Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισε το 2020 η ΑΝΕΚ Lines, με την εταιρεία να αισθάνεται έντονα τις πιέσεις της πανδημίας και της πτώσης της επιβατικής κίνησης. Ωστόσο, η διοίκηση του Ομίλου εμφανίζεται αισιόδοξη πως οι προοπτικές για τη φετινή χρονιά εμφανίζονται καλύτερες, δεδομένης και της προόδου στο εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 49,4 εκατ. ευρώ στα 124,5 εκατ. έναντι 173,9 εκατ. ευρώ τη χρήση 2019. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 110,0 εκατ. ευρώ έναντι 157,0 εκατ. την προηγούμενη χρονιά.

Πτώση κατά 25,5 εκατ. εμφάνισαν και τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη τα οποία για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 14,8 εκατ. έναντι 40,3 εκατ. το 2019. Η μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 23,9 εκατ., το οποίο διαμορφώθηκε σε 109,7 εκατ. έναντι 133,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση, απορρόφησε σχεδόν το ήμισυ της μείωσης του κύκλου εργασιών. Αντίστοιχα, για την εταιρεία τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι 34,1 εκατ., με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε 99,9 εκατ. από 122,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Σε όλες τις γραμμές της, η ΑΝΕΚ διακίνησε συνολικά 497 χιλιάδες επιβάτες έναντι 1.044 χιλιάδων το 2019 (μείωση κατά 52%), όπως επίσης 115 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 202 χιλιάδων (μείωση κατά 43%) και 121 χιλιάδες φορτηγά έναντι 129 χιλιάδων (μείωση κατά 7%).

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του ομίλου το 2020 ανήλθαν σε 19,3 εκατ. έναντι 25,0 εκατ. το 2019. Ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των μικτών κερδών, καθώς και της μείωσης των λοιπών λειτουργικών εξόδων, ο Όμιλος το 2020 εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 6,9 εκατ. έναντι 25,6 εκατ. το 2019. Αντίστοιχα, για τη μητρική το EBITDA ανήλθε σε 4,8 εκατ. έναντι 22,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Όσον αφορά στο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του ομίλου και της εταιρείας για το 2020 ανήλθε σε 8,9 εκατ. έναντι 9,5 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Ζημιές ύψους 14,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 3,8 εκατ. παρουσίασαν τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 15,1 εκατ. έναντι κερδών ύψους 2,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής ήταν ζημιογόνα στα 14,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,7 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετατροπής μέρους του ομολογιακού δανείου (Μ.Ο.Δ.) της εταιρείας σε κοινές μετοχές. Με τη μετατροπή των εν λόγω ομολογιών επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 10,8 εκατ. ευρώ με την έκδοση 36.146.665 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 67,4 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 224.801.557 κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ακτοπλοΐα