Τις υποχρεώσεις που έχει κάθε αγρότης που είναι ενταγμένος στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ στις εκμεταλλεύσεις περιγράφει σχετική εγκύκλιος – εγχειρίδιου που δημοσιοποίησε ο Οργανιμός

Ειδικότερα, κάθε αγρότης που έχει ενταχθεί σε κάποιο από τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξη, οφείλει να τηρεί μια σειρά υποχρεώσεων ανά Δράση. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις αφορούν τους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ειδικότερα του Μέτρου 10.

Διαβάστε επίσης: Αγρότες: Σκληρή μάχη για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις – Προς αναθεώρηση ο κατάλογος των προϊόντων

Στο Μέτρο 10 εντάσσονται οι δικαιούχοι των παρακάτω Δράσεων:

Μέτρο 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

 • Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»
 • Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας »
 • Δράση 10.1.03 «Διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στον Αμπελώνα Θήρας».
 • Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»
 • Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»
 • Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδόπτερων (κομφούζιο)»
 • Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Οριζόντια υποχρέωση για όλους τους δικαιούχους είναι η τήρηση του γεωργοπεριβαλλοντικούκλιματικού φακέλου:

Ο γεωργοπεριβαλλοντικός – κλιματικός φάκελος

Ο γεωργοπεριβαλλοντικός- κλιματικός φάκελος θεωρείται ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση. Ανάλογα με τη Δράση ο φάκελος εμπεριέχει διαφορετικά έγγραφα τα οποία περιγράφονται ανά Δράση. Ο φάκελος αυτός πρέπει να είναι διαθέσιμος όταν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα κάτωθι υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, δηλαδή:

 • Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξής
 • Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής
 • Αντίγραφο Μητρώου Εισροών – Εκροών – ημερολόγιου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Απόφαση Ένταξής Πράξεων στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής. Η απόφαση αντικαθιστά τη σύμβαση του δικαιούχου.
 • Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται συγκεκριμένα και ανά δράση, ως προς την πληρότητα φακέλου περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

Βασικές δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 10 τηρούν στο σύνολο τους κάποιες υποχρεώσεις και κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης και μέχρι τη λήξη της δεν δύναται να γίνει αντικατάσταση μιας υποχρέωσης σε άλλη. Δίνεται όμως η δυνατότητα αναπροσαρμογής των συναφθεισών συμβάσεων (Μεταβιβάσεις, ανωτέρα βία) ή διακοπής συμβάσεων.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής συνένωσης εκμεταλλεύσεων για τη δημιουργία μιας νέας εκμετάλλευσης, η νέα εκμετάλλευση αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις των αρχικών εκμεταλλεύσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η τήρηση των υποχρεώσεων για την πολλαπλή συμμόρφωση.

Σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την περίοδο δέσμευσης δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή αγροτεμαχίων και τα ενταγμένα αγροτεμάχια πρέπει να παραμείνουν σταθερά σε θέση και σε μέγεθος ειδάλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO