Άτυπη σύνοδο για τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές προκλήσεις διοργανώνει στις 20–22 Ιανουαρίου στην Αμιένη της βόρεια Γαλλίας, η γαλλική προεδρία.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, αυτή η άτυπη συνάντηση θα αποτελείται από μια σειρά συνεδριάσεων αφιερωμένων στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, στις οποίες θα συμμετάσχουν υπουργοί περιβάλλοντος, και μια σειρά αφιερωμένη στις ενεργειακές προκλήσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν υπουργοί Ενέργειας.

Όλοι οι υπουργοί θα συναντηθούν για δύο κοινές συνεδριάσεις: μία για τον ρόλο των δασών και της βιομηχανίας ξύλου στις πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον και μία για τη «δίκαιη μετάβαση».

Περιβαλλοντικές προκλήσεις

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας θα είναι κεντρικά σημεία στις συνομιλίες των υπουργών περιβάλλοντος. Η πρώτη συνεδρία θα επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή δράση σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά προϊόντα. Στις στρατηγικές «Farm to Fork» και «Biodiversity», η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων στο μισό έως το 2030. Η επίτευξη αυτού του στόχου σημαίνει συλλογική πραγματοποίηση της αγροοικολογικής μετάβασης, ιδίως διασφαλίζοντας ότι τα εισαγόμενα τρόφιμα παράγονται σε συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ για το περιβάλλον και την υγεία.

Επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι οι βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι διατάξεις που θα ενσωματωθούν σε ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι υπουργοί θα εξετάσουν επίσης μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ευρώπης εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με φυτοϋγειονομικά προϊόντα.

Στη συνέχεια, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη στρατηγική της ΕΕ για τα χημικά για τη βιωσιμότητα. Αρκετά βασικά κείμενα θα αναδιατυπωθούν έως το τέλος του 2022, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού Προσέγγισης και του Κανονισμού ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης ( «Κανονισμός CLP» ). Άλλα έργα στην ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνουν την εξέταση μέτρων για την αποτροπή της παραγωγής για εξαγωγή επικίνδυνων χημικών που απαγορεύονται στην ΕΕ. Οι υπουργικές συζητήσεις θα προσδιορίσουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης χημικών για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας ( προσέγγιση «One Health» ).

Τα δάση

Το τρίτο θέμα στην ατζέντα των υπουργών περιβάλλοντος είναι η καταπολέμηση της εισαγόμενης αποψίλωσης των δασών. Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση κανονισμού στις 17 Νοεμβρίου 2021 με στόχο να αποτρέψει την εισαγωγή στην ΕΕ αγαθών από τις αλυσίδες εφοδιασμού που σχετίζονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών.
Αυτό το σχέδιο κανονισμού αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της ευρωπαϊκής ζήτησης για προϊόντα χωρίς αποψίλωση των δασών. Κατά τη διάρκεια αυτής της άτυπης υπουργικής συνάντησης, οι υπουργοί περιβάλλοντος θα επισημάνουν τις βέλτιστες πρακτικές, τα προϊόντα και τα οικοσυστήματα προς προτεραιότητα καθώς και τη συνεργασία με τρίτες χώρες, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή δράση κατά της αποψίλωσης είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη.

Η ενέργεια έχει σημασία

Όσον αφορά τους υπουργούς Ενέργειας, θα συνεχίσουν τις συζητήσεις που ξεκίνησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από τις εξαιρετικά ασταθείς και ιστορικά υψηλές τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας , επιδιώκοντας παράλληλα τους κλιματικούς στόχους της Ένωσης.

Η υπεροχή της ενεργειακής απόδοσης , μια αρχή που βασίζεται στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της σπατάλης ως βασικό μοχλό, πρέπει να λαμβάνεται πιο συστηματικά υπόψη στη δημόσια πολιτική. Η ενσωμάτωση αυτής της αρχής σε άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή θα βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών των υπουργών είτε αφορούν την καταπολέμηση της ενεργειακής επισφάλειας, την ασφάλεια του εφοδιασμού, την καινοτομία ή την ανταγωνιστικότητα.

Επιπλέον, οι υπουργοί Ενέργειας θα εξετάσουν το περίγραμμα της νέας οικονομίας του υδρογόνου : πώς να επιταχυνθεί η ανάπτυξη υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα , αντιμετωπίζοντας παράλληλα την τρέχουσα αβεβαιότητα σχετικά με την τεχνολογική δυσκολία παραγωγής του και τη θέση του στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης στο μέλλον.

Δύο κοινές συνεδρίες για την ενέργεια και το περιβάλλον

Οι υπουργοί περιβάλλοντος και ενέργειας θα συναντηθούν επίσης για να συζητήσουν στενά επικαλυπτόμενες προκλήσεις για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια. Στην πρώτη κοινή σύνοδο, μαζί θα καθορίσουν τον ρόλο σε αυτές τις πολιτικές των δασών και του δασοκομικού τομέα και πώς να αντιμετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν . Τα δάση βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της μετάβασης της ΕΕ στην ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα.

Τέλος, οι υπουργοί θα εξετάσουν τις αρχές της δίκαιης μετάβασης και μιας πράσινης μετάβασης που είναι κοινωνικά αποδεκτή. Η μετάβαση σε μια οικονομία και κοινωνία χωρίς άνθρακα περιλαμβάνει σημαντικούς μετασχηματισμούς που θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε, παράγουμε, εργαζόμαστε, ανταλλάσσουμε και συνυπάρχουμε. Για να είναι επιτυχής, η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι θα είναι μια κοινωνικά δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πιο ευάλωτων ατόμων και θέσεων στην κοινωνία .

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Green
Χρηματοδότηση της Οικολογικής Μετάβασης και Αποδοτικότητα
Academia |

Χρηματοδότηση της Οικολογικής Μετάβασης και Αποδοτικότητα

Σύμφωνα με την έκθεση του Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), τα πρόσφατα επίπεδα επενδύσεων σε όλους τους τομείς και τις περιφέρειες της Ευρώπης είναι τρεις έως έξι φορές χαμηλότερα από ότι θα χρειαζόταν μεταξύ 2020 και 2030 για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στους +1,5C ή ακόμη και στους +2C.