Έως τα τέλη Μαΐου θα πραγματοποιηθεί από πλευράς των Ολλανδών της Reggeborgh η αγορά των μετοχών Λ. Μπόμπολα στην Ελλάκτωρ (12,55%, ήτοι 26.882.023 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ).

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 12.05.2021 από τη μέτοχό της REGGEBORGH INVEST B.V., σχετικά  με την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option), ως ακολούθως:

«Αγαπητοί Κύριοι, Αναφορικά με το από 10 Σεπτεμβρίου 2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δικαιώματος Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Call Option), όπως αυτό τροποποιήθηκε (επεκτάθηκε) με το από 6ης Μαρτίου 2021 Ιδιωτικό Συμφωνικό, μεταξύ της Reggeborgh Invest B.V. και του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, ενεργούντος για λογαριασμό του και για λογαριασμό της ORANOM HOLDING Ltd, υπό την ιδιότητά του ως πραγματικού  δικαιούχου αυτής, και τα οποία γνωστοποιήθηκαν προσηκόντως  στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Εκδότη, στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 και 10 Μαρτίου 2021, αντίστοιχα, επιτρέψτε μας να σας πληροφορήσουμε ότι, η Reggeborgh Invest B.V., την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021, γνωστοποίησε στον αντισυμβαλλόμενό της την πρόθεσή της να αποκτήσει τις μετοχές του δικαιώματος προαίρεσης (call option shares), ήτοι 26.882.023 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί το αργότερο τη δέκατη πέμπτη (15η) εργάσιμη ημέρα, μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι ο αντισυμβαλλόμενος της Reggeborgh έχει  λάβει  την προαναφερθείσα  γνωστοποίηση  άσκησης  του  δικαιώματος προαίρεσης  αγοράς μετοχών σύμφωνα με το ανωτέρω Ιδιωτικό Συμφωνητικό, δηλαδή την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021.

Εντός της τεθειμένης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής προθεσμίας και κατόπιν συμφωνίας των Μερών  οι  παράμετροι  της  συναλλαγής  θα  οριστικοποιηθούν  (όπως  ο  οριστικός  αριθμός των μετοχών που θα πωληθούν) και μπορεί να είναι διαφορετικές από τις διειλημμένες στην ως άνω γνωστοποίηση  της  Reggeborgh  προς  τον  αντισυμβαλλόμενό  της.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα ακολουθήσει σχετική γνωστοποίηση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις»

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις