Πολλαπλώς ευνοημένη είναι η Ελλάδα από την αξιοποίηση των κονδυλίων για το Ταμείο Ανάκαμψης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδική έκθεση της Κομισιόν υπό τον τίτλο «Quantifying Spillovers of Next Generation EU Investment» αποτυπώνει την επίδραση των κονδυλίων του Ταμείου στην ανάπτυξη της κάθε χώρας.

Όπως φαίνεται, η Ελλάδα έχει την τύχη να λάβει μεγαλύτερη ώθηση στο ΑΕΠ της (ως ποσοστό) σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες και προφανώς βρίσκεται πολύ πάνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Βέβαια, η ελληνική οικονομία αναμένεται να ενισχυθεί με τα περισσότερα κονδύλια, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της.

Ένα μέρος της ανάλυσης της Κομισιόν εντοπίζει το αποτύπωμα του Ταμείου σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την 6ετία της εφαρμογής του προγράμματος.

Εκεί φαίνεται πως η Ελλάδα θα έχει αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 16,1% για το σύνολο των έξι ετών (2021-2026), όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης των 27 φτάνει μόλις στο 6,1% συσσωρευτικά.

Το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία λαμβάνει ενίσχυση του ΑΕΠ σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δείχνει ότι το Ταμείο αποτελεί μεγάλη ευκαιρία, η οποία δεν θα πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη στην πορεία του χρόνου.

Η δεύτερη χώρα από πλευράς ενίσχυσης είναι η Βουλγαρία με ποσοστό 14,9% και ακολουθεί η Κροατία με ποσοστό 14,8%. Μετά ακολουθούν η Ρουμανία με 13,8%, η Ιταλία και η Πορτογαλία με 11,5% και η Ισπανία με 10,1%. Ουραγοί εμφανίζονται η  Γερμανία με 3,5% όσο και η Φινλανδία,  η Ολλανδία με 3,4%, η Ιρλανδία με 3,2%, η Δανία με 2,9% και τέλος η Σουηδία με 1,5%.

Παράλληλα, η έκθεση της Κομισιόν αναλύει και ένα σενάριο, όπου η απορρόφηση των κονδυλίων θα ήταν πιο εμπροσθοβαρής και σε λιγότερο χρόνο, κάτι το οποίο την ελληνική ανάπτυξη σε αύξηση του 18,5% μέσα στην εξαετία 2021-2026, ενώ η Ε.Ε. των 27 θα βίωνε μια συνολική ανάπτυξη κατά μέσο όρο της τάξης του 7,1%. Σε αυτήν την περίπτωση η επίδραση στην παραγωγικότητα της Ελλάδας θα ξεπερνούσε το 4%, κάτι το οποίο την φέρνει και πάλι στην πρώτη θέση

Ενίσχυση έως 20% «βλέπει» η S&P

Την ίδια ώρα, ο οίκος Standard & Poor’s Global Ratings προβλέπει ότι θετική επίδραση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης (Next Generation EU plan – NGEU) μπορεί να είναι της τάξεως του 20% στο ελληνικό ΑΕΠ έως το 2026 στο θετικό σενάριο που αναλύει και τοποθετεί τη χώρα μας, την Κροατία και τη Βουλγαρία στις χώρες με την υψηλότερη θετική επίδραση στα οικονομία τους.

Η S&P Global μελετώντας διαφορετικά σενάριά για την επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης διαπιστώνει ότι μόνο η διευκόλυνση στην ανάκαμψης και στην ανθεκτικότητα που αποτελεί μέρος του σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσε να προσθέσει από 1,3% έως 3,9% στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά την επόμενη πενταετία.

Επιπρόσθετα, χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία πρόκειται να επωφεληθούν περισσότερο από τα κονδύλια του Ταμείου, μειώνοντας το οικονομικό χάσμα στην Ευρωζώνη.

H S&P Global ενσωματώνει αυτά τα ευρήματα στο νέο της βασικό σενάριο και πιστεύει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορέσουν να απορροφήσουν τα κονδύλια της ΕΕ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν και ότι οι δημόσιες δαπάνες θα έχουν ισχυρό αντίκτυπο στο ΑΕΠ.

Η S&P Global συνολικά αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης σε 4,4% φέτος και 4,5% το 2022, βλέποντας ευρύτερη εφαρμογή των δημοσιονομικών κινήτρων στο πλαίσιο του σχεδίου NGEU και την ασθενέστερη συρρίκνωση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.

Μακροχρόνια επίδραση

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδας, η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” μπορεί να οδηγήσει έως το 2026 σε ενίσχυση του ΑΕΠ από 6,9% υπό το βασικό σενάριο, έως 8,5% υπό το διευρυμένο σενάριο), όπως αναφέρεται σε ειδικό Πλαίσιο στην έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική 2020-2021.

Παράλληλα, δέκα χρόνια μετά, και παρά το γεγονός ότι θα έχουν σταματήσει οι εκταμιεύσεις και άρα θα έχει ολοκληρωθεί το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης, η συνολική θετική του επίδραση θα συνεχιστεί και μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση του ΑΕΠ στο 7%-10,1%, ενώ 20 χρόνια μετά η ενίσχυση τοποθετείται στο 6,6%-10,5%.

Όπως σημειώνεται, στο βασικό σενάριο περιλαμβάνονται η επίδραση των επιχορηγήσεων και των δανείων και η επίδραση των μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν (α) τον ανταγωνισμό, (β) τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και (γ) τη συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας.

Στο διευρυμένο σενάριο περιλαμβάνεται επιπλέον η επίδραση των μεταρρυθμίσεων που αφορούν (δ) τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποίησης.

Η από κοινού επίδραση των επιχορηγήσεων και των δανείων οδηγεί σε αύξηση του επιπέδου του ΑΕΠ το 2026 κατά 4,3%, όπως αναφέρει η ΤτΕ. Μετά το 2026, οπότε και παύει η εκταμίευση των πόρων, η οικονομία επανέρχεται σταδιακά στην αρχική κατάσταση μακροχρόνιας ισορροπίας. Ωστόσο, οι θετικές επιδράσεις στο ΑΕΠ έχουν μακρά διάρκεια, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση του αποθέματος κεφαλαίου κατά την περίοδο της εφαρμογής του Σχεδίου.

Τι γίνεται μέχρι το 2041

Η αναλογία στην αύξηση του ΑΕΠ αλλάζει δραστικά υπέρ των μεταρρυθμίσεων μετά το 2026.

Συγκεκριμένα, για μια δεκαετία αργότερα από την έναρξη του προγράμματος, δηλαδή το 2030,  η Ελλάδα θα συνεχίζει να αυξάνει το ΑΕΠ κατά 7%. Από αυτό, το 2,1% θα προέλθει από τα κονδύλια του Ταμείου ενώ η αύξηση του ΑΕΠ από τις μεταρρυθμίσεις θα είναι υπερδιπλάσια, φτάνοντας στο 4,9% του ΑΕΠ.

Στα 20 χρόνια από την έναρξη του Ταμείου Ανάκαμψης, το 2040, το ΑΕΠ θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 6,6% από το οποίο μόνο το 0,6% του ΑΕΠ θα προέχεται από τα κονδύλια των 30,5 δισ. ευρώ και 6% από τις μεταρρυθμίσεις.

ΔΝΤ: Ενάρετος κύκλος

Την ίδια ώρα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η Ελλάδα -με τη βοήθεια των πόρων που θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης – θα εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης.

Στην έκθεση που δημοσιοποίησε την Παρασκευή αναφέρει πως η μεγέθυνση της οικονομίας, σε συνδυασμό με την αύξηση της πιστωτικής επέκτασης και τη μείωση της φορολογίας μαζί με την αναβάθμιση τής πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε investment grade θα συμβάλλουν μεταξύ άλλων στην περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων και τη βελτίωση της βιωσιμότητας του Δημοσίου Χρέους.

Όπως επισημαίνει το ΔΝΤ η κυβέρνηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους επιπλέον πόρους που θα εισρεύσουν από το Ταμείο προκειμένου να εδραιώσει ένα διατηρήσιμο μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ταμείο Ανάκαμψης
Σκυλακάκης: Το σχέδιο Ελλάδα 2.0 είναι μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα
Οικονομία |

«Ιστορική ευκαιρία» το σχέδιο Ελλάδα 2.0 - Δεκτό κατά πλειοψηφία το σχέδιο νόμου

«Τα 30,5 δισ. ευρώ που έρχονται, μπορούν και θα αλλάξουν την Ελλάδα», είπε ο κ. Σκυλακάκης και υπογράμμισε ότι «μαζί και με τα δάνεια, θα κινητοποιήσουν διπλάσιους επενδυτικούς πόρους προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας».

Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει ταχέως και ισχυρά φέτος
Macro |

Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει ταχέως και ισχυρά φέτος

Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει συνεκτική οικονομική πολιτική, με ισχυρό μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό πρόσημο, έχει καταφέρει να θέσει στέρεες βάσεις για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, βελτιώνοντας την ποσότητα και την ποιότητα του πλούτου της χώρας, όπως καταδεικνύουν και οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Mπαζούκας ρευστότητας 77 δισ. ευρώ μέχρι το 2027
Οικονομία |

Mπαζούκας ρευστότητας 77 δισ. ευρώ μέχρι το 2027

Από το πράσινο φως της Κομισιόν προκύπτει ότι η χώρα μας είναι από τις πρώτες οικονομίες που παίρνει έγκριση για το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (2021-2027) το οποίο θα κατανέμει κονδύλια στους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής.