Με οκταώροφα κτίρια (28 μέτρων) και συντελεστή δόμηση 1,8 σχεδιάζεται να αναπτυχθεί το κυβερνητικό πάρκο, το οποίο θα εγκατασταθεί στις παλιές εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ στη Δάφνη Αττικής και θα στεγάσει εννέα υπουργεία και υπηρεσίες του Δημοσίου. Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η οποία προστέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις στρατηγικές επενδύσεις που έχει εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Επίσης, στις προτεινόμενες διατάξεις περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κτιρίων και χρήσεων σε λιμενικές εγκαταστάσεις που έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε) για αξιοποίηση ενώ προβλέπεται και τακτοποίηση για τα αυθαίρετα στον  Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης. Επίσης, προσωρινή λύση δίνεται και για τις αυθαίρετες καλύβες στο Δέλτα του Έβρου έως ότου προχωρήσει το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία της περιοχής. Όσο για το πολύπαθο Μάτι Αττικής, παραχωρούνται 129 στρέμματα, τα οποία σήμερα ανήκουν στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), για εγκαταστάσεις δασικής αναψυχής.

Το ειδικό σχέδιο για την ΠΥΡΚΑΛ 

Τις ρυθμίσεις ώστε να προχωρήσει η δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου αστικού πράσινου στις εκτάσεις της ΠΥΡΚΑΛ στη Δάφνη προωθεί το ΥΠΕΝ.  Ειδικότερα, δίνονται κατευθύνσεις για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ), για το οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησής του έπειτα από σχετική απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού κ. Νίκου Ταγαρά. Σύμφωνα με αυτές, το ΕΠΣ θα εξειδικεύει τις χρήσεις γης και θα καθορίζει τους όρους και περιορισμούς δόμησης. Ειδικότερα, κατά την κατάρτισή του, θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι από το σύνολο των 155 στρεμμάτων του ακινήτου, το 50% θα είναι ελεύθεροι χώροι και αστικό πράσινο.

Το υπόλοιπο   50% θα αποδοθεί σε χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, για εξυπηρέτηση της  διοίκησης, για υποδομές κοινωνικής πρόνοιας και συνάθροισης κοινού, για μικρές αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις,   θρησκευτικούς  χώρους, συνεδριακά κέντρα, κέντρα έρευνας, εστίαση, αναψυκτήρια, χώρους στάθμευσης και γωνιές ανακύκλωσης. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι θα ανέρχονται στο 40%.

Ο συντελεστής δόμησης (ΣΔ) ορίζεται στο 1,80, η μέγιστη κάλυψη στο 60% και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στα  28  μέτρα.  Στο τμήμα του ακινήτου, όπου Θα αναπτυχθούν οι ελεύθεροι χώροι και το αστικό πράσινο θα επιτρέπονται και οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις στα υφιστάμενα κτίρια τα οποία θα κριθούν διατηρητέα.

Ακόμη, θα επιτραπεί αναγκαστική απαλλοτρίωση, καθώς η δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερων χώρων-αστικού πρασίνου   εξυπηρετεί σκοπό δημόσιας ωφέλειας. Μάλιστα, κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας, για την εκτίμηση της αξίας του  _  και ανεξαρτήτως αν η απαλλοτριωθείσα έκταση υπάγεται ή  όχι στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων _ θα ληφθούν υπόψη οι εκθέσεις δυο ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών (εγγεγραμμένων στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών). Στην  περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο εκθέσεων   θα ληφθεί υπόψη από αρμόδιο δικαστήριο, ο μέσος όρος αξίας που προκύπτει από τις εκτιμήσεις.

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε λιμάνια 

Επίσης, ρυθμίζεται η κατά παρέκκλιση τακτοποίηση  αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων σε υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις  που έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ.  Ειδικότερα, θα μπορούν να υπαχθούν στον νόμο 4495/2017 για νομιμοποίηση όσες έχουν ανεγερθεί έως τις 28.72011 και βρίσκονται συνεχόμενες του αιγιαλού και της παραλίας στα συγκεκριμένα ακίνητα.

Η υπαγωγή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων, κατόπιν υποβολής αίτησης του ΤΑΙΠΕΔ,  τοπογραφικού διαγράμματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών χρήσεων.

Μετά την υπαγωγή τους, οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης  θα τελούν σε καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων και δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.  Επίσης, θα επιτρέπονται μεταβιβάσεις ή σύσταση  εμπράγματου δικαιώματος, η μίσθωση και η παραχώρησή τους για το χρονικό διάστημα που οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις κρίνεται ότι είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την αξιοποίηση των   ακινήτων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Παγώνουν οι κυρώσεις για αυθαίρετα στον Έβρο 

Επίσης με ειδική ρύθμιση επιχειρείται η αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση του  Προεδρικού Διατάγματος περί προστασίας του Δέλτα του ‘Εβρου. Ουσιαστικά,  αναστέλλεται η  είσπραξη προστίμων και η επιβολή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή.

Αφορά περί τις 130 καλύβες οι οποίες είναι κατασκευασμένες από ξύλο, λαμαρίνες και φύλλα αλουμινίου για τις ανάγκες των  αλιέων, των κτηνοτρόφων και των κυνηγών της περιοχής.   Οι συγκεκριμένες κατασκευές  θα μπορούσαν να υπαχθούν για νομιμοποίηση στον τελευταίο νόμο αυθαιρέτων (4495/2017)   αν ήταν  “σύμφωνες με το ειδικότερο περιεχόμενο και τους όρους του προεδρικού διατάγματος (ΠΔ) για την προστασία του Έβρου”, το οποίο θα έπρεπε να εκδοθεί έως τις αρχές του περασμένου μήνα.  Έως την έκδοση του ΠΔ είχε ανασταλεί η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης καθώς και η ισχύς διοικητικών πράξεων κατεδάφισης που είχαν εκδοθεί.    Με την προωθούμενη ρύθμιση δίνεται παράταση  ως προς την έκδοση του ΠΔ για την προστασία της περιοχής του Δέλτα ‘Εβρου, έως και την 3η.11.2022.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο κ. Ταγαράς σε διαβιβαστικό έγγραφο προς τη Βουλή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για το Δέλτα του Έβρου, η οποία θα καταλήξει στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος καθορισμού χρήσεων γης και δραστηριοτήτων στον Έβρο.

Νομιμοποίηση μεγάλων αυθαιρέτων στον Δήμο Παύλου Μελά 

Επιπλέον, στην τροπολογία προωθούνται διατάξεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων  ιδιοκτησίας, ανέγερσης κτισμάτων και αυθαιρέτων κατασκευών στον Δήμο Παύλου Μελά  Θεσσαλονίκης.  Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα, έπειτα από αίτηση (εντός ενός έτους) δημοτών ή κατοίκων του συγκεκριμένου δήμου να τους παραχωρηθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έκταση αρτίου οικοπέδου υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να κατέχουν αποδεδειγμένα αδιαλείπτως, συνυπολογιζόμενου του χρόνου του δικαιοπαρόχου, κατά την τελευταία εικοσαετία, έκταση κυριότητας του Δήμου Παύλου Μελά στην οποία έχει ανεγερθεί κτίσμα προ της 28ης.7.2011, για χρήση αποκλειστικά κύριας κατοικίας. Αυτά τα  αυθαίρετα κτίσματα θα μπορούν κατ’ εξαίρεση να νομιμοποιούνται (ν. 4495/2017) με την  προσκόμιση του επιπλέον δικαιολογητικού βεβαίωσης συναίνεσης του αρμόδιου για υπαγωγή δήμου. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση και η τακτοποίηση αυθαιρεσιών της «Κατηγορίας 5», δηλαδή των μεγάλων αυθαιρέτων.

β) Τα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί να έχουν υπαχθεί από τον κάτοχο έως την υποβολή αίτησης στις διατάξεις του τελευταίου νόμου αυθαιρέτων  4495/2017 (Α’ 167) ή σε προγενέστερο νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.

γ) Η παραχώρηση να γίνεται με κριτήριο την  πολεοδομική τακτοποίηση του οικείου δήμου και ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής προς εξασφάλιση λειτουργικότητας των οικισμών.

Όσον αφορά στο τίμημα  για την παραχώρηση των εκτάσεων   υπολογίζεται ως εξής:

-Για οικόπεδα με Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) από 0,4 έως 0,8   ορίζεται για τα πρώτα 200 τ.μ. ένα τρίτο (1/3) της αντικειμενικής αξίας, για τα επιπλέον τ.μ. και μέχρι τα 300 τμ. στα τρία τέταρτα (3/4) αξίας. Εφόσον οικόπεδο είναι μεγαλύτερο των 300 τ.μ., για τα επιπλέον  τ.μ. το  τίμημα ορίζεται στην αντικειμενική τιμή.

-Για οικόπεδα με Σ.Δ. από 1,0 και άνω, το τίμημα ορίζεται ένα τρίτο (1/3) αντικειμενικής αξίας τους για τα πρώτα 100 τ.μ., τα υπόλοιπα τ.μ. υπολογίζονται βάσει της αντικειμενικής αξίας.

Το τίμημα καταβάλλεται σε 108  ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή σε  36  ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις ή σε  18  ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις . Εάν κατατεθεί το σύνολο του ποσού εντός ενός έτους προβλέπεται έκπτωση 20%.

Χώρος για δασική αναψυχή στο Μάτι 

Επίσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα επιτραπεί,  χωρίς αντάλλαγμα,  παραχώρηση  στο Δημόσιο ή στον Δήμο Μαραθώνα, η χρήση  ακινήτου 129 στρεμμάτων (μαζί με τις υποδομές των Παιδικών Εξοχών Οίκου Ναύτου) το οποίο ανήκει στον ΕΦΚΑ και βρίσκεται στο «Μάτι» Αγίου Ανδρέα.   

Το ακίνητο έως τις 30.11.2022 θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να  λειτουργεί ως κοινόχρηστος  χώρος   δασικής αναψυχής. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η καταστροφή ή αλλοίωση  της δασικής βλάστησης και η διάθεση της έκτασης για διαφορετικό προορισμό. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, να συντηρεί, να βελτιώνει τη δασική βλάστηση του ακινήτου, να διαχειρίζεται και να φυλάσσει την έκταση  σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.

Δεδομένης της γειτνίασης του ακινήτου με τον αστικό ιστό, θα επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση,  για λόγους ασφαλείας η  περίφραξή του, καθώς και η εγκατάσταση φωτισμού. Επίσης, θα επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρών ξύλινων λυόμενων οικημάτων για χρήση ως αναψυκτηρίων, τα οποία θα επιτρέπεται να λειτουργούν και μετά τη δύση του ηλίου, υπό την επίβλεψη του παραχωρησιούχου. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα θα διατίθενται για τις ανάγκες φύλαξης και συντήρησης της  έκτασης και των κατασκευών της.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ακίνητα
EBRD: Επιπλέον 50 εκατ. ευρώ στο joint venture με την Dimand
Ακίνητα |

Επιπλέον 50 εκατ. ευρώ στο joint venture με την Dimand από την EBRD

Από την ίδρυση της κοινοπραξίας το 2017, η EBRD έχει επενδύσει σε 5 έργα με πράσινη πιστοποίηση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων γραφείων Piraeus Tower, Piraeus Port Plaza 2 και 3, του κτιρίου γραφείων Importex και του ξενοδοχείου Omonoia Moxy