Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το τριμηνιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 170 ωρών.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στάση της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η ευθύνη της εκτείνεται πέρα από τις υπαγορεύσεις του νόμου. Η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν είναι μόνο ένα σύνολο από «πράξεις» της επιχείρησης αλλά στην ουσία αποτελούν επένδυση καθώς εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα, τη υγιή εξέλιξη και ανάπτυξή της. Οι επιχειρήσεις είναι οργανισμοί που ιδρύονται και εξελίσσονται μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας η οποία διέπεται από νόμους γραπτούς και άγραφους αντλούν τους πόρους τους από αυτήν και αξιοποιούν το έννομο περιβάλλον που τους παρέχει για να ευημερούν. Επομένως, στο πλαίσιο της ΕΚΕ εντάσσεται και η δέσμευση μίας επιχείρησης να εισφέρει στην βελτίωση της κοινότητας εντός της οποίας δραστηριοποιείται επιχειρηματικά.

Μέσα σε μία κοινωνία που εξελίσσεται δεν είναι δυνατόν να μην εξελίσσονται οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Οι κλιματικές αλλαγές, η εξέλιξη των ανθρώπινων γενεών και των απαιτήσεών τους και η τεχνολογική ανάπτυξη έχουν σημαντική απήχηση στην λειτουργία τους και πλέον καθίσταται αναγκαίο περισσότερο από κάθε άλλη εποχή οι επιχειρήσεις να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η βιωσιμότητα, το ηθικό επιχειρείν, η διαχείριση του ανθρώπου, η κοινωνική ευαισθησία, βασικά συστατικά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν σήμερα απαιτήσεις όχι μόνο θεωρητικού περιεχομένου αλλά σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν την επιχειρηματική επιτυχία και καθίστανται σταδιακά βασικοί δείκτες επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Μέσα από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι πλήρως ενήμεροι για την έννοια, την ουσία και το περιεχόμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Θα αποκτήσουν γνώση του θεσμικού πλαισίου που την περιβάλλει, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα, τις αρχές και τις αξίες της ΕΚΕ και βέβαια θα αντιληφθούν την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης λειτουργιών ΕΚΕ στην ευρύτερη στρατηγική αλλά και την συνολική κουλτούρα του Οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, ως απαίτηση των καιρών, των επενδυτών και των χρηματοδοτήσεων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δημιουργήσει στελέχη που γνωρίζουν πλήρως:

• Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Πώς να χαράσσουν μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους στον οργανισμό
• Πώς να εντάσσουν στον στρατηγικό σχεδιασμό προγράμματα ΕΚΕ με τρόπο που θα αποτελούν εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού
• Πώς να ενσωματώνουν τις αρχές και τις αξίες της ΕΚΕ στην λειτουργία των τμημάτων αλλά και του συνόλου του οργανισμού
• Την μεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης προγραμμάτων ΕΚΕ
• Την παρακολούθηση υλοποίησης και την συνολική διαχείρισή τους
• Να επιβλέπουν την επιτυχή προβολή και διαφήμιση της υπεύθυνης στάσης και λειτουργίας του οργανισμού

Έναρξη Επόμενου Κύκλου

Έναρξη κύκλου 31 Μαΐου 2021

Αιτήσεις έως 28 Μαΐου 2021

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα
• Στελέχη δημόσιων οργανισμών, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
• Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε βαθμίδας που επιθυμούν να εξελιχθούν μέσα στον οργανισμό και να λάβουν θέσεις ευθύνης τμήματα που διαχειρίζονται θέματα ΕΚΕ
• Απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εκπαιδευτούν, να εξειδικευθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην ΕΚΕ
• Σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία που επιθυμούν να ενδυναμώσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην ΕΚΕ
• Στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Στελέχη Marketing
• Επιχειρηματίες που επιθυμούν να ενσωματώσουν τις αρχές και τις αξίες της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις τους

Μετά το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί:

1. Να χαράσσουν στρατηγικές ΕΚΕ, σύμφωνες με τις αρχές και τις αξίες της, ενσωματωμένες και ευθυγραμμισμένες με την στρατηγική της επιχείρησης ή/και του δημόσιου οργανισμού προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον
2. Να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν ή σχετίζονται με θέματα ΕΚΕ στην επιχείρηση ή τον δημόσιο οργανισμό και αφορούν το ηθικό επιχειρείν
3. Να ενσωματώνουν την κουλτούρα της ΕΚΕ στον οργανισμό. Να εκπονούν εσωτερικές πολιτικές λειτουργίας και να εφαρμόζουν εργασιακές πρακτικές σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΚΕ
4. Να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ
5. Να επιβλέπουν, να διαχειρίζονται και να συντάσσουν Εταιρικό Απολογισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
6. Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν επικοινωνιακή πολιτική του κάθε προγράμματος ΕΚΕ που εφαρμόζεται από την επιχείρηση ή τον δημόσιο οργανισμό
7. Να ενδυναμώνουν την επωνυμία της επιχείρησης ή του οργανισμού μέσα από την ανάπτυξη, υλοποίηση και τη συνολική διαχείριση στρατηγικής ΕΚΕ

Πιστοποιητικό επιμόρφωσης:

Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντειου Πανεπιστημίου. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος αποστέλλεται σε 1 με 3 μήνες από τη λήξη του προγράμματος και συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση της επιμόρφωσης.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News