Την υποχρεωτική δημόσια πρόταση στην οποία προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς  για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Trastor τις οποίες δεν κατέχει, ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 18/5/2022.

Κατά την ημερομηνία αυτή, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €75.363.785 και διαιρείται σε 150.727.570 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχειη Τράπεζα Πειραιώς, ήτοι κατ’ ανώτατο αριθμό 4.904.553 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 3,25% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των 4.600 μετοχών των οποίων η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει συμβάσεων ενεχύρου.

Σημειώνεται ότι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Τράπεζα Πειραιώς κατείχε 145.823.017 μετοχές της Εταιρείας και 145.827.617 δικαιώματα ψήφου στα οποία περιλαμβάνονται 4.600 δικαιώματα ψήφου που ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχύρου, ήτοι ο Προτείνων κατείχε περίπου 96,75% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €1,25 ανά Μετοχή.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις