Η ετοιμότητα σχετικά με φυτοϋγειονομικά μέτρα για την προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς υπήρξε ένα από τα βασικά θέματα που απασχόλησαν το πρόσφατο Συμβούλιο των υπουργών, οι οποίοι και αναζήτησαν λύσεις προστασίας από τα φυτικά παράσιτα που απειλούν τη γεωργία.

Οι υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία της ευαισθητοποίησης σχετικά με την υγεία των φυτών και την ανάγκη να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα επικίνδυνα παράσιτα νωρίς και να τα εξαλείψουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Αρκετοί υπουργοί ανέφεραν ότι οι ψηφιακές δυνατότητες (π.χ. ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων) και η καινοτομία μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων που σχετίζονται με την υγεία των φυτών και τα παράσιτα.

Οι υπουργοί τόνισαν επίσης τρόπους ενίσχυσης της ετοιμότητας της Ευρώπης κατά των παρασίτων, π.χ. αναπτύσσοντας σχέδια έκτακτης ανάγκης και εφαρμόζοντας αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα.

Χρήση βιολογικών παραγόντων ελέγχου κατά των παρασίτων

Οι υπουργοί πραγματοποίησαν συζήτηση για τις πολιτικές σχετικά με τη χρήση παραγόντων βιολογικού ελέγχου – BCAs (μακροοργανισμοί) κατά των επιβλαβών οργανισμών. Υπήρξε συναίνεση μεταξύ των υπουργών ότι τα BCA αντιπροσωπεύουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι των χημικών φυτοφαρμάκων και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη ορισμένων στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «farm to fork».

Υπήρξε επίσης ευρεία υποστήριξη για την πρωτοβουλία της Προεδρίας να υποβάλει πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη σχετικά με την κατάσταση στην Ένωση και τις επιλογές σχετικά με την εισαγωγή, την αξιολόγηση, την παραγωγή και την εμπορία παραγόντων βιολογικού ελέγχου.

Πακέτο μεταρρύθμισης της ΚΑΠ

Η Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τους τρεις κανονισμούς που αποτελούν τη δέσμη μεταρρυθμίσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής (για την περίοδο 2023-2027). Σημείωσε δε, τις διαφορετικές απόψεις που εξέφρασαν οι υπουργοί σχετικά με διάφορες πτυχές της δέσμης μεταρρυθμίσεων.

Έτσι, η προεδρία, με ανανεωμένη πολιτική καθοδήγηση από τους υπουργούς, θα στοχεύσει τώρα στην περαιτέρω προώθηση των διοργανικών διαπραγματεύσεων, ιδίως σε έναν «σούπερ τριμερή διάλογο», που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021.

Οι συζητήσεις για τους τρεις κανονισμούς αφορούσαν θέματα όπως:

  • στρατηγικά σχέδια
  • νέο μοντέλο παράδοσης
  • στόχευση πληρωμών
  • διαχείριση της αγοράς και έκτακτα μέτρα

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν επί του παρόντος τα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια, βάσει των μη νομικά δεσμευτικών και ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Επιτροπής.

Πολλοί υπουργοί εξήγησαν ότι αυτές οι συστάσεις αποτελούν καλή ένδειξη και αφετηρία για τον σχεδιασμό των στρατηγικών σχεδίων.

Ωστόσο, τόνισαν ότι αυτά τα σχέδια θα βασίζονται κυρίως σε εθνικές προτεραιότητες, ειδικότητες και ανάλυση SWOT.

Οι αντιπροσωπείες εξέφρασαν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το κατά πόσον να ενσωματώσουν την Πράσινη Συμφωνία και να υλοποιήσουν τους στόχους των στρατηγικών για τη διχάλα στα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. ορισμένοι υπουργοί ζήτησαν εκτίμηση επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη σύνδεση αυτών των στρατηγικών με την ΚΑΠ.

Νέο μοντέλο παράδοσης

Οι υπουργοί επανέλαβαν με έμφαση την προτίμησή τους για ένα νέο μοντέλο παράδοσης (όπως προβλέπεται στον κανονισμό στρατηγικών σχεδίων και στον οριζόντιο κανονισμό) που παρέχει αρκετή ευελιξία στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού των παρεμβάσεων χρηματοδότησής τους, διασφαλίζοντας παράλληλα μια απλοποιημένη διαδικασία. Για να διασφαλιστεί η απλούστευση και να μειωθεί η γραφειοκρατία, πολλοί υπουργοί αντιτάχθηκαν σε πρόταση για ένα σύστημα δύο επιπέδων που εισάγει τόσο τη συμμόρφωση όσο και τις υποχρεώσεις που βασίζονται στην απόδοση.

Στόχευση πληρωμών

Η Προεδρία περιέγραψε τις συμβιβαστικές προτάσεις σχετικά με ορισμένα ανοιχτά ζητήματα κυρίως σχετικά με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα (ή όχι) σχετικά με διατάξεις που περιλαμβάνουν τους ορισμούς του «ενεργού γεωργού» και του «νέου αγρότη», τη μείωση των πληρωμών (ανώτατο όριο), τις πληρωμές για τους μικρούς αγρότες, αναδιανεμητικές πληρωμές.

Ενώ οι απόψεις για τις διάφορες διατάξεις διέφεραν, αρκετοί υπουργοί τόνισαν την ανάγκη ευελιξίας σε διαφορετικά μέτρα (επιλέγοντας κυρίως εθελοντικές διατάξεις).

Διαχείριση της αγοράς και έκτακτα μέτρα

Η Προεδρία εξήγησε ότι οι θέσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σχετικά ευθυγραμμισμένες σε ζητήματα που αφορούν τον οίνο και τους γεωγραφικούς δείκτες, αλλά παραμένουν χωριστά όταν πρόκειται για μέτρα διαχείρισης της αγοράς και κρίσεων.

Οι Υπουργοί κάλεσαν την Προεδρία να μείνει κοντά στις αρχές που συμφωνήθηκαν και κατοχυρώθηκαν στη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου (που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2020) και σεβαστούν τις δεσμεύσεις της ΕΕ στον ΠΟΕ κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει διοργανικών διαπραγματεύσεων. Έδειξαν επίσης την προθυμία να κάνουν ένα βήμα προς το Κοινοβούλιο σε ορισμένα θέματα.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO