Στα 268 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Noval Property.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρία»), η οποία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000, ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω εισφοράς ακινήτων και μετοχών από φυσικά και νομικά πρόσωπα, η οποία αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 23.06.2022:

Οι αποφάσεις

Α. Χορηγήθηκε άδεια για τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει της με αριθμό 415/27.06.2022 Απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Β. Η ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 2650510ΑΠ/27.06.2022 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2895974 απόφασης του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιριών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και έλαβε χώρα η σχετική ανακοίνωση έγκρισης στο Γ.Ε.Μ.Η..

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ (€268.667.870), διαιρούμενο σε διακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (268.667.870) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Παγκρήτια Δημοσκόπηση ΕΛΜΕΠΑ για την Ανάπτυξη: Πρόβλημα η Ακρίβεια, Ελπίδα ο Τουρισμός
Academia |

Παγκρήτια Δημοσκόπηση ΕΛΜΕΠΑ για την Ανάπτυξη: Πρόβλημα η Ακρίβεια, Ελπίδα ο Τουρισμός

Οι πολίτες της Κρήτης ζητούν περαιτέρω ανάπτυξη μέσω του τουρισμού αλλά με επιπλέον ενίσχυση των υποδομών. Pυλώνας ανάπτυξης είναι και οι εξαγωγές, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τη προώθηση των τοπικών προϊόντων με κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα προς τις επιχειρήσεις,

Tράπεζες: Προς το τέλος της μακροχρόνιας προσπάθειας εξυγίανσης των ισολογισμών τους
Επιχειρήσεις |

Όλο και πιο κοντά στην εξυγίανση οι ελληνικές τράπεζες

Οι βασικοί παράγοντες ενίσχυσης της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να είναι οι μειωμένες προβλέψεις μετά τον καθαρισμό των NPEs και η βελτίωση των εσόδων από την πιστωτική επέκταση