Με επενδύσεις που θα αυξήσουν την παραγωγική της δυναμικότητα και θα ενισχύσουν τις εγκαταστάσεις logistics η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη.

Το νέο επενδυτικό πλάνο ύψους 100 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει το νέο ψυχρό έλαστρο και τη νέα γραμμή βαφής, θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα στις 520 χιλιάδες τόνους, με συνέπεια οι ανάγκες για logistics να πολλαπλασιαστούν. Ήδη οι επιπλέον ποσότητες που θα παραχθούν έχουν δεσμευτεί από πελάτες αναφέρθηκε από τα στελέχη της εταιρείας στην εκδήλωση Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τα στοιχεία της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, καθώς και για τους όρους της έκδοσης του ομολογιακού δανείου της εταιρείας.

Να σημειωθεί ότι μέχρι πρόσφατα η παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας έφτανε τις 300 χιλιάδες τόνους. Η εγκατάσταση του νέου θερμού έλαστρου τον προηγούμενο χρόνο αύξησε τη δυναμικότητα στις 360 χιλιάδες τόνους.

Οι αυξημένες ανάγκες για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων της εταιρείας θα καλυφθούν μέσω νέων επενδύσεων σε ακίνητα. Συγκεκριμένα, τα 30 εκατ. ευρώ εκ των κεφαλαίων τα οποία θα αντληθούν από το ομόλογο θα κατευθυνθούν στην αγορά οικοπεδικών εκτάσεων με χώρους logistics.

Τα mega trends σε αλουμίνιο και χαλκό

Οι διεθνείς τάσεις που απορρέουν από την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ηλεκτροκίνηση και την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της μετάβασης της οικονομίας σε ένα μοντέλο φιλικότερο στο περιβάλλον, ευνοούν τους κλάδους του αλουμινίου και του χαλκού, σημείωσε στην παρουσίαση της εταιρείας ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής κ. Νίκος Καραμπατέας.

Βασικό πλεονέκτημα του αλουμινίου και του χαλκού είναι ότι μπορούν να ανακυκλώνονται αέναα χωρίς απώλειες. Αντίθετα, άλλα υλικά, όπως το πλαστικό, με την ανακύκλωση η ποιότητά τους υποβαθμίζεται.

Άνω των 2 δισ. ευρώ ο τζίρος

Σύμφωνα με τον Σπύρο Κοκκόλη, οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, ο τζίρος αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. Σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές των μετάλλων τόνισε πως αντιμετωπίζονται από ένα μοντέλο «pass through», δηλαδή περνούν στους πελάτες. Αντίθετα, η αύξηση των τιμών ενέργειας δημιουργεί αναταράξεις σε όλες τις επιχειρήσεις διεθνώ, αν και η αναπτυξιακή πορεία της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ δεν ανακόπηκε.

Συμβολή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην ελληνική οικονομία

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Πάνος Λώλος «η εταιρεία είναι εθνικός πρωταθλητής».

Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IΟΒΕ), η ετήσια αξία παραγωγής της εταιρείας στην Ελλάδα την τριετία 2018-2020 φθάνει στο 1,5 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο οι εξαγωγές του ομίλου αντιστοιχούσαν στο 7,5% των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων της χώρας. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1,38 δισ. ευρώ το 2020 από 1,40 δισ. ένα χρόνο πριν. Το 2018 η αξία εξαγωγών της εταιρείας ξεπέρασε το 1,6 δισ. ευρώ. Η αξία εξαγωγών της επιχείρησης ισοδυναμεί με την αξία εξαγωγών του κλάδου Ηλεκτρονικών και οπτικών ειδών.

Οι επενδύσεις του ομίλου αντιστοιχούν στο 5,6% των επενδύσεων του κλάδου της μεταποίησης (υπολογίζονται σε 336 εκατ. ευρώ την τριετία 2018-2020) εξαιρουμένων των προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

Εάν η ElvalHalcor ήταν κλάδος της ελληνικής οικονομίας θα βρισκόταν στην πέμπτη θέση των κλάδων με βάση την αξία εξαγωγών προϊόντων το 2020 και στην τέταρτη θέση των κλάδων μεταποίησης (με βάση την αξία των επενδύσεων σε υλικά αγαθά την τριετία 2018-2020).

Η προστιθέμενη αξία που παράγεται άμεσα από την εταιρεία ετησίως ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ

Επιπλέον με βάση την ίδια μελέτη, η εταιρεία, που διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση με 17 εργοστασιακές μονάδες σε 4 χώρες, κινητοποιεί αξιοσημείωτη οικονομική δραστηριότητα στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Η συνολική επίδραση της δραστηριότητάς της στο ΑΕΠ υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ ετησίως (0,4% του ΑΕΠ της χώρας), ενώ στηρίζει συνολικά περί τις 14.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, σε όρους ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης (0,3% της συνολικής απασχόλησης στην χώρα).

Κάθε θέση εργασίας στην εταιρεία στηρίζει άλλες 5 θέσεις στο σύνολο της οικονομίας (μέσος όρος 2018-2020).

Σήμερα το ομόλογο

Σε ότι αφορά την ομολογιακή έκδοση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με στόχο τα 250 εκατ. ευρώ (το minimum είναι τα 200 εκατ.), η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα 10 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Η έκδοση θα γίνει στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, με ελάχιστη συμμετοχή τα 1.000 ευρώ. Το εύρος της απόδοσης καθορίστηκε μεταξύ 2,40% έως 2,90%. Η έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθεί στις 16 Νοεμβρίου 2021.

Η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων

Αναλυτικά, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης που θα φτάσουν τα 6 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων του ομολογιακού δανείου 7ετούς διάρκειας, ήτοι ποσό 154 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί, εντός 45 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης, για μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού και συγκεκριμένα 1) 43 εκατ. στην EUROBANK για την αποπληρωμή αλληλόχρεων λογαριασμών ύψους 46 εκατ. ευρώ, 2) ποσό 56 εκατ. ευρώ στην ALPHA BANK για την αποπληρωμή αλληλόχρεων λογαριασμών, υπολοίπου 58 εκατ. ευρώ και 3) ποσό 55 εκατ. ευρώ στην Εθνική για την αποπληρωμή αλληλόχρεων λογαριασμών ανεξόφλητου υπολοίπου 56 εκατ. ευρώ.

Ποσό 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή οιουδήποτε ποσού προς τους μετόχους της υπό μορφή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης διανομής προς τους μετόχους (σε μετρητά ή σε είδος).

Τα υπόλοιπα 30 εκατ. ευρώ προορίζονται για νέες επενδύσεις σε ακίνητα με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ειδικότερα, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το εν λόγω ποσό για την καταβολή τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων και φόρων) για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα.

Ήδη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά των συγκεκριμένων ακινήτων, έχοντας ήδη υπογράψει μη δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης. Η διοίκηση εκτιμά ότι η επίτευξη αυτής της επένδυσης θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022, καθώς οι βασικοί όροι της συναλλαγής έχουν συμφωνηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνικός και νομικός έλεγχος.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
BrainReGain-Ελληνισμός Εν Δράσει: Ενισχύεται με νέες εταιρείες-μέλη
Επιχειρήσεις |

Ποιες πέντε εταιρείες εισήλθαν στην πρωτοβουλία BrainReGain-Ελληνισμός Εν Δράσει

Το BrainReGain-Ελληνισμός Εν Δράσει, η πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Ελληνικές Ρίζες» για τον επαγγελματικό επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού, ανακοίνωσε σήμερα ότι ενισχύεται και καλωσορίζει πέντε νέες εταιρείες στη συμμαχία, την πολυεθνική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε λύσεις ψηφιακών τεχνολογιών, ΑCCENTURE, την EDENRED, μία ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών και πληρωμών, την εταιρεία τροφίμων και ποτών […]