Ξεκινά τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και λήγει την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά για την διάθεση του ομολόγου της CPLP Shipping Holdings PLC με την εγγύηση της Capital Product Partners, συμφερόντων της οικογένειας Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.

Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Η.ΒΙ.Π.) θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός της 20 Οκτωβρίου 2021 κατά την οποία θα λήξει στις 4:00 μ.μ.

Το υπό έκδοση κοινό ομολογιακό δάνειο είναι ύψους 150.000.000 ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, διαιρούμενου σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ  με την εγγύηση της εταιρείας Capital Product Partners.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Τράπεζας Πειραιώς», της «ALPHA BANK A.E.» και της «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και της Αναδόχου «Optima bank», καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους που θα ανακοινωθεί την προτεραία της πρώτης ημέρας της Δημόσιας Προσφοράς. Ως αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται το γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων Ομολογιών επί την ονομαστική αξία €1.000 εκάστης Ομολογίας.

Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας

Προσφοράς (ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

  • Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
  • Ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη:

α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 12.10.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες

ιστοσελίδες:

-της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών»

-της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

-της Εκδότριας

-της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

-της ALPHA BANK

-της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

-της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Εκδότριας, στην οδό Κυπραγόρου 1, 1ος όροφος Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. 00357 22021233 και στα γραφεία της Capital-Executive, η οποία αντιπροσωπεύει την Εγγυήτρια στην Ελλάδα, στην οδό Ιάσονος 3, 18537 Πειραιάς, τηλ.: +30 210 458 4950.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ναυτιλία
Diana Shipping – Έλαβε το «OK» για την εισαγωγή στον Νasdaq της νέας εταιρείας
Ναυτιλία |

Diana Shipping: Έλαβε το «OK» για την εισαγωγή στον Νasdaq της νέας εταιρείας

Η ναυτιλιακή εταιρεία προχωρεί στη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, την OceanPal Inc., η οποία θα λειτουργήσει ως εταιρεία χαρτοφυλακίου με τρία πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου που αποσπώνται (spin-off) από τον στόλο της Diana Shipping

Υπέρ της πρότασης Μητσοτάκη για Κέντρο Ερευνών Εναλλακτικών Καυσίμων και οι ακτοοπλόοι
Ναυτιλία |

Υπέρ της πρότασης Μητσοτάκη για Κέντρο Ερευνών Εναλλακτικών Καυσίμων και οι ακτοοπλόοι

Ειδικά για τη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΣΕΕΝ, «τυχόν μέτρα που συντελούν μόνο στην επιβάρυνση του κόστους μεταφοράς χωρίς πραγματικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, κινδυνεύουν να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον επιβάτη της ελληνικής ακτοπλοΐας»

Υπ. Εργασίας – Αυτοψία για τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος στον ΣΕΠ
Επικαιρότητα |

Υπουργείο Εργασίας: Αυτοψία για τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος στον ΣΕΠ

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες, υπό τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά το απόγευμα της Δευτέρας, ξεκίνησαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Στηρίζει την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας
Ναυτιλία |

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενισχύει την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας

Η δωρεά περιλαμβάνει έργα συντήρησης του ιστορικού κτιρίου, τεχνολογικό εξοπλισμό, παροχή προσομοιωτή γέφυρας τελευταίας τεχνολογίας καθώς και υποτροφίες σε αποφοίτους της σχολής

Βαγγέλης Μαρινάκης για ομόλογο της CPLP στο ΧΑ – «Οι πράσινες επενδύσεις είναι το μέλλον»
Xρηματιστήριο Αθηνών |

Βαγγέλης Μαρινάκης για την εισαγωγή του ομολόγου της CPLP: «Οι πράσινες επενδύσεις είναι το μέλλον»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σημείωσε ότι «στην Ελλάδα κάτι σωστό συμβαίνει, υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης και οι ξένοι έρχονται και επενδύουν στη χώρα μας»

Πλακιωτάκης – Κομβικής σημασίας η επένδυση της Cosco στον Πειραιά
Λιμάνια |

Πλακιωτάκης: Κομβικής σημασίας η επένδυση της Cosco στον Πειραιά

Η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης και η μεταβίβαση του πρόσθετου 16% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ ΑΕ στην Cosco Shipping διασφαλίζει την επιτάχυνση και εξέλιξη της επένδυσης, με παράλληλη διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου, σημείωσε ο υπουργός Ναυτιλίας