Η BriQ Properties ανακοίνωσε κέρδη ύψους 1,046 εκατ. ευρώ έναντι 341 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 207%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα έσοδα του α’ τριμήνου 2021 ήταν μειωμένα κατά 633 χιλ. ευρώ λόγω των υποχρεωτικών μέτρων για τον Covid-19 και επιπλέον στην έναρξη της μίσθωσης νεόδμητης αποθήκης στον Ασπρόπυργο.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 31.03.2022 κατανέμεται ανά κατηγορία ακινήτων ως εξής : 49% σε κτίρια logistics, 29% σε κτίρια γραφείων, 17% σε ξενοδοχεία και 5% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Αύξηση των μεγεθών

Η εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ειδικότερα:

  • Την 31η Μαρτίου 2022 οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν 27 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 122.147 χιλ. ευρώ έναντι 27 ακίνητων αξίας 120.768 χιλ. ευρώ την 31.12.2021.
  • Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε 1.930 χιλ. ευρώ έναντι 1.093 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 76,5%.
  • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά (111,5%) και ανήλθαν σε 1.453 χιλ. ευρώ έναντι 687 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 135,1% και ανήλθαν σε 1.257 χιλ. ευρώ έναντι 535 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 141,4% και ανήλθαν σε 1.224 χιλ. ευρώ έναντι 507 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Μαρτίου 2022 ανήλθαν σε 7.242 χιλ. ευρώ έναντι 4.277 χιλ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Απριλίου 2022 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 2.657 χιλ. ευρώ δηλαδή 0,075 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό), από τα κέρδη της χρήσης 2021 και προηγούμενων ετών, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 29η Απριλίου 2022.

Την 31η Μαρτίου 2022 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν 33.677 χιλ. ευρώ έναντι 30.153 χιλ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Εκτίμηση για το 2022

Για το σύνολο του 2022 εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα θα εμφανίσουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη (2021 και 2020) όπου τα έσοδα επηρεάστηκαν από τα
υποχρεωτικά μέτρα μείωσης των ενοικίων λόγω πανδημίας Covid-19, καθώς και από τα έσοδα από τις νέες αναπτύξεις των κέντρων logistics της Εταιρείας, το πρώτο στάδιο των οποίων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2022.

Οι επιφυλάξεις

Παράλληλα με τις θετικές προοπτικές υπάρχουν και επιφυλάξεις λόγω της επίδρασης στην οικονομία από την αύξηση των τιμών ενέργειας και πρώτων υλών, του πληθωρισμού καθώς και της
αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις