Μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2021 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης για την δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ.

Τα αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 27/10/2021 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής www.ependyseis.gr.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 15/11/2021.

Να σημειωθεί ότι στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης είναι τα μικρά φωτοβολταϊκά και ο αρδευτικός εξοπλισμός.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO
Γυναίκα της Υπαίθρου – Το «κλειδί» για τη μείωση της φτώχειας και της πείνας
AGRO |

Γυναίκα της Υπαίθρου – Το «κλειδί» για τη μείωση της φτώχειας και της πείνας

Η παροχή στις γυναίκες ίδιων ευκαιριών με τους άνδρες θα μπορούσε να αυξήσει τη γεωργική παραγωγή κατά 4 % στις φτωχότερες περιοχές και ο αριθμός των υποσιτισμένων ανθρώπων θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 17 %.