Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το μεγάλο έργο του βιολογικού καθαρισμού στις περιοχές Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 110,08 εκατ. ευρώ, που θα ολοκληρώσει την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης σε αυτό το τμήμα της Ανατολικής Αττικής. Το έργο θα συμπληρώσει τον χάρτη των διαγωνισμών, που ήδη τρέχουν στους δύο δήμους για τα νέα δίκτυα αποχέτευσης, συνολικού ύψους 166 εκατ. ευρώ. Συνολικά, το επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ για την Ανατολική Αττική προβλέπει τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης 400.000 κατοίκων.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται τα έργα της παρούσας φάσης των εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, τα έργα του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και τα έργα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ), συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος αυτού χώρου.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται η εκπόνηση κάθε είδους μελέτης και υποστηρικτικής εργασίας – έρευνας που είναι αναγκαία για την άρτια κατασκευή των έργων (ΚΕΛ, υποθαλάσσιος αγωγός, ΚΠΕΕ). Επίσης, η κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού, η εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών περαίωσης.

Περιλαμβάνονται ακόμα η θέση σε αποδοτική λειτουργία, η δοκιμαστική λειτουργία και οι δοκιμές ολοκλήρωσης του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και των έργων διάθεσης. Η κανονική λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού από τον ανάδοχο για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, καθώς και η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης, για διάστημα 7 ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.

Όπως επισημαίνεται στα τεύχη του διαγωνισμού, το Κτήριο Διοίκησης-Λειτουργική Ενότητα Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ΚΕΛ. Η εν λόγω λειτουργική ενότητα θα κατασκευαστεί στο Β.Δ. τμήμα του γηπέδου του ΚΕΛ σε οικοπεδική έκταση περίπου 23.000 m2. Το ΚΠΕΕ θα έχει πολυχρηστικό χαρακτήρα και θα φιλοξενεί χρήσεις που έχουν πολιτιστική και κοινωνική χροιά.

Η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 86,05 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ με το δικαίωμα προαίρεσης, που αφορά τη λειτουργία και συντήρηση από τον ανάδοχο για ένα επιπλέον έτος, φτάνει στα 88,77 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικά 110,08 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 16ηΣεπτεμβρίου 2021. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Green