Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Ανωνύμων Εταιριών (ΑΕ), Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ), πήρε παράταση για 50 ημέρες και καταληκτική ημερομηνία για τη σύγκλησή τους οριστική η 30ή Οκτωβρίου 2021.
Το σκεπτικό ήταν πολύ απλό.

Σύμφωνα με τον νόμο οι Γενικές Συνελεύσεις έπρεπε να πραγματοποιηθούν, μετά την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του φορολογικού έτους 2020, η τελευταία ημέρα σύγκλησης της Γενική Συνέλευσης είναι η 10η ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη του φορολογικού έτους.

Για τις εταιρίες με λήξη του φορολογικού έτους την 31η Δεκεμβρίου 2020, η τελευταία ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2021.
Με βάση τα ανωτέρω και λόγω του ότι η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται είκοσι (20) ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μη υπολογιζόμενης της ημερομηνίας σύγκλησης και της ημερομηνίας κατάθεσης:

α) Οι Γενικές Συνελεύσεις θα πρέπει να συγκληθούν μέχρι 10.9.2021.

β) Η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και των προσκλήσεων, σε περίπτωση που εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να γίνει μέχρι 20.8.2021, με την παραδοχή ότι η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σε ημερομηνία προγενέστερη της καταληκτικής, ισχύει το εικοσαήμερο πριν την σύγκληση, μη υπολογιζόμενο σε αυτό της ημέρας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και της ημερομηνίας δημοσίευσης.

γ) Η κατάθεση στο ΓΕΜΗ του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Όμως, ως γνωστόν, οι φορολογικές δηλώσεις πήραν αρχικά παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου και τελικά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021
Μετά από αυτές τις παρατάσεις, οι μέτοχοι ή οι εταίροι των παραπάνω εταιριών θα έπρεπε να εγκρίνουν οικονομικές καταστάσεις που η υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης έληγε την ίδια ημέρα με την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Η παράταση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4825/2021, παρατείνεται για το έτος 2021 κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
Η διάταξη του άρθρου 56 έχει ως εξής:

«Άρθρο 56 Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2021

Για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως».

Συνεπώς, η Τελευταία ημερομηνία για την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων για το έτος 2021 είναι η 30η Οκτωβρίου 2021.

Νέες ημερομηνίες

Ειδικά όμως η προθεσμία που έληγε 10.9.2021 για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ παρατάθηκε για 50 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30.10.2021.

Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως. Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση ή από τους εταίρους.

Οι νέες ημερομηνίες μετά την παράταση έχουν ως εξής:

• Έως την 30η Οκτωβρίου 2021, Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

• Έως την 19η Νοεμβρίου 2021, δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων (Η κατάθεση στο ΓΕΜΗ του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.)

Πληρωμή φόρου μερισμάτων 5%

Σύμφωνα με τον νόμο η λογιστικοποίηση των μερισμάτων γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έγκριση του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων σε περίπτωση Α.Ε.

Το ίδιο ισχύει και για τα εταιρικά κέρδη ΙΚΕ και ΕΠΕ.

Ο φόρος 5% αποδίδεται τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
Αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή των εταίρων συγκληθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2021, η απόδοση του φόρου μερισμάτων 5% πρέπει να αποδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αν το Νομικό Πρόσωπο έχει την μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε κ.λπ. με διπλογραφικά βιβλία, ο φόρος παρακρατείτε μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και η δήλωση υποβάλλεται τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.(31 Οκτωβρίου 2020).

Οι νέες ημερομηνίες μετά την παράταση έχουν ως εξής:

• Λογιστικοποίηση των μερισμάτων ή εταιρικών κερδών μέσα στον μήνα Νοέμβριο 2020

• Πληρωμή φόρου μερισμάτων ΕΠΕ, Α.Ε. και ΙΚΕ έως 31.01.2021

• Πληρωμή φόρου μερισμάτων ΟΕ,ΕΕ κλπ. με διπλογραφικά η δήλωση υποβάλλεται τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.(31 Δεκεμβρίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία Σεπτεμβρίου).

Αλωνιάτης Απόστολος, Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts