Προ των πυλών η ενεργοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Με τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δημιουργείται για πρώτη φορά το θεσμικό πλαίσιο για την κατάρτιση, έγκριση, συντονισμό, διαχείριση, αξιολόγηση, έλεγχο και αναθεώρηση του Προγράμματος, υπό την ομπρέλα του οποίου θα υλοποιούνται έργα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Στο Strategic Projects Pipeline θα εντάσσονται έργα προϋπολογισμού άνω των 50 εκατ. ευρώ ή κατ’ εξαίρεση εμβληματικά μικρότερα έργα της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ και πάνω, με υψηλή προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία. Ενώ, μεταξύ των έργων που μπορούν να πάρουν τον δρόμο για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας συγκαταλέγονται όλα τα πρότζεκτ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε 5 έτη.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, με την τροπολογία αυτή, «δημιουργείται ένα θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και συντονισμού των κυβερνητικών και λοιπών δράσεων σε έργα υποδομής και κρίσιμες υπηρεσίες των φορέων του δημοσίου, στην εποχή που ακολουθεί την πανδημία».

Το πρόγραμμα των έργων στρατηγικής σημασίας θα «τρέχει» υπό τη διαρκή παρακολούθηση και τον συντονισμό της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, στην οποία και θα προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, ώστε να επιτυγχάνεται ο ουσιαστικός συντονισμός όλων των συναρμόδιων υπουργείων και κρατικών φορέων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, στο Πρόγραμμα δύναται να εντάσσονται δημόσιες συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των 50 εκατ. ευρώ και σε εξαιρετικές περιπτώσεις εμβληματικών έργων για την εθνική ή την τοπική οικονομία μπορεί να εντάσσονται και συμβάσεις με μικρότερο προϋπολογισμό ή συμβάσεις χρηματοδοτούμενες από πόρους του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού άνω των 30 εκατ. ευρώ. Για την υλοποίηση των συμβάσεων, μπορεί να επιλέγεται η μέθοδος των ΣΔΙΤ ή η σύμβαση παραχώρησης.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμανλή, δικαιούχοι του Προγράμματος μπορεί να οριστούν είτε τα Υπουργεία, είτε οι Περιφέρειες ή οι Δήμοι, είτε οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΣΥΟ), του γνωστού Υπερταμείου, αλλά και όποιος άλλος φορέας ορίζεται με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής.

«Στοχευμένα και μεθοδικά δημιουργούμε τις συνθήκες για την ανάπτυξη της χώρας», τόνισε ο υπουργός. «Κοινή συνισταμένη των διατάξεων είναι η βελτιστοποίηση των μεθόδων παρακολούθησης και υλοποίησης σημαντικών δημόσιων συμβάσεων, καθώς και η πλήρης εκμετάλλευση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, των πόρων του ΕΣΠΑ και η επίτευξη της μέγιστης μόχλευσης δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών εργαλείων», κατέληξε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ

Καθορίζονται, ακόμη, τα κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης υπαγωγής των συμβάσεων στο πρόγραμμα, η διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους φορείς, οι εφαρμοστέες διατάξεις για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και παρέχεται η δυνατότητα υποβοήθησης των δικαιούχων για την ωρίμανση δράσεων από το ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως προβλέπεται, το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να ορίζεται εναλλακτικά ως φορέας ωρίμανσης των συμβάσεων. Για να γίνει αυτό, απαιτείται απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα του δικαιούχου του Προγράμματος. Επίσης, η απόφαση μπορεί να ληφθεί από τον ίδιο τον δικαιούχο, αλλά απαιτείται και σχετική απόφαση αποδοχής του αιτήματος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Ως πρώτο βήμα, με την απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής εξειδικεύονται ύστερα από πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ και του δικαιούχου τα στάδια και το περιεχόμενο της διαδικασίας ωρίμανσης που αναλαμβάνει το Ταμείο.

Η Κυβερνητική Επιτροπή θα προσκαλεί κάθε 6 μήνες τους φορείς να υποβάλουν προτάσεις για ένταξη στο StrategicProjectsPipeline, δίνοντας έτσι μία ευελιξία και δυνατότητα διαρκούς ανανέωσης του προγράμματος, το οποίο αναθεωρείται όταν απαιτείται λόγω των συνθηκών.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Κατασκευές
Στις «ράγες» το χρονοδιάγραμμα για το Μετρό Θεσσαλονίκης
Κατασκευές |

Στις «ράγες» το χρονοδιάγραμμα για το Μετρό Θεσσαλονίκης

«Έχουμε πει εξ αρχής ότι το Μετρό θα είναι έτοιμο το 2023. Και έχουμε πει ότι θα έχουμε και Μετρό και Αρχαία. Μάλιστα, ο σταθμός Βενιζέλου θα είναι ένα ζωντανό μουσείο», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης.