Σκοπός του δικτύου είναι η σύμπραξη Ιδρυμάτων για την ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, η ανταλλαγή καθηγητών και ερευνητών και η δημιουργία κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, στόχο έχει την απονομή διπλών τίτλων σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Το ΟΠΑ είναι μέλος του δικτύου HERMES από το 2010 στο πλαίσιο του οποίου έχει ήδη υπογράψει – από τον Δεκέμβριο του 2020 – την πρώτη συμφωνία συνεργασίας διπλού τίτλου σπουδών σε επίπεδο Master, ανάμεσα στο Τμήμα Στατιστικής και στο Πανεπιστήμιο της Pavia.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης δήλωσε σχετικά: «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το μόνο ελληνικό Πανεπιστήμιο το οποίο συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο Πανεπιστημίων HERMES. Πρόκειται για ένα δίκτυο με υψηλής ποιότητας Πανεπιστήμια όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από την Αμερική και την Κίνα. Είναι τιμή μας που φιλοξενήσαμε το ετήσιο συνέδριό του, ενώ διευρύνουμε όσο μπορούμε δυνατότητες συνεργασίας τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής φοιτητών και διοικητικού προσωπικού. Πάντως, σημαντικό στόχο για το ΟΠΑ αποτελεί η δυνατότητα ανάπτυξης διπλών πτυχίων (dual degrees) τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως η πρόσφατη σχετική συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο της Pavia. Τέτοιες, σημαντικής προστιθέμενης αξίας συνεργασίες, προσφέρουν τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να λαμβάνουν πτυχίο τόσο από το ΟΠΑ όσο και από συνεργαζόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα υψηλής ποιότητας του εξωτερικού. Στρατηγικός μας στόχος παραμένει η διεθνοποίηση με εστίαση στην ποιότητα».

Ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Οκτωβρίου

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Academia
Ευρωπαϊκές Τράπεζες – Με πιο χαλαρά κριτήρια ο δανεισμός των επιχειρήσεων – Διατηρούν ρευστότητα για δανεισμό
Academia |

Ευρωπαϊκές Τράπεζες – Με πιο χαλαρά κριτήρια ο δανεισμός των επιχειρήσεων – Διατηρούν ρευστότητα για δανεισμό

Παρά τα σημεία συμφόρησης στην προσφορά, οι Ευρωπαϊκές τράπεζες διατηρούν μια ισορροπημένη άποψη για τους πιστωτικούς κινδύνους τους, λόγω της οικονομικής ανάκαμψης τα δύο τελευταία τρίμηνα και της συνεχιζόμενης στήριξης από τις νομισματικές, δημοσιονομικές και εποπτικές αρχές

Δείκτης ανάκαμψης – Πτωτική πορεία για 4η συνεχή εβδομάδα
Academia |

Δείκτης ανάκαμψης – Πτωτική πορεία για 4η συνεχή εβδομάδα

Η περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα μπορούσε να παρεμποδίσει το ρυθμό οικονομικής ανάκαμψης και να οδηγήσει σε αναθεώρηση των προβλέψεων ανΆπτυξης για το 4 τρίμηνο του 2021 προειδοποιεί το τμήμα Ερευνών του e-learning του ΕΚΠΑ στις εκτιμήσεις του που δημοσιεύει αποκλειστικά κάθε Δευτέρα ο ΟΤ.

Δείκτης ανάκαμψης – Ο κορωνοϊός αποτελεί «σαράκι» της ανάπτυξης
Academia |

Δείκτης ανάκαμψης – Ο κορωνοϊός αποτελεί «σαράκι» της ανάπτυξης

Οι πιθανές αυξήσεις στα κρούσματα της πανδημίας παραμένουν ένας βασικός αρνητικός κίνδυνος και η περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα μπορούσε να παρεμποδίσει το ρυθμό οικονομικής ανάκαμψης προειδοποιεί το τμήμα Ερευνών του e-learning του ΕΚΠΑ στις εκτιμήσεις του που δημοσιεύει αποκλειστικά κάθε Δευτέρα ο ΟΤ.

Πράσινη Λογιστική και Κλιματική Πρόκληση
Academia |

Πράσινη Λογιστική και Κλιματική Πρόκληση

Για τη μέτρηση της πράσινης ανάπτυξης, θα είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πρόσθετα κριτήρια όπως η βιωσιμότητα, ο σεβασμός στο περιβάλλον, η ευτυχία ή η ευημερία. Η πράσινη λογιστική θα μπορούσε να είναι η απάντηση

ΟΠΑ – Παγκόσμια αναγνώριση για 15 επιστήμονες του Πανεπιστημίου
Academia |

ΟΠΑ – Παγκόσμια αναγνώριση για 15 επιστήμονες του Πανεπιστημίου

Μία ακόμα μεγάλη αναγνώριση για το επιστημονικό δυναμικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου πολλές Καθηγήτριες και Καθηγητές του συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους παγκοσμίως