Με δύο προσφορές από τον Όμιλο ΟΤΕ και το σχήμα ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – Grid Telecom έκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα η φάση κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για το τεράστιο έργο ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband (UFBB). Οι δύο μνηστήρες αναμένεται να μοιραστούν τα συνολικά 7 γεωγραφικά lots του έργου, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα τηλεπικοινωνιακά ΣΔΙΤ στην Ευρώπη, προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση.

Το UFBB θα δημιουργήσει περισσότερες από 750.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps και στοχεύει στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων συνδεσιμότητας του ευρωπαϊκού σχεδίου της «Κοινωνίας των Gigabit».

Η εκδήλωση δεσμευτικού ενδιαφέροντος από μόνο δύο εκ των συνολικά οκτώ σχημάτων που πέρασαν στην τελική φάση του διαγωνισμού, που υλοποιήθηκε με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, δεν αποτέλεσε έκπληξη. Εξάλλου, ο προβληματισμός της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων σε σχέση με ορισμένες καθοριστικές τεχνικές παραμέτρους του έργου, ήταν έκδηλη από την πρώτη φάση.

Κύριος του τεράστιου έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και αναθέτουσα αρχή η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το UFBB, μαζί με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή της υλοποίησης διαδρόμων 5G, της ανάπτυξης υποθαλάσσιων καλωδίων, των ενδοκτηριακών υποδομών και των μικροδορυφόρων, καθώς και με άλλες δράσεις μικρότερης εμβέλειας, συνιστούν μια ομπρέλα συντονισμένων δράσεων που θα επιτρέψουν τη γρήγορη μετάβαση της χώρας στο ευρωπαϊκό σχέδιο «Κοινωνία των Gigabit» και θα επιτρέψουν την υλοποίηση ακόμα περισσότερων σύγχρονων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου συμμετείχαν τα εξής σχήματα:

•              Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία

•              Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών

•              Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία

•              Άβαξ Ανώνυμη Εταιρεία Εργοληπτική Τουριστική Εμπορική Βιομηχανική Οικοδομικών Υλικών και Μηχανημάτων

•              Ένωση Εταιρειών Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – ΜΕΤΚΑ EGNLTD

•              ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών

•              Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία

•              Ένωση Εταιρειών «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία» Α.Ε. – Grid Telecom Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

Το έργο θα υλοποιηθεί σε επτά γεωγραφικά τμήματα (lots) στα οποία ομαδοποιούνται οι περιφέρειες ενότητες της χώρας, με το σύνολο των εκτιμώμενων συνδέσεων να έχει εκτιμηθεί σε 812.155. Το επόμενο διάστημα θα γίνει γνωστό το ποιες περιοχές από τις 7 θα αναλάβει ο κάθε ανάδοχος. Κάθε περιοχή (lot) έχει παρόμοιο προϋπολογισμό (περίπου 100 εκατ. ευρώ το καθένα) και περίπου τον ίδιο αριθμό εκτιμώμενων συνδέσεων (περίπου 110-120 χιλιάδες συνδέσεις το καθένα).

Σύμφωνα με την πρόσκληση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού, στην κατανομή των lots έχει επιτευχθεί ισορροπία ως προς το Συνολικό Κόστος Επένδυσης και τη δημόσια χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το IRR επί των ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) θα πρέπει να είναι ίσο.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τουλάχιστον 20 έτη και ήταν μια από τις παραμέτρους που έμεναν να συνδιαμορφωθούν από τους ενδιαφερόμενους κατά τον ανταγωνιστικό διάλογο. Η φάση της κατασκευής των δικτύων θα διαρκέσει maximum 36 μήνες.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Οικονομία
Αδ. Γεωργιάδης – «Συγκλονιστική ευκαιρία» για μαζική μεταφορά γραμμών παραγωγής στην Ελλάδα
Οικονομία |

Γεωργιάδης: «Συγκλονιστική ευκαιρία» για μαζική μεταφορά γραμμών παραγωγής στην Ελλάδα

Ο υπουργός εξήγησε ότι η στόχευση για ανάπτυξη σε διαφορετική βάση σημαίνει ότι για πρώτη φορά η ανάπτυξη δεν προέρχεται μόνο από την κατανάλωση, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ιδιωτικές επενδύσεις και την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Γεωργιάδης – Τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές – Τι αλλάζει
Οικονομία |

Τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές - Τι αλλάζει

Ο υπουργός Ανάπτυξης καθησύχασε παραγωγούς και εμπόρους ότι το νέο πλαίσιο θα λειτουργήσει για την πρόοδο και των ιδίων και των καταναλωτών - Το υπουργείο θέλει κανόνες διαφάνειας στις λαϊκές αγορές, τόνισε

«The Greeks are back»: Πώς η Ελλάδα θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις 
Οικονομία |

«The Greeks are back»: Πώς η Ελλάδα θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις 

Στο πλαίσιο της πρώτης διάσκεψης της πρωτοβουλίας οι συμμετέχοντες συζήτησαν τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις με μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες στα έξι σημαντικά πεδία ε