Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε την κρίση του EUIPO κατά την οποία δεν αποδείχτηκε ο ενισχυμένος διακριτικός χαρακτήρας των προγενέστερων σημάτων. Βάσει των ανωτέρω, το EUIPO ορθώς έκρινε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων.

Συμπερασματικά, το ΓΔΕΕ απέρριψε προσφυγή της Κύπρου και επικυρώνει την απόφαση του ΕUIPO.

Η προϊστορία της υπόθεσης

Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η εταιρία Fontana Food AB (Tyresö, Σουηδία) υπέβαλε αίτηση καταχώρισης στο EUIPO σήματος της ΕΕ για το λεκτικό σημείο GRILLOUMI BURGER σχετικά με διάφορα προϊόντα που εμπίπτουν στην κλάση 29 και 30, και για υπηρεσίες εστίασης της κλάσης 43 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών ενόψει καταχώρισης των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2017, η Κύπρος άσκησε ανακοπή κατά της καταχώρισης του σημείου αυτού, βασιζόμενη στα προγενέστερα κυπριακά λεκτικά σήματα πιστοποίησης ΧΑΛΛΟΥΜΙ και ΗΑLLOUMI που καταχωρίστηκαν το 1992, υπό τον αριθμό 36765, για το νωπό τυρί χαλλούμι και υπό τον αριθμό 36766, για το ώριμο τυρί χαλλούμι.

Mε απόφαση της 10ης Μαΐου 2018 το EUIPO απέρριψε την ανακοπή. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, η Κύπρος άσκησε προσφυγή κατά της τελευταίας απόφασης. Ωστόσο, το τέταρτο τμήμα προσφυγών του EUIPO στις 19 Ιουνίου 2019 απέρριψε την προσφυγή της Κύπρου, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων και ότι τα προγενέστερα σήματα δεν έχουν αποκτήσει ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα.

Τον Αύγουστου του 2019, κατά της απόφασης αυτής η Κύπρος άσκησε προσφυγή ενώπιον του ΓΔΕΕ, με επίκληση της παράβασης του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της ΕΕ.

Ολόκληρη η σημερινή απόφαση

« Με την σημερινή του απόφαση, το ΓΔΕΕ προβαίνει σε σφαιρική αξιολόγηση του κινδύνου σύγχυσης, υπενθυμίζοντας ότι η ύπαρξη τέτοιου κινδύνου προϋποθέτει ότι τόσο τα αντιτιθέμενα σήματα όσο και τα προσδιοριζόμενα από αυτά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια.

» Συγκρίνοντας τα προϊόντα που προσδιορίζουν τα αντιπαρατιθέμενα σήματα, το ΓΔΕΕ διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης, ως προς προϊόντα της κλάσης 29, όπως τα αυγά, φρούτα και λαχανικά διατηρημένα (κονσέρβες), κατεψυγμένα, αποξηραμένα και µαγειρεμένα, ζελέ, μαρμελάδες, κομπόστες, και ως προς εκείνα της κλάσης 30, όπως καφές, τσάι, κακάο, ρύζι κ.ά., τα οποία καλύπτει το επίδικο σήμα, δεδομένου ότι είναι διαφορετικά προϊόντα από εκείνα που αφορούν το προγενέστερα σήματα. Αντιθέτως, όσον αφορά τα άλλα προϊόντα που προσδιορίζει το επίδικο σήμα, τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, με εκείνα που καλύπτουν τα προγενέστερα σήματα, η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης δεν μπορεί να αποκλεισθεί εκ προοιμίου.

» Όσον αφορά την ομοιότητα των επίμαχων σημείων, το ΓΔΕΕ παρατηρεί ότι αυτή προκύπτει σε μικρό βαθμό.

» Η προσοχή του κοινού περισσότερο έλκεται από το σημαντικό στοιχείο «grilloumi», το οποίο παρουσιάζει ορισμένο βαθμό πρωτοτυπίας, που είναι μεν χαμηλός, αλλά ενισχύεται από την παρουσία της λέξης «burger» η οποία διαφοροποιεί σημαντικά το επίδικο σήμα από τα προγενέστερα σήματα τα οποία δεν την περιλαμβάνουν.

» Επομένως, ο μικρός βαθμός ομοιότητας των αντιπαρατιθέμενων σημείων δεν είναι πιθανό να συντείνει στην ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης.

» Σχετικά με τον βαθμό του διακριτικού χαρακτήρα των προγενέστερων σημάτων, το ΓΔΕΕ υπογραμμίζει ότι έχουν εγγενώς περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα. Επιπλέον, η Κύπρος δεν απέδειξε την ύπαρξη ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα λόγω της χρήσης. Δεν αποδείχτηκε ότι το ενδιαφερόμενο κοινό θα συσχετίσει τα προγενέστερα σήματα με κάτι άλλο πέραν του τυριού χαλλούμι, καθώς παραπέμπει στην γενική ονομασία αυτού του είδους τυριού και λιγότερο στην εμπορική προέλευση των προϊόντων που τα προγενέστερα σήματα προσδιορίζουν.

» Αναφορικά με τα πανομοιότυπα προϊόντα, όπως τα γαλακτοκομικά, και τα παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, όπως το γάλα, το ΓΔΕΕ παρατηρεί ότι είναι προϊόντα συνήθους κατανάλωσης κατά την αγορά των οποίων το ενδιαφερόμενο κοινό δείχνει μέσο βαθμό προσοχής, και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να παραπλανηθεί ως προς την εμπορική προέλευση των προϊόντων που καλύπτει το επίδικο σήμα.

» Ακόμη και αν το ενδιαφερόμενο κοινό εστιάσει την προσοχή του στον συνδυασμό γραμμάτων «lloumi», δεν πρόκειται να συσχετίσει τα αντιπαρατιθέμενα σήματα μεταξύ τους διότι, αφενός, θα συσχετίσει στην ακραία περίπτωση τα προγενέστερα σήματα με το τυρί χαλλούμι φρέσκο ή νωπό, και, αφετέρου, τα αντιπαρατιθέμενα σήματα, εξεταζόμενα συνολικά, παρουσιάζουν μικρό μόνον βαθμό ομοιότητας.

» Τέλος, το ΓΔΕΕ επιβεβαιώνει την κρίση του EUIPO κατά την οποία δεν αποδείχτηκε ο ενισχυμένος διακριτικός χαρακτήρας των προγενέστερων σημάτων.

» Βάσει των ανωτέρω, το EUIPO ορθώς έκρινε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων.

» Συμπερασματικά, το ΓΔΕΕ απορρίπτει την προσφυγή της Κύπρου και επικυρώνει την απόφαση του ΕUIPO.

» Με το ίδιο σκεπτικό, με σημερινή του απόφαση στην υπόθεση T-595/19 Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO-Fontana Food (GRILLOUMI BURGER), το ΓΔΕΕ απορρίπτει, επίσης, την προσφυγή του Ιδρύματος για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου ονομαζόμενου «Χαλλούμι», το οποίο αμφισβήτησε την καταχώριση σημείου GRILLOUMI BURGER στηριζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα HALLOUMI που καταχωρίσθηκε το 2000 για τυριά».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις