Στις 7 Δεκεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των  120.000 ομολογιών της Νavan Property στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΝΟΒΑΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «NOVALB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Η Noval Property ευχαριστεί επίσης θερμά το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών της στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας ανακοίνωσε δε ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €120 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €3,8 εκατ. περίπου (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό περίπου €116,2 εκατ.

Πώς θα χρησιμοποιθούν τα αντληθέντα κεφάλαια

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

(i) Ποσό €5,33 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων στο εν λόγω ποσό των αναλογούντων τόκων) θα διατεθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την ολική αποπληρωμή του από 23.07.2020 ομολογιακού δανείου της Εκδότριας με την EUROBANK. Το εν λόγω δάνειο σχετίζεται με την αποπεράτωση κτιρίου γραφείων στο Χαλάνδρι, «THE BUTTERFLY» με πιστοποίηση LEED v4 for Core & Shell – Gold. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγω δανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού, τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το υπό (iii) κατανεμηθέν ποσό.

(ii) Ποσό €12,45 εκατ. θα αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή δανεισμού. Αναλυτικότερα ποσό €6,78 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων στο εν λόγω ποσό των αναλογούντων τόκων) θα διατεθεί εντός τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την ολική αποπληρωμή του από 21.04.2015 ομολογιακού δανείου της Εκδότριας με την ALPHA BANK και ποσό έως €5,67 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων στο εν λόγω ποσό των αναλογούντων τόκων) για τη μερική αποπληρωμή της από 29.07.2014 υπ’ αριθμ. 45358 Σύμβασης Πίστωσης Ανοιχτού (Αλληλόχρεου) Λογαριασμού με την ALPHA BANK συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου ύψους €9 εκατ. κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου. Τα εν λόγω δάνεια σχετίζονται με την ανέγερση του εμπορικού πάρκου «MARE WEST» στην Κόρινθο, το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου κατά τις ανωτέρω αποπληρωμές. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής των ποσών αποπληρωμής των εν λόγω δανείων τα καταβληθέντα ποσά είναι χαμηλότερα των ανωτέρω ποσών, τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το υπό (iii) κατανεμηθέν ποσό.

(iii) Το εναπομείναν ποσό, ήτοι έως €98,39 εκατ., θα διατεθεί έως την 31.12.2025 για Πράσινες Επενδύσεις, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται αποκλειστικά με Πράσινες Επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης των σχετικών αποκτήσεων. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας περιλαμβάνει δυνητικές πράσινες επενδύσεις οι οποίες σχετίζονται με (Α) επενδύσεις επί ακινήτων του υφιστάμενου Χαρτοφυλακίου ακινήτων και (Β) λοιπές επενδύσεις που βρίσκονται υπό εξέταση (βλ. αναλυτικότερα ενότητα 3.3.3.2 «Επενδυτικό Πρόγραμμα» του Ενημερωτικού Δελτίου). Αναφορικά με την παρούσα χρήση υπ’ αριθμ. (iii), η Εταιρεία προτίθεται να κατευθύνει ποσά κατά προτεραιότητα στις υπό (Α) και (Β) επενδύσεις, ανάλογα με τη χρονική εξέλιξη της ανάπτυξης των εν λόγω έργων.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ακίνητα
Ακίνητα: Επενδύσεις 3 δισ. ευρώ προ των πυλών
Ακίνητα |

Κοσμογονία στο real estate - Αυτές είναι όλες οι επενδύσεις που βρίσκονται στα «σκαριά»

Σύσταση «buy» για το ελληνικό real estate καθώς εκτιμάται ότι η ζήτηση για σύγχρονα κτίρια κατοικιών, γραφείων, logistics, καταστημάτων και φιλοξενίας θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια