Ένα έτος μετά τα μέσα Μαρτίου του 2020 που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε πανδημία, την επιδημία του SARS-CoV-2, οι εξελίξεις αναφορικά με την εξάπλωσή της, τα προγράμματα εμβολιασμών και τις οικονομικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της, παραμένουν καθοριστικές για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και των διεθνών αγορών, εκτιμούν οι αναλυτές της  διεύθυνσης επενδυτικών χαρτοφυλακίων της Alpha Bank. Η προοπτική διατήρησης της ιδιαίτερα υποστηρικτικής πολιτικής των κυριότερων Κεντρικών Τραπεζών συνδυαστικά με τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και η εξέλιξη της διαδικασίας των εμβολιασμών για τον έλεγχο της πανδημίας τροφοδοτούν την αισιοδοξία για ισχυρή οικονομική ανάκαμψη το τρέχον έτος. Η υποστηρικτική οικονομική πολιτική και η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών και τον προβληματισμό της επενδυτικής κοινότητας για τις επιπτώσεις της αναθέρμανσης της οικονομίας και για ταχύτερη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από εκείνη που επικοινωνούν οι Κεντρικές Τράπεζες. Η ανησυχία για σημαντική ενίσχυση του πληθωρισμού και για επίσπευση της αύξησης των επιτοκίων Κεντρικών Τραπεζών, επηρέασε ανοδικά τις αποδόσεις στη λήξη μεσομακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων ανεπτυγμένων οικονομιών, εγείροντας τον προβληματισμό για την ελκυστικότητα της μετοχικής κατηγορίας και για υπερτιμημένες αγορές.

Μετά από μια μακρά περίοδο πολύ χαμηλού ή και μηδενικού πληθωρισμού, η μαζική τόνωση της οικονομίας που επέβαλε η πανδημία έχει ως αποτέλεσμα την επανεμφάνιση του πληθωρισμού, κυρίως στις ΗΠΑ, ο οποίος ωστόσο εκτιμάται ότι θα παραμείνει ελεγχόμενος. Οι κυριότερες Κεντρικές Τράπεζες εκτιμούν ότι η άνοδος του πληθωρισμού θα είναι προσωρινή, δεν σηματοδοτούν ταχύτερη αύξηση των επιτοκίων και επισημαίνουν ότι η ενίσχυση των μεσοπρόθεσμων επιτοκίων αντικατοπτρίζει την οικονομική ανάκαμψη. Τονίζουν ότι παρότι η αβεβαιότητα έχει μετριασθεί, η πανδημία παραμένει πρόκληση για την προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας και συνεχίζουν να επικοινωνούν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν την ιδιαίτερα υποστηρικτική πολιτική για μεγάλο χρονικό διάστημα και για όσο κριθεί αναγκαίο για τη διατηρήσιμη επίτευξη των στόχων τους.

Η οικονομική πολιτική, η προοπτική ελέγχου της πανδημίας και ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουν να ευνοούν το επενδυτικό περιβάλλον, ωστόσο είναι πιθανές βραχυπρόθεσμες διορθωτικές κινήσεις. Αιτίες μπορεί να αποτελέσουν ενδεχόμενη απότομη άνοδος των αποδόσεων στη λήξη κρατικών ομολόγων συνδυαστικά με τις αυξημένες μετοχικές αποτιμήσεις ή ενδεχόμενη αναζωπύρωση της ανησυχίας για την πανδημία. Συνεχίζουμε να κρίνουμε κατάλληλη την ισορροπημένη επενδυτική προσέγγιση και ελκυστικότερη τη μετοχική κατηγορία έναντι της ομολογιακής μεσοπρόθεσμα.

Η οικονομική ανάκαμψη και η ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών ενισχύουν την ελκυστικότητα περιουσιακών στοιχείων που έχουν «κυκλικό» χαρακτήρα, τον χρηματοοικονομικό κλάδο, τον κλάδο των υποδομών καθώς και τοποθετήσεις σε εμπορεύματα. Οι πρόσφατες διορθώσεις δημιουργούν ευκαιρίες μεσοπρόθεσμων τοποθετήσεων σε θεματικές μεγατάσεων και κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων, με επιλογές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τις τεχνολογίες νέας γενιάς internet, τους ημιαγωγούς και την κυβερνοασφάλεια, να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Επιμέρους επενδύσεις:

Α. Ομόλογα

Στα κρατικά ομόλογα (Υψηλής Φερεγγυότητας), παρατηρείται σημαντική υποχώρηση στις τιμές, καθώς το περιβάλλον ισχυρής ανάκαμψης και ενίσχυσης του πληθωρισμού επηρεάζει αρνητικά, αν και σύμφωνα με τη διάμεσο εκτίμηση των μελών της Fed, τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα έως το 2023, ενώ η προθεσμιακή αγορά αναμένει την πτώτη  αύξηση των επιτοκίων στο α ́ εξάμηνο του 2023.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας σε συνδυασμό με τις αυξημένες εκδόσεις ομολόγων για να χρηματοδοτηθεί το πρόσθετο πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης οδηγούν σε καθοδική αγορά τα κρατικά ομόλογα.

Παρατηρώντας, ιστορικά δεδομένα από το 1973 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον δείκτη αναφοράς κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ διαπιστώνονται 15 περιπτώσεις που οι απώλειες του δείκτη ήταν μεγαλύτερες από 4,5%. Η τρέχουσα πτώση του δείκτη από 4 Αυγούστου 2020 έως τα μέσα  Μαρτίου 2021 ήταν στο 6,2%, η οποία είναι η τρίτη δυσμενέστερη ιστορικά.  Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι πάντως ιδιαίτερα ισχυρό για τα ελληνικά ομόλογα, ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι ο δείκτης κάλυψης των εκδόσεων κρατικών ομολόγων που πραγματοποιήθηκαν το 2021 είναι ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης (περί των 10 φορών).

Στα εταιρικά ομόλογα, περιορίζεται η ελκυστικότητα των ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, ενώ τα ομόλογα υψηλών αποδόσεων είναι ανθεκτικότερα και ελκυστικότερα υπό προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι ο παγκόσμιος δείκτης ομολόγων επενδυτικής διαβάθμισης έχει διάρκεια περί τα επτά έτη, συνεπώς επηρεάζεται σημαντικά από την άνοδο των επιτοκίων. Επίσης, το προσδοκώμενο επιτοκιακό έσοδο στα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας δεν επαρκεί για να καλύψει τον προσδοκώμενο πληθωρισμό με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ελκυστικότητα της κατηγορίας. Η προοπτική των εταιρικών ομολόγων σε ευρώ είναι ελαφρώς καλύτερη συγκριτικά με τα ομόλογα σε δολάριο λόγω των αγορών εταιρικών ομολόγων της ΕΚΤ και της εκτίμησης ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα παραμείνει χαμηλότερα του στόχου για τα επόμενα έτη.

Τα ομόλογα υψηλών αποδόσεων (HY) παρουσιάζουν ανθεκτικότητα το τρέχον έτος, καθώς διατηρούν θετική απόδοση. Η εκτίμηση ότι οι κυβερνήσεις θα συνεχίζουν να παρέχουν στήριξη και η ικανοποιητική προσδοκώμενη απόδοση συντηρούν τη ζήτηση για την κατηγορία.

Στα ομόλογα αναδυόμενων αγορών, βραχυπρόθεσμα η κατηγορία είναι υπό πίεση, καθώς η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων και η ανάκαμψη του δολαρίου επηρεάζουν αρνητικά, ενώ έχουν ενισχυθεί οι καθοδικοί κίνδυνοι μετά την απόφαση των ΗΠΑ και της Ε.Ε. να επιβάλουν κυρώσεις στην Κίνα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, παραμένουν οι προκλήσεις για οικονομίες με υψηλά ελλείμματα όπως η Τουρκία και η Βραζιλία.

Β. Μετοχές 

Διατηρείται η τάση ενίσχυσης των κυριότερων μετοχικών αγορών, παρά τις διακυμάνσεις, ενώ ευνοούνται οι μετοχές αξίας και κυκλικότητας, σε περιβάλλον ανόδου επιτοκίων. Παράλληλα, η προσδοκία για ισχυρή ανάκαμψη το 2021, καθώς προχωρά η διαδικασία εμβολιασμών κατά της πανδημίας, συμβάλει στην ενίσχυση των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη. 

Η άνοδος των αποδόσεων στη λήξη ομολόγων ευνοεί κλάδους αξίας, ιδιαίτερα τον χρηματοοικονομικό, ενώ οι κλάδοι των βασικών μετάλλων και ενέργειας επωφελούνται από την ανάκαμψη της οικονομίας, χωρίς να παραγνωρίζεται η υψηλή μεταβλητότητα ιδιαίτερα της τιμής του πετρελαίου. Η πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη συνδυαστικά με τα αυξημένα επίπεδα καταθέσεων αναμένεται να ευνοήσουν τους τομείς κατανάλωσης και υποδομών, αρχικά στις ΗΠΑ και σταδιακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προοπτική απόσυρσης των περιορισμών στην κινητικότητα επαναφέρει τη ζήτηση για υπηρεσίες ταξιδιών και αναψυχής. Η άνοδος των αποδόσεων στη λήξη κρατικών ομολόγων, έχει αρνητικό αντίκτυπο στον παγκόσμιο τεχνολογικό δείκτη. Εφόσον, η διάθεση επενδύσεων στην παγκόσμια μετοχική κατηγορία διατηρηθεί ισχυρή, ως πιθανότερο ενδεχόμενο διαφαίνεται ότι η διορθωτική κίνηση του δείκτη αναδυομένων αγορών θα ολοκληρωθεί σύντομα, με διατήρηση ανοδικής μεσοπρόθεσμης τάσης. Στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς η ελληνική οικονομία θα ανακάμπτει, τα περιθώρια ανοδικής αναθεώρησης των εκτιμήσεων για την πορεία των εταιρικών κερδών είναι συμαντικά.  Η σύγκριση επίσης των αναμενόμενων κερδών προς το επίπεδο του Γενικού Δείκτη του ΧΑ, έναντι της απόδοσης στη λήξη 10ετούς ελληνικού ομολόγου  είναι ευνοϊκή για την ελληνική μετοχική αγορά, ενώ Δείκτες αποτίμησης του ΧΑ, όπως ο οικονομικής αξίας/προσδοκώμενης λειτουργικής κερδοφορίας, διαμορφώνονται σε ελκυστικότερα επίπεδα έναντι του δείκτη αναδυόμενων.

Γ. Εναλλακτικές Επενδύσεις

Η διατήρηση ισχυρών στοιχείων για τον τομέα μεταποίησης συνδυάζεται με την εκτιμώμενη ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαίου. Ωστόσο, η μεταβλητότητα της τιμής αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή λόγω των επιπτώσεων της παράτασης των περιοριστικών μέτρων στην Ευρώπη και της ανησυχίας ότι σταδιακά θα αυξηθεί η προσφορά. Υπόβαρη η στάθμιση για την τιμή χρυσού, καθώς η άνοδος των αποδόσεων στη λήξη κρατικών ομολόγων περιορίζει την ελκυστικότητά του. Υπέρβαρη η στάθμιση για τιμές βασικών μετάλλων λόγω της ισχυρής ανάκαμψης της οικονομίας και της εκτίμησης ότι θα διατηρηθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση. Κατάλληλη κρίνεται η τοποθέτηση σε εναλλακτικές στρατηγικές, καθώς σε περιβάλλον μεταβλητότητας συμπεριφέρονται ικανοποιητικά.

Δ. Ρευστότητα

Η στάθμιση σε ρευστότητα διαμορφώνεται ουδέτερη. Τα μηδενικά ή αρνητικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια για μακρά χρονική περίοδο, ενισχύουν την ανάγκη επενδύσεων. Οι κυριότεροι συνδυασμοί μικτών κατανομών επενδύσεων εμφανίζουν θετική απόδοση σε όρους ευρώ το 2021, παρά τις πιέσεις που έχει δεχτεί η ομολογιακή κατηγορία. Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία ευρώ/δολάριο έχει εμφανίσει διόρθωση, καθώς το δολάριο έχει ευνοηθεί από τα υψηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Μεσοπρόθεσμα, ελαφρώς ανοδική αναμένεται η τάση του ευρώ, συμβαδίζοντας με σχετικώς ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα και με την εκτίμηση ότι η ενίσχυση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων δολαρίου δεν θα είναι υπερβολική, καθώς η Fed θα συνεχίζει μεγάλης κλίμακας αγορές ομολόγων.

Ε. Θεματικές επιλογές (μεγατάσεις)

Στην τρέχουσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία, οι θεματικές επιλογές και επιλογές μεγατάσεων, αναδεικνύονται σε βασικούς πυλώνες της νέας πραγματικότητας. Ελκυστικός για επενδυτικές τοποθετήσεις κρίνεται και ο κλάδος των Ημιαγωγών (Semiconductors), των οποίων η χρήση εκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα των ηλεκτρονικών συσκευών. Τους τελευταίους μήνες παρατηρούνται στην παγκόσμια αγορά ημιαγωγών συνθήκες υπερβάλλουσας ζήτησης. Η μη επαρκής παραγωγή ημιαγωγών είναι αποτέλεσμα αρκετών παραγόντων συμπεριλαμβανομένων της πανδημίας, της διαμάχης ΗΠΑ – Κίνας και των υψηλότερων των αναμενόμενων πωλήσεων οχημάτων το 2020. Οι προσπάθειες αύξησης της παραγωγικής ικανότητας από τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας δεν αναμένεται καλύψουν τη ζήτηση εντός του έτους. Ο συνδυασμός υψηλής ζήτησης και περιορισμένης παραγωγικής ικανότητας αναμένεται να επηρεάσει ανοδικά τις τιμές των μετοχών που σχετίζονται με τους ημιαγωγούς το τρέχον έτος.  Η διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης, η οποία επιταχύνθηκε από την πανδημία με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, της τηλεργασίας, της αυτόνομης οδήγησης και των απομακρυσμένων υπηρεσιών υγείας, καθιστά ιδιαίτερα υψηλή τη ζήτηση υπηρεσιών 5G. Ο δείκτης εταιρειών που εννοούνται από τις υπηρεσίες 5G, παρουσιάζει επίσης μεταβλητότητα μικρότερη συγκριτικά με λοιπές θεματικές επιλογές μεγατάσεων που την τελευταία χρονική περίοδο παρουσιάζουν αυξημένες διακυμάνσεις. Η σημαντική αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων το 2020 συντηρεί τη ζήτηση υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας (Cyber Security). Αυτό που καθιστά την κατηγορία ελκυστική μεσοπρόθεσμα είναι η αναμενόμενη ανάπτυξη τα επόμενα έτη.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Αγορές
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει τα «μπρος – πίσω»
Xρηματιστήριο Αθηνών |

Συνεχίζει τα «μπρος - πίσω» το ΧΑ - Αρκετοί τίτλοι κάνουν μικρούς «κύκλους»

Οι εναλλαγές μεταξύ των στρατοπέδων είναι καθημερινές στην αγορά, με αρκετούς τίτλους να κάνουν μικρούς «κύκλους» πέριξ των επιπέδων τους ευνοώντας τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις