Στη Βουλή προς ψήφιση κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για την οικονομική στήριξη των αεροδρομίων, που υπέστησαν απώλειες από τους περιορισμούς της πανδημίας

Όπως προκύπτει από το κείμενο που κατατέθηκε και προβλέπει απαλλαγές ή και καταβολές ποσών που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στην Fraport.

Όπως αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη έως του ποσού των 51,6 εκ. ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2021, λόγω της καταβολής ισόποσης άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση, άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ζημίας, που υπέστη κατά το έτος 2020. (άρθρο δεύτερο)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Απώλεια εσόδων:

α. Ύψους 177,9 εκ. ευρώ περίπου, από τη μη καταβολή και συμψηφισμό της Ετήσιας Αμοιβής Παραχώρησης ετών 2019, 2020 και 2021 και της Μεταβλητής Αμοιβής Παραχώρησης (που μεταφέρεται για το έτος 2022 και μετά), με την αποζημίωση της εταιρείας «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «FRAPORT
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής Παραχωρησιούχος) για το έτος 2020, λόγω των σε βάρος του οικονομικών επιπτώσεων από τα μέτρα που έλαβε το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

β. Έως του ποσού των 78,4 εκ. ευρώ περίπου, από τη μη καταβολή και συμψηφισμό υποχρεώσεων (αμοιβή για την χορήγηση δικαιωμάτων) της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η εν λόγω απώλεια ανέρχεται έως του ποσού των 48,4 εκ. ευρώ περίπου για το έτος 2020, έως του ποσού των 15 εκ. ευρώ για το έτος 2021 και έως του ποσού
των 15 εκ. ευρώ το έτος 2022.

γ. Από τη συνομολόγηση της συμφωνίας αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου, ως απαλλασσόμενης από την καταβολή τελών χαρτοσήμου αλλά και από οποιοδήποτε τέλος και φόρο.

3. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από την περίπτωση μη καταβολής και συμψηφισμού της Ετήσιας Αμοιβής Παραχώρησης και για έτος 2022 καθώς και της μεταφοράς καταβολής της Μεταβλητής Αμοιβής Παραχώρησης για το έτος 2023 και μετά.

Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρωθούν από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Ενδεχόμενη δαπάνη ή απώλεια εσόδων από την περίπτωση συνομολόγησης νέας αποζημίωσης υπέρ του Παραχωρησιούχου για την οικονομική χρήση 2021.

Η ανωτέρω δαπάνη ή απώλεια εσόδων θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού ή θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων αυτού, κατά περίπτωση.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση προνομιακού φορολογικού καθεστώτος για το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προς την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Η εν λόγω απώλεια δεν δύναται να προσδιοριστεί και εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (ύψος τυχόν βεβαιωμένων χρεών της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία).
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ανακοίνωση του υπουργείου

Κατατέθηκε την Παρασκευή προς ψήφιση στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την οικονομική αποκατάσταση των παραχωρησιούχων, αφενός, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, και αφετέρου των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου, Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού κατά το έτος 2020.

Η πρόβλεψη αυτή καθίσταται απαραίτητη διότι πρόκειται για καίριες υποδομές της χώρας, των οποίων η εύρυθμη λειτουργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαλή διαβίωση στις περιοχές που εξυπηρετούν, και επειδή οι συγκεκριμένες υποδομές υπέστησαν ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και τους συνακόλουθους, αναγκαίους, περιορισμούς στις μετακινήσεις.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου, Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οικονομική αποκατάσταση των παραχωρησιούχων υλοποιείται μέσω συμφωνίας, που συνάφθηκε, κατ’ εφαρμογή των από 14 Δεκεμβρίου 2015 Συμβάσεων Παραχώρησης, μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, των παραχωρησιούχων εταιρειών και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τα τρία συναρμόδια Υπουργεία – Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, και Εθνικής Άμυνας. Το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης συμφωνήθηκε να εξοφληθεί διά συμψηφισμού με πληρωτέες αμοιβές των παραχωρησιούχων προς το ΤΑΙΠΕΔ.

Στην περίπτωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οικονομική αποκατάσταση του παραχωρησιούχου υλοποιείται μέσω της διαδικασίας των εγκρινόμενων κρατικών ενισχύσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 107 παρ.2 περ. β της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά, διά της άμεσης επιχορήγησης και διά συμψηφισμού με υποχρεώσεις καταβολής αμοιβής για τη χορήγηση προς αυτόν δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Οικονομία
REACT-EU: Πρόσθετα κονδύλια 1,6 δισ. ευρώ για την Ελλάδα
Οικονομία |

REACT-EU: Πρόσθετα κονδύλια 1,6 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

Αλλαγές στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για τη στήριξη 272.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της επιδότησης των τόκων υφιστάμενων δανείων και της στήριξης του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

PwC: Αισιόδοξοι για τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις  οι Έλληνες  CEO
Executive |

Αισιόδοξοι για τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις οι Έλληνες  CEO

Εστιάζουν στην εξωστρέφεια μέσα από την υιοθέτηση αναπτυξιακής ατζέντας, με επίκεντρο την παραγωγικότητα, τις τεχνολογικές επενδύσεις (με ποσοστό 54%) και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (με ποσοστό 36%)

Το νέο Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε το Υπερταμείο
Επιχειρήσεις |

Το νέο Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε το Υπερταμείο

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν. 4389/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με σημαντική εμπειρία και γνώσεις σε κλάδους που είναι σε συνάφεια με το έργο και την αποστολή του ΤΑΙΠΕΔ.

EuSIF: Ιδρύθηκε τo πρώτο πράσινο fund με τη συμμετοχή της ΕΑΤΕ
Επιχειρήσεις |

EuSIF: Ιδρύθηκε τo πρώτο πράσινο fund με τη συμμετοχή της ΕΑΤΕ

Ολοκληρώθηκε η σύσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, π. ΤΑΝΕΟ) και άλλων θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό