Με συμφωνίες ως προς την αναγκαιότητα μέτρων για την ανάπτυξη και στήριξη των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, αλλά με διαφοροποιήσεις σχετικά με τη στρατηγική και την πολιτική κατεύθυνση των μέτρων, έγιναν οι τοποθετήσεις των εισηγητών και των ειδικών αγορητών των κομμάτων κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τα «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών».

Νέα Δημοκρατία: Μεταρρυθμιστικό το νομοσχέδιο

Η εισηγήτρια της ΝΔ Μίκα Ιατρίδη χαρακτήρισε το νομοσχέδιο μεταρρυθμιστικό για τη μεγέθυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και της επιχειρηματικότητας. Είναι, είπε, ένα σχέδιο νόμου που εντάσσεται στην συνολική προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας, προωθώντας τη συνένωση δυνάμεων των επιχειρήσεων, ώστε αυτές να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς. Επισήμανε πως τα φορολογικά κίνητρα αφορούν όλες τις επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο ακολουθεί πλήρως τη φιλοσοφία της κυβέρνησης στο να δίνει φορολογικά κίνητρα ώστε να ενθαρρύνει υφιστάμενες επιχειρήσεις να επιδιώξουν συνεργασίες με άλλες.

Στόχος, είπε η βουλευτής, είναι η δημιουργία μεγαλύτερων εταιρικών σχηματισμών και αυτό γιατί, μέχρι σήμερα παρατηρείται ότι το μέσο μέγεθος της ελληνικής μικρής και μεσαίας επιχείρησης είναι μικρότερο από το μέσο μέγεθος της αντίστοιχης μικρής και μεσαίας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα μέτρα εντάσσονται και οι ατομικές επιχειρήσεις ώστε να ενδυναμωθούν και αυτές μέσω συνεργασιών. Αφορά όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, τόπου δραστηριοποίησης, νομικής μορφής, τομέα δραστηριότητας ή μορφής συνεργασίας που αναπτύσσουν μεταξύ τους. Ακόμη, δίνονται φορολογικά κίνητρα και για συνεργασίες προσώπων που ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και καθορίζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων μεταξύ παραγωγών και αγοραστών (συμβολαιακή γεωργία). Δημιουργείται ένα συνολικό πλαίσιο συνεργασιών για την δημιουργία και καλύτερων θέσεων εργασίας.

ΣΥΡΙΖΑ: Απουσιάζουν προβλέψεις για την ενίσχυση της κοινωνίας

Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Παπανάτσιου τόνισε πως κανείς δεν διαφωνεί με την παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις για μετασχηματισμό ή συγχώνευση με την παροχή κινήτρων. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε, δεν μπορεί η προσέγγιση αυτή να αρχίζει και να τελειώνει με τα φορολογικά κίνητρα και η κυβέρνηση αποδεικνύει με το παρόν νομοσχέδιο ότι δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό και πλάνο για το μέλλον του επιχειρείν στην Ελλάδα. Υποστήριξε πως το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης εστιάζεται στο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προτάσσει τη δίχως συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό μετατροπή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε σύνθετα σχήματα – μοντέλα.

Η λογική του νομοσχεδίου έχει τη βάση της στις ίδιες ρίζες που γέννησαν και γεννούν όλες τις κυβερνητικές παρεμβάσεις μέχρι τώρα. Για την κυβέρνηση η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν έχει λόγο ύπαρξης. Τα όσα χρήματα θα κατευθυνθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πάνε κατά προτεραιότητα στα μεγαλύτερα και τα πιο δυναμικά σχήματα με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε επιχειρήσεις λίγων εργαζομένων.

Το νομοσχέδιο, είπε, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επιταγές της Έκθεσης Πισσαρίδη και δεν λαμβάνει υπόψη του τις διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που σε συγκεκριμένους τομείς αποτελούν στρατηγική επιλογή και πλεονεκτήματα. Υπογράμμισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα είναι η στήριξη από την Πολιτεία, η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, η δυνατότητα να μπορούν να δανειστούν με τα ιδιαίτερα χαμηλά ευρωπαϊκά επιτόκια, όπως και η δομή στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά η κυβέρνηση έρχεται και πράττει ακριβώς το αντίθετο.

Παράλληλα απουσιάζουν και βασικές προβλέψεις για την ενίσχυση της κοινωνίας, για την υγιή επιχειρηματικότητα, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του μοντέλου του επιχειρείν στην Ελλάδα, για την οικονομική ισότητα, τονίζοντας πως η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια, που δεν μπορεί να χωρέσει μόνο τους μεγάλους. Είναι κρίμα να χάνεται ακόμη μία ευκαιρία για τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, όπως η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Έχουμε μια διαφορετική αντίληψη

Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Κώστας Σκανδαλίδης, ανέφερε πως «πολύ θα θέλαμε να συμφωνήσουμε σε έναν νόμο που κινητροδοτεί τη συγχώνευση και τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, γιατί εμείς ως Κίνημα ήμασταν πάντοτε υπέρ των κινήτρων, εφόσον αυτές οι συγχωνεύσεις δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, αλλά το νομοσχέδιο αυτό δεν πετυχαίνει στον να γίνει ένα αναπτυξιακό εργαλείο για τις ευρύτερες ανάγκες που έχει σήμερα η χώρα μας σε ό,τι αφορά το μοντέλο που επιλέγει για να προωθήσει».

Αναφέρθηκε στις διαχρονικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ σημειώνοντας πως η δική μας φιλοσοφία διέπετε από την αρχή της ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας και της συνένωσης των επιχειρήσεων που μπορούν να μεγεθύνονται, να φέρνουν προστιθέμενη αξία, να έχουν ανταγωνιστική δυνατότητα, να έχουν εξωστρέφεια και αυτό να δίνει μια άλλη διάσταση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα προχωρήσει στην πορεία με τέτοιον τρόπο ώστε να μην εξαφανίζει μαζικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μόνο με τη δικαιολογία ότι η αγορά ουσιαστικά και η ελεύθερη οικονομία είναι αυτή που θα δίνει τη λύση σε αυτά τα προβλήματα.

Εμείς, είπε, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη και εκεί εδράζεται και η διαφορά ανάμεσα στα οριζόντια μέτρα που παίρνει κατά καιρούς η κυβέρνηση επί δικαίους και αδίκους, χωρίς έλεγχο, χωρίς διαφάνεια, αφήνοντας τη ζούγκλα της αγοράς να φτιάχνει τις αντίστοιχες συνθήκες του ανταγωνισμού και της επικράτησης των επιχειρήσεων. Εμείς, τόνισε ο βουλευτής, θέλουμε να ενισχύσουμε και τις συλλογικές μορφές οργάνωσης της παραγωγής, να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις εκείνες που μπορούν να είναι βιώσιμες και μπορούν να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα. Με θέσπιση κινήτρων με κλαδικό χαρακτήρα. Με κριτήρια περιφερειακής και χωρικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

ΚΚΕ: Δίνει ώθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής δήλωσε πως το κόμμα του καταψηφίζει το νομοσχέδιο καθώς αυτό στοχεύει στην συγκέντρωση και συγκεντροποποίηση του κεφαλαίου. Μέσω φορολογικών κινήτρων επιδιώκει την αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων, τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, για να δοθεί ώθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Σε μια ανάπτυξη με την οποία συνενώνονται όλα τα αστικά κόμματα. Πρόκειται, είπε, για μία ακόμα παρέμβαση στο διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, του μεγάλου αριθμού των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων, που δεν απασχολούν εργατικό προσωπικό.

Μια δηλαδή, ανάλογη πρακτική που προώθησε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, υπογράμμισε ο βουλευτής, τσουβαλιάζουν όλες τις επιχειρήσεις, που συνθλίβονται από τον αδυσώπητο ανταγωνισμό των μονοπωλιακών ομίλων. Δεν απαντά στα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες.

Ελληνική Λύση: Δεν θα βοηθήσει την οικονομία και την επιχειρηματικότητα

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, εκτίμησε πως το παρόν σχέδιο νόμου δεν θα βοηθήσει καθόλου την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις όσον αφορά στις εξαγορές τους από ξένες εταιρείες και στο «ξεπουλήματα» κρατικών επιχειρήσεων. Η εστίαση για την επίλυση του προβλήματος, είπε ο βουλευτής, θα έπρεπε να ήταν το να δούμε τους λόγους για τους οποίους έχουν αποχωρήσει μαζικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα παιδιά μας, ακόμη και σε χώρες των Βαλκανίων. Εκεί θα πρέπει να βρούμε λύσεις για να σταματήσουμε αυτή την αιμορραγία, αντί να εθελοτυφλούμε και να μη συνεχιστεί η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της πατρίδας μας, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Επισήμανε πως είναι εντελώς αδιανόητες οι συνεχείς θριαμβολογίες του οικονομικού επιτελείου, όταν το «κόκκινο» ιδιωτικό χρέος μας πλησιάζει στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ, το δημόσιο χρέος μας τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ, το εξωτερικό χρέος έχει υπερβεί τα 560 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας δίδυμα χρέη. Ως προ το σχέδιο νόμου αναγνώρισε ότι σε γενικές γραμμές παρέχει κάποια φορολογικά κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών και φυσικών προσώπων, όπως επίσης και για τον αγροτικό τομέα. Εντούτοις, δεν φαίνεται να υπαγορεύεται από την ανάγκη βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας μας που έχει κυριολεκτικά τελματώσει, ενώ δεν συμβάλλει καθόλου στην αλλαγή του αποτυχημένου παραγωγικού μοντέλου. Δυστυχώς, τόνισε, η κυβέρνηση διακρίνεται σταθερά από μία περίεργη προκατάληψη εναντίον των μικρών επιχειρήσεων με κριτήριο τις συνεχείς αναφορές της στο ότι ή θα κλείσουν ή θα συγχωνευτούν, όπως επαναλαμβάνει συνεχώς ο υπουργός Ανάπτυξης.

ΜέΡΑ25: Αντιπαραγωγικό το νομοσχέδιο

Ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ 25 Γιώργος Λογιάδης δήλωσε πως το κόμμα του καταψηφίζει το σχέδιο νόμου καθώς δεν συμβάλλει σε συνεργασίες και συνενώσεις επιχειρήσεων σε σημαντικούς κλάδους και τομείς της οικονομίας. Το χαρακτήρισε αντιπαραγωγικό και τόνισε πως δεν προβλέπει μέτρα και ρήτρες σε σχέση με την απασχόληση. Θα μπορούσε, είπε ο βουλευτής, να προβλέπονται περισσότερο γενναία κίνητρα για συνέργειες σε επίπεδο συγκεκριμένων περιοχών. Παρατήρησε πως η ελληνική οικονομία μετασχηματίζεται και εξελίσσεται αυτόματα από μόνη της όλο και προς το χειρότερο. Υπογράμμισε πως ο στόχος της τρόικας και της ΕΕ είναι να παραμείνουν οι μισές από σήμερα εταιρείες στην Ελλάδα και αυτό προωθείται και με το παρόν σχέδιο νόμου. Η κυβέρνηση, είπε, είναι πιστή στις ιδεοληψίες της, στο νεοφιλελεύθερο δόγμα της μετατροπής της κρίσης σε ευκαιρία. Σε ευκαιρίες, όχι για τους πολλούς, εν προκειμένω τις χειμαζόμενες πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, αλλά για τους λίγους και εκλεκτούς φίλους της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις