Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 18.617.856 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών από τις χρήσεις 2016 και 2017 αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,75 σε 1,43 ευρώ. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 39.152.256 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ανακοινώνεται από την εταιρία Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16/12/2021 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 18.617.856 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον από τις χρήσεις 2016 και 2017.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,75 Ευρώ σε 1,43 Ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 39.152.256 Ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,43 Ευρώ.

To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθ. Πρωτ. 2555150 10/01/2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου στη συνεδρίασή της της 13/01/2022 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 19/01/2022 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 1,43 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ ́αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις