Τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και την καταβολή μερίσματος χρήσης 2021 (μικτού) αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΚΤΕΡ ΑΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή. Ως ποσό καταβολής ορίστηκαν τα 4 λεπτά και 5 χιλιοστά του ευρώ (€0,0405) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου, ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ποσό τριών λεπτών και ογδόντα πέντε χιλιοστών του ευρώ (€0,0385), χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2021 ως ακολούθως : Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022.

Διαβάστε επίσης – ΕΚΤΕΡ: Σε κοινοπραξία για έργο της ΕΥΔΑΠ

Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. Με επόμενη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του μερίσματος χρήσης 2021. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης και θα εκδοθεί χωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία διανομής του μερίσματος.

Διαβάστε επίσης – ΕΚΤΕΡ ΑΕ: Νέα σύμβαση έργου, στη Τζια

Εγκριση οικονομικών καταστάσεων

Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης τις Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2021, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Επίσης εγκρίθηκε η καταβολή των καθαρών, μετά από φόρους, αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2021, όπως εμφανίζονται στις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών και προεγκρίθηκε η καταβολή καθαρών μετά από φόρους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2022 μέχρι ποσού 105.000,00€.

H απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις