Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 η είσοδος των οχηματαγωγών πλοίων στην ελληνική ναυτιλία έφερε επανάσταση κι έτσι καθόλου άδικα ο Οικονομικός Ταχυδρόμος της 17ης Ιουνίου του 1965 κάνει λόγο για μια νέα εποχή

«OIKONOMIKOΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 17.6.1965, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«Εις την ακτοπλοϊαν σημειούνται εξελίξεις επιτρέπουσαι τον χαρακτηρισμόν της φάσεως ταύτης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ως νέας εποχής.

»Το στοιχείον το οποίον συνετέλεσεν εις την ριζικήν αλλαγήν είναι το “οχηματαγωγόν” σκάφος.  Εις στην γραμμήν της Κρήτης η μορφή της διά θαλάσσης διακινήσεως ήλλαξεν άρδην.

»Τα οχηματαγωγά ανοίγουν νέους ορίζοντας εις τας ακτοπλοϊκάς συγκοινωνίας διότι προσφέρουν εις τον ταξειδιώτην την ευχέρειαν μετακινήσεως μετά του αυτοκινήτου, ταυτοχρόνως δε δημιουργούνται κατάλληλοι προϋποθέσεις διά την ευχερή και ταχείαν διακίνησιν των προϊόντων.

»Εντός των πλαισίων της νέας αυτής φάσεως των θαλασσίων συγκοινωνιών θα παίξουν τον ρόλον των και τα τρία οχηματαγωγά τα προερχόμενα εκ των Ιταλικών επανορθώσεων αρκεί να γίνη η περαιτέρω διαχείρισις του θέματος με ορθολογισμόν και πλήρη γνώσιν του όλου προβλήματος, το οποίον και πολύπλευρον είναι αλλά και συνδέεται στενώς με ένα ζωτικόν τομέα της Ελληνικής ζωής, ως είναι οι θαλάσσιαι συγκοινωνίαι και ο Τουρισμός.

(…)

»Η διεξαγώμενη συζήτησις είναι κατά τούτο επωφελής: παρέχει την δυνατότητα αναπτύξεως όλων εκείνων των στοιχείων τα οποία θα πρέπει να αποτελούν εφ’ εξής το υπόστρωμα του νέου τύπου τουριστικού ατμοπλοίου, το οποίον εξυπηρετεί τακτικάς ακτοπλοϊκάς γραμμάς και συντελεί εις την διαφοροποίησιν του θαλασσίου ταξιδίου»

Έναν χρόνο περίπου αργότερα πάντως, το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου 1966, κοντά στην βραχονησίδα Φαλκονέρα , το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Ηράκλειον», που εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά – Πειραιάς, βυθίστηκε, λόγω μετατόπισης φορτίου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 224 άνθρωποι.

«OIKONOMIKOΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 17.6.1965, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Άρθρο που δημοσιεύει την ίδια ημέρα, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, από τη Βόννη, πρωτεύουσα της Δυτικής, τότε, Γερμανίας εξηγεί τον τρόπο που  «Γερμανοί επιχειρηματίαι εξαπατούν νομοτύπως την εφορίαν»

«Άνω των 3.000.000 βιομηχάνων, ιδιοκτητών, ηθοποιών και μελών ελευθέρων επαγγελμάτων μελετούν μετ’ επιτάσεως κατ’ αυτάς εις την Δυτικήν Γερμανίαν τας φορολογικάς δηλώσεις, τας οποίας πρέπει να επιδώσουν εις το Δημόσιον.

»Θα καταβληθούν βεβαίως δισεκατομμύρια εις την εφορίαν, εν τούτοις όχι όλα, όσα αναλογούν.

»Η Ελβετία, το Λουξεμβούργο, το Λιχτενστάιν, ο Παναμάς, η Βενεζουέλα και αι νήσοι Μπαχάμας είναι ονόματα εύηχα ως μουσική διά τους φοροφυγάδας.

»Ένω έκαστος Γερμανός ο οποίος κερδίζει κατ’ έτος εν εκατομμύριον μάρκων, πρέπει να καταβάλη το ήμισυ, ήτοι πενήντα τοις εκατόν, εις την οικονομικήν εφορίαν, καταβάλει ούτος εις την εφορία της Ελβετίας – εις την περίπτωσιν που κατοικεί εκεί και κατορθώση να εισπράξη εκεί τα έσοδά του – το έν τέταρτον, ήτοι 25 τοις εκατόν.

»Περισσότερον εκπληκτική είνει η σύγκρισις με το κρατίδιον του Λιχτενστάιν: Επί ποσού ενός εκατομμυρίου μάρκων, πρέπει να καταβλήθη φόρος μόνον 11,5 τοις εκατόν.

»Μία εκ των προσφιλεστέρων μεθόδων φοροφυγής είναι η τριγωνική συναλλάγη:  Εις Γερμανός εξαγωγεύς “πωλεί” εις ένα εκ των πρακτόρων αυτού εις Λιχτενστάιν μίαν “παρτίδα” εμπορευμάτων με μειωμένον περιθώριον κέρδους, ως δηλούται προφανώς.

»Το ανδρείκελον πωλεί από της πλευράς του με το σύνηθες περιθώριον κέρδους εις μίαν εταιρίαν της Δυτικής Γερμανίας την ιδίαν “παρτίδα”, η οποία  προορίζεται αρχικώς δι’ αυτήν. Τα κέρδη, μετά την αφαίρεσιν των φόρων του Λιχτενστάιν, κατατίθενται εις μίαν Τράπεζαν του εξωτερικού»

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επικαιρότητα