Οι καταναλωτές προτίθενται να αγοράσουν ελληνικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ καθώς έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και την ποιότητα ενώ ταυτόχρονα θεωρούν ότι με την συμπεριφορά αυτή βοηθούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στηρίζουν την παραγωγή της χώρας.

Όμως, η τελική συμπεριφορά καθορίζεται και από άλλους παράγοντες όπως η τιμή , η διαθεσιμότητα , οι προσφορές, κ.α.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυριαρχεί ένα καταναλωτικό κίνημα για τη στροφή στο Made in Greece, το οποίο δείχνει στάσεις ωριμότητας και συμπεριφορές αλληλεγγύης που πλέον εδραιώνονται στην ελληνική κοινωνία.

Σχεδόν 8 στους 10 δηλώνουν πως προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα.

Κωδικοποιώντας τα στοιχεία της έρευνας :

  • Το 78% των ερωτηθέντων απάντησε ότι όταν βρίσκει στο σούπερ μάρκετ Ελληνικά προϊόντα τα προτιμά από τα εισαγωγής. Διευκρινίζεται ότι η ερώτηση αυτή αφορά την πρόθεση του καταναλωτή και δεν ταυτίζεται με την τελική επιλογή του που επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες (διαθεσιμότητα, τιμές, προσφορές, κτλ).
  • Το 76% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι υπάρχει στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ελληνικής παραγωγής.
  • Το 88% δηλώνει ότι θέλουν να αναγράφεται στη συσκευασία ότι ένα προϊόν είναι ελληνικής παραγωγής.
  • Το 62% πιστεύει ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν καλύτερη ασφάλεια και ποιότητα.
  • Το 91% πιστεύει ότι προτιμώντας ελληνικά προϊόντα στηρίζει την παραγωγή της χώρας.
  • Το 83%πιστεύει ότι προτιμώντας ελληνικά προϊόντα βοηθά στη μείωση της ανεργίας.

Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της έρευνας, «στα παραπάνω δεδομένα, διακρίνουμε να κυριαρχεί το καταναλωτικό κίνημα για τη στροφή στο Made in Greece. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθολογική αντιμετώπιση του θέματος και η κατανόηση της σημασίας που έχει η στήριξη των εγχώριων προϊόντων για τη στήριξη της παραγωγής και των εργαζομένων μέσα στη νέα κρίση του κορωνοϊού. Πρόκειται για στάσεις ωριμότητας και συμπεριφορές αλληλεγγύης που έχουν πλέον εδραιωθεί στην ελληνική κοινωνία».

Πρόκειται για την 16η ετήσια έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου για την καταναλωτική συμπεριφορά στα σούπερ μάρκετ.

* Ο Γεώργιος Μπάλτας είναι καθηγητής και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ταυτότητα της έρευνας

Τύπος: Ποσοτική επιστημονική έρευνα με τηλεφωνική δημοσκόπηση σε τυχαίο πανελλαδικό δείγμα 1805 νοικοκυριών. Οκτώβριος- Νοέμβριος 2020. Συντονιστής έρευνας: Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας, Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ. Φορέας έρευνας: Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

*Η έρευνα γίνεται από το 2005 σε ετήσια βάση, δεν χρηματοδοτείται από τρίτους και διεξάγεται για αποκλειστικά ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Academia
ΕΔΥΤΕ: Αναβάθμιση δικτυακών υποδομών σε 45 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα
Academia |

Αναβαθμίζονται οι δικτυακές υποδομές σε 45 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα

Υπογράφτηκε σύμβαση με την ένωση των εταιρειών Cosmos Business Systems και Δυναμική Πληροφορική για την προμήθεια εξοπλισμού και καλωδιώσεων οπτικών ινών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ήφαιστος»