Τα ισχυρά «αντισώματα» που απέκτησε ο όμιλος ΦΑΓΕ International το 2020 φαίνεται ότι συνεχίζουν να την προστατεύουν και εφέτος με τα οικονομικά της μεγέθη να κινούνται ανοδικά.

Παρά το γεγονός ότι τα έσοδα του ομίλου από την αμερικάνικη αγορά ήταν κατώτερα των προσδοκιών, συνολικά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021 εμφανίζει ενισχυμένες πωλήσεις κατά 2,1% στα 134,4 εκατ. δολ. (111,3 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης του πρώτου τριμήνου, η αύξηση αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση κατά 5% στους όγκους πωλήσεων αλλά και στην θετική επίπτωση 3,8% στις πωλήσεις που προκύπτει από την αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 6,7%.

Οι ΗΠΑ ήταν η μόνη αγορά που οι επιδόσεις της γαλακτοβιομηχανίας ήταν απογοητευτικές, καθώς σημείωσε σημαντική υποχώρηση εσόδων της τάξεως του 8,5% ενώ οριακή είναι η πτώση σε όγκο κατά 0,9%.

Στον αντίποδα, αυξημένος ήταν ο τζίρος στις αγορές της Ιταλίας, της Βρετανίας και της Ελλάδας (+21,4%, +21% και +9,5%, αντίστοιχα), ενώ η αύξηση σε όγκο διαμορφώθηκε σε 12,6% στην Ιταλία, 14,9 % στη Βρετανία, και 8,6% στην Ελλάδα.

Συνολικά ο τζίρος εκτός της εγχώριας αγοράς αντιπροσωπεύει το 85,1% των ενοποιημένων πωλήσεων του ομίλου της Φάγε.

Αύξηση κερδών

Πάντως, η υποχώρηση των εσόδων στην αμερικάνικη αγορά δεν επηρέασε τη συνολική εικόνα της κερδοφορίας, που εμφάνισε σημαντική βελτίωση.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο μικτού κέρδους καταγράφεται αύξηση 7,7% στα 53,4 εκατ. δολ. (44,2 εκατ. ευρώ).  Σε ότι αφορά τα λειτουργικά κέρδη εμφάνισαν αύξηση 11,2% διαμορφώθηκαν στα 18,8 εκατ. δολ. ( 15,5 εκατ. ευρώ) και τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν  στα 12,3 εκατ. δολ. (10,2 εκατ. ευρώ) καταγράφοντας αύξηση 69% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2020.

Ο κύριος λόγος για αυτήν την αύξηση ήταν η μείωση των τιμών του γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ κατά 9%, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει αύξηση των τιμών του γάλακτος που χρησιμοποιείται στις ελληνικές εγκαταστάσεις κατά 3,3%.

Τέλος, σχετικά το επενδυτικό πλάνο για ενίσχυση της παραγωγικής της παρουσίας, πληροφορίες αναφέρουν ότι παραμένει ενεργό παρά το «ναυάγιο» της προσπάθειας δημιουργίας εργοστασίου στο Λουξεμβούργο. Η αναζήτηση της κατάλληλης τοποθεσίας για την κατασκευή νέο εργοστασίου επικεντρώνεται σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία.

Πάντως, στην οικονομική έκθεση του πρώτου τριμήνου δεν γίνεται κάποια νέα αναφορά επί του θέματος.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις