η διοίκηση όμως της Ελλάκτωρ που έχει οριστεί από τη Reggeborgh πρόσθεσε στην ημερήσια δίάταξη και αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως 120,5 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η τιμή διάθεσης θα είναι 0,90 ευρώ και τα 100 εκατ ευρώ από τα 120,5 εκατ. θα αξιοποιθούν για τη συμμετοχή της Ελλάκτωρ στην αύξηση κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (τα τέσσερα πρώτα τα έχει ζητήσει η Greenhill) έχουν ως εξής:

1. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).
3. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).
4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).
5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πέμπτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Οπως αναφέρει η Ελλάκτωρ σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου θα προταθεί η έκδοση έως 133..920.002 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ (θα έχει προηγηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου) με τιμή διάθεσης 0,90 ευρώ και δικαίωμα προτίμησης 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές.

Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια που θα αντληθούν

Τα κεφάλαια, τα οποία θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση, θα διατεθούν προκειμένου να καλύψουν επενδύσεις ύψους περίπου €20,5 εκατ. για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς της Ενέργειας καθώς και €100 εκατ. περίπου, για τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Από τα ανωτέρω ποσά θα αφαιρεθούν αναλογικά τα έξοδα της έκδοσης των Νέων Μετοχών και το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ θα διατεθεί με στόχο να καλύψει υποχρεώσεις από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αλλά και τις υποχρεώσεις της στην ελληνική αγορά, €45 εκατ. και €55 εκατ. αντίστοιχα.

Οπως ενημερώνει η διοίκηση, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα της Κατασκευής του Ομίλου ανήλθε στις 30.09.2020 σε €1,6 δισ. Κατά το 2020 υπεγράφησαν συμβάσεις αξίας €671 εκατ., ενώ έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα ύψους €203 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν (σύνολο ανεκτέλεστου €1,8 δισ.). Επιπλέον, αναμένεται αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων, αλλά και ως συνέπεια των μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 στις οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιείται στρατηγικά η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σε έργα Υποδομών που αφορούν στην δραστηριότητά της.

Αν δεν συμπληρωθεί η απαραίτητη απαρτία στις 2 Απριλίου, η επαναληπτική συνέλευση έχει οριστεί για τις 9 Απριλίου. Στις 17 Μαρτίου η διοίκηση ενόψει της αύξησης κεφαλαίου θα ενημερώσει τους αναλυτές μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Προθεσμιακές καταθέσεις: Στάση αναμονής από τις τράπεζες για τα επιτόκια μετά τη μείωση της ΕΚΤ
Επιχειρήσεις |

Κίνηση έκπληξη από τις τράπεζες στις προθεσμιακές καταθέσεις

Πώς ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις των τραπεζών για τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις - Πρόκειται για μία τάση που καταγράφεται πάντοτε όταν τα επιτόκια εισέρχονται σε πτωτική τροχιά