Οι ιδιοκτήτες των δασικών αυθαίρετων θα μπορούν –σε αυτή τη φάση- με την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ, να πετύχουν την προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση, άμεση καταστολή καταλογισμένων προστίμων, «πάγωμα» νέων προστίμων αλλά και συμψηφισμό, σε περιπτώσεις τακτοποιημένων αυθαιρέτων.

Αυτό επισημαίνει, μιλώντας στον «ΟΤ» ο Γενικός Γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης. Όπως λέει, μέσα στο μήνα ανοίγει η πλατφόρμα στο Κτηματολόγιο για την υπαγωγή των δασικών αυθαιρέτων σε διαδικασία τακτοποίησης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, πως μετά την υπαγωγή στην πλατφόρμα, θα γίνει έλεγχος των δικαιωμάτων από τα τμήματα προστασίας δασών των δασαρχείων με τη χωρική αρμοδιότητα για την τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος.

Οι οικιστικές πυκνώσεις και το ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες

Σημειώνεται πως η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τα μεμονωμένα αυθαίρετα αλλά συγκεντρώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που παρουσιάζουν «εν τοις πράγμασι» λειτουργική ενότητα σε δάση και δασικές εκτάσεις ( είναι οι λεγόμενες «οικιστικές πυκνώσεις»). Εκτιμάται πως το θέμα αφορά –τουλάχιστον- ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες.

Τακτοποίηση για 30 χρόνια

Στη συνέχεια και για τα κτήρια που θα κριθεί πως τηρούν τις προϋποθέσεις , προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με σκοπό την τακτοποίησή τους για 30 χρόνια. Στην περίπτωση όπου κατά την τελική κύρωση του δασικού χάρτη, το ακίνητό τους εξαιρεθεί της δασικής νομοθεσίας και βεβαιωθεί πως δεν είναι δασικό, τότε και μόνο τότε, προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες η επιστροφή τελών και προστίμων που έχουν καταβάλλει.

Οι προϋποθέσεις για να τακτοποιηθεί ένα κτίσμα εντός δασικής έκτασης

Οι προϋποθέσεις για να τακτοποιηθεί ένα κτίσμα εντός δασικής έκτασης (σύμφωνα με τον ν. 4685/2020)είναι: η χρήση του κτιρίου να είναι κατοικία, μόνιμης ή εποχιακής διαμονής. Η κατοικία να έχει ανεγερθεί μέχρι τις 27 Ιουλίου 2011. Να μην βρίσκεται σε περιοχές που ισχύουν προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, όπως του δικτύου natura 2000, υγροτόπους της συνθήκης Ramsar κ.α, εκτός κι αν κατασκευάστηκε πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.

Επιπλέον, να μην βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο ζώνης Α, σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εκτός κι αν κατασκευάστηκε πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση.

Ακόμη να μην βρίσκεται σε δημόσιο κτήμα. Να μην βρίσκεται σε ζώνη αιγιαλού (και παλιού αιγιαλού). Να μην βρίσκεται εντός ζώνης παραλίας, να μην κτίστηκε σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη ή προστατευόμενη περιοχή (εάν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο κατασκευής ) και να μην βρίσκεται σε κηρυγμένες αναδασωτέες περιοχές λόγω πυρκαγιάς ..

Ποιοι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα

Δικαίωμα για να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα θα έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με την οποία αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως στην αίτηση που θα υποβληθεί ( μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Κτηματολογίου) περιλαμβάνονται ( σε μορφή pdf) τα εξής δικαιολογητικά: υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη) με την οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει πως τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή. Δήλωση μηχανικού (υπογεγραμμένη) με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών.

Κατά περίπτωση, την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος ή της αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη. Το αποδεικτικό έκδοσης πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας /διαβατηρίου.

Οι δυο κόκκινες γραμμές

Το θέμα των λεγόμενων οικιστικών πυκνώσεων αφορά, όπως προαναφέρθηκε ,(τουλάχιστον) ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα που έχουν κτίσμα σε δάση και δασικές εκτάσεις. Δυο είναι οι βασικές κόκκινες γραμμές που μπαίνουν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα ,στον δρόμο προς την τακτοποίησή τους: οι κατασκευές να μην είναι μεμονωμένες, αλλά να βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων και να μην έχουν οικοδομηθεί μετά τον Ιούλιο του 2021.

Σημειώνεται πως τον Απρίλιο του 2019, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ( με πρόεδρο τη σημερινή Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου) έκρινε ως αντισυνταγματική διάταξη νόμου με την οποία εξαιρούνταν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών οι περιοχές όπου έχουν αναπτυχτεί οικιστικές πυκνώσεις, και να μην έχουν οικοδομηθεί μετά τις 27 Ιουλίου 2021.

Τελευταία ευκαιρία

«Με τη ρύθμιση για τις οικιστικές πυκνώσεις δίνεται μια τελευταία ευκαιρία σε όσους έχουν τέτοιου είδους αυθαίρετα να τα τακτοποιήσουν για 30 χρόνια και να αποφύγουν τα πρόστιμα και τις κατεδαφίσεις», αναφέρει μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης. «Σε αυτήν την ρύθμιση μπαίνουν κόκκινες γραμμές έτσι ώστε να μην έχουμε επανάληψη στο μέλλον του ίδιου προβλήματος. Κι αυτό θα επιτευχθείμε την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών».

Ανοίγει ο δρόμος για τον νέο σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος

Μετά και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους δασικούς χάρτες, ανοίγει ο δρόμος για τον νέο σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος μεταξύ άλλων, προβλέπει τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για κάθε περιφέρεια, όπου θα καταγράφεται η δόμηση εντός των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες.

Το σίγουρο πάντως είναι, όπως λένε, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πως η όποια λύση προκριθεί, θα εξαιρεί από την τακτοποίηση τα κτήρια που βρίσκονται σε εθνικούς δρυμούς, υγροτόπους, αλλά και περιοχές του δικτύου Natura 2000, αλλά και κτίσματα που βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιά και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέα (με βάση σχετικό νόμο του ’79 όπως ισχύει σήμερα) καθώς και περιοχές με ρέματα που έχουν οριοθετηθεί και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ακίνητα