Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφορικά με τη διατλαντική συνεργασία στο πλαίσιο της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας,

Στην ανακοίνωση που εξεδόθη αναφέρεται ότι ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και προκαλεί μαζικές απώλειες ζωών και τραυματισμούς αμάχων: «Η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού και βάλλει κατά μη στρατιωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, ιατρικών εγκαταστάσεων, σχολείων και καταφυγίων. Αυτά τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι υπεύθυνοι, καθώς και οι συνεργοί τους, θα κληθούν να λογοδοτήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πολιορκία της Μαριούπολης και άλλων ουκρανικών πόλεων και η άρνηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων να παράσχουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι απαράδεκτες. Οι ρωσικές δυνάμεις πρέπει να προβλέψουν αμέσως ασφαλείς διαδρόμους προς άλλα μέρη της Ουκρανίας, καθώς και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη και άλλες πολιορκούμενες πόλεις».

Προστασία των αμάχων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί μετ’ επιτάσεως τη Ρωσία να εγγυηθεί επειγόντως την ασφαλή διέλευση αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί σε όλες τις υπόλοιπες εμπόλεμες ζώνες σε προορισμό της επιλογής τους, να απελευθερώσει αμέσως όλους τους ομήρους, να παράσχει αδιάλειπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και να δημιουργήσει ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Επίσης, καλεί μετ’ επιτάσεως τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να συμμορφωθεί με την πρόσφατη διαταγή του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Τερματισμός των επιθέσεων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική επίθεσή της στο έδαφος της Ουκρανίας, να αποσύρει αμέσως και άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ολόκληρο το έδαφος της Ουκρανίας και να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

Στήριξη στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τη διακήρυξη των Βερσαλλιών, αναγνωρίζοντας τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και την ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας, όπως δηλώνεται στη συμφωνία σύνδεσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί εκ νέου την Επιτροπή να υποβάλει τη γνώμη της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει συντονισμένη πολιτική, οικονομική, υλική και ανθρωπιστική στήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μέχρι στιγμής σημαντικές κυρώσεις που έχουν τεράστιες επιπτώσεις στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, και παραμένει έτοιμη να καλύψει τυχόν νομικά κενά και να θέσει στο στόχαστρο πραγματικές και πιθανές προσπάθειες παράκαμψης, καθώς και να κινηθεί γρήγορα με πρόσθετες συντονισμένες και αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, προκειμένου να αποτρέψει αποτελεσματικά τις δυνατότητες της Ρωσίας να συνεχίσει την επίθεση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλες τις χώρες να ευθυγραμμιστούν με τις εν λόγω κυρώσεις. Πρέπει να τεθεί τέρμα σε κάθε απόπειρα παράκαμψης των κυρώσεων ή παροχής βοήθειας προς τη Ρωσία με άλλα μέσα.

Προσφυγικό κύμα

Στα συμπεράσματα τονίζεται ότι η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει αναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Πολλοί από αυτούς έχουν βρει καταφύγιο και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη διευκόλυνση του μηχανισμού προσωρινής προστασίας. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των πλέον ευάλωτων, καθώς και σε μέτρα αποτροπής και εντοπισμού της εμπορίας ανθρώπων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτίει φόρο τιμής σε όλους τους πολίτες, τις οργανώσεις και τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουν επιδείξει αλληλεγγύη προς όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτόν τον αποτρόπαιο πόλεμο.

Πρόκληση για τις υποδομές

Η κρίση αυτή αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις υποδομές και τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών υποδοχής, ιδίως στα σύνορα με την Ουκρανία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει όλες τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί για την υποδοχή των προσφύγων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και καλεί όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε διαρκές πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης, καλεί δε την Επιτροπή να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να διευκολύνει τις προσπάθειες αυτές. Ζητεί επίσης να ολοκληρωθούν επειγόντως οι εργασίες που αφορούν τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για τη στήριξη των κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία κινητοποίηση της χρηματοδότησης της ΕΕ για τους πρόσφυγες και για όσους τους υποδέχονται, καλεί δε την Επιτροπή να εκπονήσει πρόσθετες προτάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η στήριξη της ΕΕ εν προκειμένω. Καλεί τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να αναπτύξουν σχέδια έκτακτης ανάγκης με στόχο να αντιμετωπιστούν επίσης οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες.

Αδιάλειπτη ροή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει συνεχείς και αδιάλειπτες ροές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου προς την Ουκρανία. Ο πρόσφατος συγχρονισμός των ουκρανικών και μολδαβικών ηλεκτρικών δικτύων με τα δίκτυα της ΕΕ συνιστά αξιοσημείωτο επίτευγμα, το οποίο δείχνει ότι το μέλλον μας είναι αλληλένδετο. Πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Έχοντας κατά νου την καταστροφή και τις τεράστιες απώλειες που έχει προκαλέσει στην Ουκρανία η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να παράσχει στήριξη στην ουκρανική κυβέρνηση για τις άμεσες ανάγκες της και, μόλις σταματήσει η ρωσική επέλαση, για την ανασυγκρότηση μιας δημοκρατικής Ουκρανίας. Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να αναπτυχθεί Καταπιστευματικό Ταμείο Αλληλεγγύης για την Ουκρανία και καλεί τους διεθνείς εταίρους του να συμμετάσχουν, ζητεί δε να αρχίσουν οι προετοιμασίες χωρίς καθυστέρηση. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει τεχνική βοήθεια προκειμένου να βοηθήσει την Ουκρανία να υλοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να διοργανωθεί, εν ευθέτω χρόνω, διεθνής διάσκεψη για την άντληση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου Αλληλεγγύης για την Ουκρανία.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή του να σταθεί στο πλευρό της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και του λαού της.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επικαιρότητα
Σεισμός σε Τουρκία – Συρία: Περισσότεροι από 11.200 οι νεκροί – Εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι
Επικαιρότητα |

Σεισμός σε Τουρκία – Συρία: Περισσότεροι από 11.200 οι νεκροί – Εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι

Τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύονται να φθάσουν σε κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν σκληρότερα στην Τουρκία, εξαιτίας των κατεστραμμένων δρόμων, της κακοκαιρίας, της έλλειψης επαρκών πόρων και βαρέων μηχανημάτων