Δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 52.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (ήτοι ποσοστό 14,9343% των δικαιωμάτων ψήφου) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE απέκτησε η REGGEBORGH INVEST.

Η περίοδος άσκησης/μετατροπής του Call Option ορίστηκε σε 36 μήνες με εκκίνηση την 06.05.2022 και λήξη την 06.05.2025.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναφέρεται:

«Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση (κατ’ άρθρο 9 και 11 του ν.3556/2007) που έλαβε στις 11 Μαΐου 2022, από μέτοχό της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, ως κατωτέρω:

Η REGGEBORGH INVEST B.V. (εφεξής η “REGGEBORGH”) ενημέρωσε ότι, την 06.05.2022, απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 52.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (ήτοι ποσοστό 14,9343% των δικαιωμάτων ψήφου) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE. Η περίοδος άσκησης/μετατροπής του Call Option είναι 36 μήνες με εκκίνηση την ημερομηνία απόκτησης του Call Option (06.05.2022) και λήξη την 06.05.2025.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (που ενσωματώνονται σε μετοχές) την 06.05.2022:

(i) Άμεση συμμετοχή : 30,5222% επί των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια, ήτοι 106.275.775 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (από 29,8474% επί των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια δηλ. 103.926.161 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με την από 27.08.2021 γνωστοποίηση του μετόχου)

(ii) Έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 30,5222% (ήτοι 106.275.775 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (που ενσωματώνονται σε μετοχές) μετά την απόκτηση του Call Option:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την πιθανή άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (Call Option):

(i) Άμεση συμμετοχή: 30,5222% επί των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια, ήτοι 106.275.775 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές,

(ii) Χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1.β του ν. 3556/2007, ήτοι δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) ποσοστού 14,9343% επί των δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι
52.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, με περίοδο άσκησης/μετατροπής του Call Option 36 μήνες με εκκίνηση την 06.05.2022 και λήξη την 06.05.2025,

(iii) Έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση): 45,4565% (ήτοι 158.275.775 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.»

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις