Περισσότερους από 2.000 στοχευμένους ελέγχους πρόκειται να πραγματοποιήσει μέσα στο 2021 το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) με στόχο την περιστολή της φοροδιαφυγής, των παράνομων δραστηριοτήτων και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

«Το Βήμα της Κυριακής» παρουσιάζει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα το σχέδιο δράσης των ελέγχων που έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας οι επιχειρησιακές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ της Αττικής και της Μακεδονίας.

Στο στόχαστρο των ελεγκτών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος βρίσκονται μεταξύ άλλων οι περιπτώσεις εισφοροδιαφυγής και αδήλωτης εργασίας, οι συναλλαγές και οι πωλήσεις προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (e-shop κ.τ.λ.), αλλά και φαινόμενα διαφθοράς πολιτικών, δημάρχων, προέδρων, διευθυντών και συμβούλων δημόσιων οργανισμών αλλά και κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων.

Στην πρώτη γραμμή

Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων θα βρεθούν για μία ακόμα φορά το παρεμπόριο (ένδυση – υπόδηση), το λαθρεμπόριο καυσίμων, καπνικών, αλκοολούχων ποτών, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ο έλεγχος «πόθεν έσχες» για περιπτώσεις παράνομης απόκτησης περιουσίας.

Στη λίστα με αυτούς που θα ελέγξει το ΣΔΟΕ, βάσει του σχεδίου δράσης που παρουσιάζει σήμερα «Το Βήμα της Κυριακής», περιλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις δωροδοκιών, εκβιασμών, απάτης και τοκογλυφίας, ενώ σε στενό κλοιό θα βρεθούν αγροτικές ενισχύσεις – επιχορηγήσεις, συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο όνομα των εθνικών κληροδοτημάτων, ταχυδρομικά δέματα, σκάφη αναψυχής (θαλαμηγοί) κ.τ.λ. Μέσα στο 2021 προγραμματίζεται η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων με εξειδίκευση σε ελέγχους της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας αλλά και στη διακίνηση και διάθεση υγραερίου.

Αδήλωτη εργασία

Οπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης του ΣΔΟΕ, η αδήλωτη εργασία ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο είναι επιβραδυντικός και στρεβλωτικός παράγοντας της οικονομίας που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των δημόσιων εσόδων, την αποδυνάμωση του ασφαλιστικού συστήματος, τη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και την παραβίαση βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ καθίσταται εκ παραλλήλου αρμόδια για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται και ενεργούνται από την ειδική υπηρεσία ελέγχου ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Τομείς στους οποίους φαινόμενα αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας βρίσκουν πρόσφορο έδαφος (παρεμπόριο, άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων χωρίς την υποβολή έναρξης εργασιών, λαθρεμπόριο, υπαίθριο – πλανόδιο εμπόριο κ.ο.κ.) αποτελούν στόχους πρώτης προτεραιότητας ελέγχου.

Ενδεικτικά αναφέρονται έλεγχοι σε παντός είδους επιχειρήσεις για κατάθεση και ανάρτηση πίνακα προσωπικού και όρων εργασίας, απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου στα τηρούμενα βιβλία ή στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και ούτω καθεξής.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για το έτος 2021 θα επικεντρωθούν επίσης σε επιχειρήσεις για την καταπολέμηση και ανακάλυψη πειρατικών προγραμμάτων λογισμικού, στα εμπορεύματα που διακινούνται στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, σε υπαίθριες αγορές, σε συναλλαγές αγαθών από απόσταση σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μεταξύ των προϊόντων που θα βρεθούν στο στόχαστρο είναι προϊόντα καλλωπισμού και προσωπικής φροντίδας, είδη ένδυσης, υπόδησης και συναφή συμπληρώματα, αθλητικά είδη, παιχνίδια, κοσμήματα και ρολόγια, τσάντες χειρός, αλκοολούχα ποτά και κρασιά, φαρμακευτικά σκευάσματα.

Καύσιμα, τσιγάρα, ποτά

Εμφαση θα δοθεί και στους ελέγχους διακίνησης και διάθεσης υγραερίου κίνησης. Αντικείμενο του συγκεκριμένου ελέγχου αποτελεί η ανάδειξη φαινομένων παράνομης διάθεσης υγραερίου μειωμένης φορολόγησης (βιομηχανικού – θέρμανσης) ως υγραερίου κίνησης. Στο πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών από μειωμένες παραδόσεις υγραερίου κίνησης η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ προμηθεύτηκε συσκευή ελέγχου ακριβείας διανομέων υγραερίου κίνησης προκειμένου να ελέγχει την ακριβή παράδοση των ποσοτήτων.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση του ελέγχου της διακίνησης καυσίμων, δημιουργείται λογισμικό υποδοχής δορυφορικών σημάτων προσδιορισμού θέσης βυτιοφόρων, που θα αποτυπώνει το προδιαγεγραμμένο δρομολόγιο, την εφαρμογή του και την υλοποίησή του σε άμεσο χρόνο για κάθε βυτιοφόρο που διακινεί καύσιμα. Τη χρήση της εφαρμογής αυτής το ΣΔΟΕ προτίθεται να την παραχωρήσει σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στον έλεγχο της διακίνησης καυσίμων.

Πάντως, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται, δίνεται προτεραιότητα στη λήψη δειγμάτων ενεργειακών προϊόντων, καπνικών και αλκοολούχων ποτών για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών και την καταστολή φαινομένων νοθείας και λαθρεμπορίας.

Καταπολέμηση διαφθοράς δημόσιων λειτουργών

Ειδικό κεφάλαιο στο σχέδιο δράσης του ΣΔΟΕ αποτελεί η καταπολέμηση διαφθοράς δημόσιων λειτουργών με την αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος μέσω της διενέργειας ελέγχων δημόσιων δαπανών, προμηθειών υπουργείων και λοιπών δημόσιων φορέων.

Το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος, έχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, διεξάγει ελέγχους «πόθεν έσχες» ανασυνθέτοντας το πραγματικό οικονομικό προφίλ του ελεγχομένου, όπως προκύπτει από άλλα στοιχεία (π.χ. καταθέσεις τραπεζών), και αναδεικνύοντας τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ αυτών και των φορολογικών δεδομένων που προκύπτουν από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν.

Οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ, λειτουργώντας και ως ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, διενεργούν έρευνες προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης των ανωτέρω αδικημάτων, στοιχειοθετούν, θεμελιώνουν και συντάσσουν πορισματικές αναφορές που παράγουν έννομα αποτελέσματα, προκειμένου να ασκηθεί η περαιτέρω ποινική δίωξη από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Για τη διακρίβωση του κατά περίπτωση ερευνώμενου αδικήματος απαιτείται ο έλεγχος της κίνησης του συνόλου των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς και ο έλεγχος τυχόν επενδύσεων στις οποίες έχουν προβεί, προκειμένου να προσδιοριστεί το σύνολο της πραγματικής περιουσίας αυτών και εν συνεχεία να συγκριθεί με τα δηλωθέντα εισοδήματα, προς εντοπισμό αδήλωτης φορολογητέας ύλης.

Πλέον της αναλυτικής κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών, θα γίνεται έλεγχος παραστατικών συγκεκριμένων συναλλαγών (επιταγές, γραμμάτια καταθέσεων και αναλήψεων, εντολές εμβασμάτων κ.λπ.), καθώς και λήψη στοιχείων από άλλες υπηρεσίες.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Tax