Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου. Τι ισχύει με τις νέες εργασιακές διατάξεις Ν. 4808/2021 άρθ. 38

Θεσμικό πλαίσιο:

– Ν. 4808/2021 άρθρο 38 και Εγκύκλιος ΥΠΕΚΥ 47972/7.7.2021

– Ν. 1483/1984 άρθρο 9,

– Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 άρθρο 4,

– Ν. 3896/2010 παρ. 5 του άρθρου 20,

– έγγραφο 42805/768/21-9-2017 Υπουργείου Εργασίας,

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Με το άρθρο 38 κωδικοποιούνται οι ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις του άρθρου 9 του N. 1483/1984, του άρθρου 4 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2008-2009 και της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3896/2010 για τηχορήγηση σε εργαζόμενους γονείς πλήρους ή μερικής απασχόλησης άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών. Σημαντική καινοτομία της ρύθμισης αυτής αποτελεί η επέκτασή της και σε γονείς που έχουν τέκνο με αναπηρία, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματας σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμΕ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) και Ειδικά Εκπαιδευτήρια. Επίσης, επεκτείνεται το δικαίωμα των γονέων στην άδεια αυτή μέχρι το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας του παιδιού αντί του δέκατου έκτου που ισχύει μέχρι τώρα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες (ΑΚ 1464) που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας) έχουν δικαίωμα, να λάβουν άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους, μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, για κάθε παιδί που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένου και του νηπιαγωγείου.

Το δικαίωμα αυτό επίσης έχουν οι γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια.

Η άδεια μπορεί να χορηγείται για ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα (ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες) και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ημερών συνολικά για κάθε παιδί, για κάθε ημερολογιακό έτος και είναι με αποδοχές.

Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για

– το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή,

– αν συμφωνούν να τη μοιραστούν,

– τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις.

Την σχολική άδεια τη δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς με πλήρη αλλά και με μερική απασχόληση.

Κατά το Υπουργείο Εργασίας (Έγγραφο & Εγκύκλιος), η σχολική άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του Αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας του σχολείου και για την επίδοση των παιδιών του.

Η άδεια για παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών δεν υπόκειται σε περαιτέρω ειδικούς περιορισμούς οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο χορηγείται και έχει σαν βάση την καλή πίστη μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπως και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Οικονομολόγος – Εργασιακός Σύμβουλος

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts