*ΑΕΠ ανά ημέρα (σε δις ευρώ)

Πρόκειται για τη τριμηναία εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας, διαιρεμένο κατά 90 ώστε να προκύψει η τιμή του ΑΕΠ σε ημερήσια βάση. (Πηγή: Oxford Economics*).

* H Oxford Economics ιδρύθηκε το 1981 σε συνεργασία με το οικονομικό κολλέγιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Έχει αναπτύξει το μοντέλο Oxford Global Economic Model (GEM) που αποτελεί το περισσότερο ευρέως χρησιμοποιούμενο διεθνές μακροοικονομικό μοντέλο, με πελάτες όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ασίας και ένας μεγάλος αριθμός εταιριών blue-chip.

Το μοντέλο αυτό είναι δομημένο με αυστηρό τρόπο προκειμένου να παρέχει συνεπείς προβλέψεις και να προχωράει σε αποτελεσματική ανάλυση σεναρίων. Οι προβλέψεις του μοντέλου αφορούν τα επόμενα 5 έτη και ανανεώνονται κάθε μήνα.

Όλοι οι υπολογισμοί που γίνονται στο GEM είναι πολύ διαφανείς και αιτιολογούνται απόλυτα, ενώ επίσης καθιστά ιδιαίτερα εύκολες αλλαγές στις παραδοχές για βασικές οικονομικές μεταβλητές με αποτέλεσμα να παράγονται νέες προβλέψεις των οικονομικών σεναρίων και προσθήκη νέων μεταβλητών και εξισώσεων στο μοντέλο.

Το μοντέλο GEM είναι εκλεκτικό. Με την έννοια αυτή αντλεί από ένα ευρύ φάσμα θεωρίας, καθώς είναι Κεϋνσιανό σε βραχυχρόνιο επίπεδο και Μονεταριστικό σε μακροχρόνιο επίπεδο. Έτσι, αυξημένη ζήτηση αναμένεται αρχικά να οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγής και απασχόλησης, όμως αυτό στη συνέχεια τροφοδοτεί υψηλότερους μισθούς και τιμές. Λαμβάνοντας υπόψη ένα στόχο για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια θα πρέπει στη συνέχεια να αυξηθούν, μειώνοντας και πάλι τη ζήτηση. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η παραγωγή και η απασχόληση καθορίζονται από παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς. Είναι ένα διαρθρωτικό μοντέλο, με την έννοια ότι αναπαριστά τη θεωρία του πως λειτουργεί η οικονομία και τέλος αποτελεί ένα μοντέλο γενικής ισορροπίας.

Βασικά του συστατικά αποτελούν συμπεριφορικές εξισώσεις (οι οποίες διασυνδέουν τη συμπεριφορά των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται), ταυτότητες και κανόνες πολιτικής (για παράδειγμα ο κανόνας του Taylor).

**Μεθοδολογία και Πηγές για την κατασκευή των Δεικτών Ανάκαμψης

Ο δείκτης για την Ελλάδα βασίζεται σε 6 κατηγορίες οι οποίες σταθμίζονται ισόβαθμα για τον υπολογισμό του τελικού δείκτη.

1) Ζήτηση/Κατανάλωση :  Αναζητήσεις όρων σχετικά με την κατανάλωση στη Google (Πηγή: Google), Στοιχεία Κινητικότητας της Google (παντοπωλεία και φαρμακεία) (Πηγή: Google), Στοιχεία Κινητικότητας της Google (λιανικό εμπόριο και αναψυχή) (Πηγή: Google)

2) Χρηματοοικονομικός Κλάδος :  Δείκτης Συστημικού Κινδύνου (Πηγή: ECB)

3) Υγεία :  Νέα Κρούσματα Covid-19 (Πηγή: Our World in Data), Νέοι Θάνατοι από Covid-19 (Πηγή: Our World in Data),  Ποσοστό Θετικών Τεστ Covid-19 (Πηγή: Our World in Data),  Stringency Index (Πηγή: Our World in Data)

4) Αγορά Εργασίας : Αναζητήσεις όρων σχετικά με την ανεργία στη Google (Πηγή: Google)

5) Κινητικότητα :  Στοιχεία Κινητικότητας της Google (λιανικό εμπόριο και αναψυχή) (Πηγή: Google),  Στοιχεία Κινητικότητας της Google (παντοπωλεία και φαρμακεία) (Πηγή: Google),  Στοιχεία Κινητικότητας της Google (διαμετακομίσεις) (Πηγή: Google) ,  Στοιχεία Κινητικότητας της Google (χώροι εργασίας) (Πηγή: Google),  Στοιχεία Κινητικότητας της Apple (οδήγηση) (Πηγή: Apple),  Στοιχεία Κινητικότητας της Apple (περπάτημα) (Πηγή: Apple)

6) Παραγωγή/Βιομηχανία :  Κατανάλωση Ενέργειας (Πηγή: Bruegel, entso-e)

Ο αντίστοιχος δείκτης για την Ευρωζώνη βασίζεται στις εξής μεταβλητές και υπολογίζεται από την Oxford Economics σε εβδομαδιαία βάση.

1) Ζήτηση/Κατανάλωση : Πληρωμές Πιστωτικών Καρτών (Πηγή: BBVA και Nordea),  Κρατήσεις σε Εστιατόρια μέσω του OpenTable (Πηγή: OpenTable),  Αγορές Εισιτηρίων Box Office Mojo , – Αναζητήσεις όρων σχετικά με δαπάνες και κατανάλωση στη Google (Πηγή: Google), Στοιχεία Κινητικότητας της Google (παντοπωλεία και φαρμακεία) (Πηγή: Google),  Στοιχεία Κινητικότητας της Google (λιανικό εμπόριο και αναψυχή) (Πηγή: Google)

2) Χρηματοοικονομικός Κλάδος : Δείκτης Χρηματοοικονομικών Συνθηκών (Oxford Economics Financial Conditions Index) (Πηγή: Oxford Economics), Δείκτης Συστημικού Κινδύνου (Πηγή: ECB)

3) Υγεία :  Νέα Κρούσματα Covid-19 (Πηγή: Our World in Data) ,  Νέοι Θάνατοι από Covid-19 (Πηγή: Our World in Data) , Ποσοστό Θετικών Τεστ Covid-19 (Πηγή: Our World in Data) ,  Stringency Index (Πηγή: Oxford University – Blavatnik School of Government)

4) Αγορά Εργασίας :  Αναζητήσεις του όρου «ανεργία» στη Google (Πηγή: Google),  Νέες Αγγελίες Εργασίας στο Indeed (Πηγή: Indeed)

5) Κινητικότητα :  Στοιχεία Κινητικότητας της Google (λιανικό εμπόριο και αναψυχή) (Πηγή: Google) ,  Στοιχεία Κινητικότητας της Google (παντοπωλεία και φαρμακεία) (Πηγή: Google) ,  Στοιχεία Κινητικότητας της Google (διαμετακομίσεις) (Πηγή: Google) ,  Στοιχεία Κινητικότητας της Google (χώροι εργασίας) (Πηγή: Google) ,  Στοιχεία Κινητικότητας της Apple (οδήγηση) (Πηγή: Apple) ,  Στοιχεία Κινητικότητας της Apple (περπάτημα) (Πηγή: Apple) ,  Στοιχεία Κινητικότητας της Apple (διαμετακομίσεις) (Πηγή: Apple) ,  Στοιχεία εμπορικών πτήσεων (Πηγή: Flight Tracker 24)

6) Παραγωγή/Βιομηχανία :  Κατανάλωση Ενέργειας (Πηγή: Bruegel, entso-e) ,  Δείκτης Φορτηγών σε Διόδια (Trucker Toll Mileage Index) (Πηγή: Destatis) ,  Ευρωπαϊκός Δείκτης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (European Supply Chain Index) (Πηγή: Shippeo),  Εβδομαδιαίος Δείκτης Δραστηριότητας (Bundesbank Weekly Activity Tracker) (Πηγή: Bundesbank)

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Academia
ΟΠΑ- Διοίκηση Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Ένα ευρωπαϊκό έργο για τη μετέπειτα εφαρμογή του στις επιχειρήσεις
Academia |

ΟΠΑ- Διοίκηση Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Ένα ευρωπαϊκό έργο για τη μετέπειτα εφαρμογή του στις επιχειρήσεις

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός επιμορφωτικού προγράμματος ανώτερης εκπαίδευσης στη Διοίκηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού που θα καλύψει το κενό που έχει διαπιστωθεί στην κατάρτιση και ετοιμότητα των στελεχών και θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν επιτυχώς στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής

Τεχνητή Νοημοσύνη, Γλωσσική Τεχνολογία και Γλωσσικές υποδομές
Academia |

Τεχνητή Νοημοσύνη, Γλωσσική Τεχνολογία και Γλωσσικές υποδομές

Οι Στέλιος Πιπερίδης και Μαρία Γαβριηλίδου απαντούν σε 8 ερωτήσεις του OT και διαμορφώνουν έναν οδικό επεξηγηματικό χάρτη για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην επεξεργασία του Λόγου και με την χρήση των υποδομών CLARIN:EL και ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

Η Τεχνολογική και η Χρηματοοικονομική Καινοτομία είναι Κοινωνικά Χρήσιμη;
Academia |

Η Τεχνολογική και η Χρηματοοικονομική Καινοτομία είναι Κοινωνικά Χρήσιμη;

H καινοτομία των χρηματοοικονομικών αγορών δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε βάρος της δημοκρατίας, των κανόνων διαφάνειας ή ακόμη και να οργανώσει απάτη ή φοροδιαφυγή. Το ερώτημα είναι πώς να το επιτύχεις αυτό χωρίς να έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα στην καινοτομία