Όπως είναι γνωστό, η 15η Αυγούστου ανήκει στις κατά νόμο εξαιρετέες εορτές, κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός εκείνων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές και εορτές, σύμφωνα με το ΒΔ 748/1966.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 748/1966, απαγορεύεται κατά τις Κυριακές κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική εργασία, καθώς και κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, εκτός ρητών εξαιρέσεων. Εξασφαλίζεται έτσι στους εργαζόμενους σε κάθε εργοδότη, 24ωρη εβδομαδιαία ανάπαυση για περίοδο επτά (7) ημερών, που είναι συνεχής ελεύθερος χρόνος.

Διαβάστε επίσης: Δείξτε σεβασμό στους εργαζόμενους

Η Κυριακή αρχίζει από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή και λήγει τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα (αρθ. 1, Β.Δ. 748/1966).

Εργαζόμενοι που δεν απασχολούνται την 15η Αυγούστου

Μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο

Στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχολούνται κατά την 15η Αυγούστου για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 NΔ 3755/57: «3. Εις τους επί ημερομισθίω αμειβομένους μισθωτούς, τους μη απασχοληθέντας εκ λόγων μη οφειλομένων εις τούτους κατά τας εν παραγρ. 2 ημέρας, καταβάλλεται δι’ εκάστην τούτων ποσόν ίσον προς το ημερομίσθιόν των, άνευ ετέρας προσαυξήσεως».).

Μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό

Στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν απασχολούνται την 15η Αυγούστου, δεν οφείλεται τίποτε πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Εργαζόμενοι που απασχολούνται κατά την 15η Αυγούστου

Μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο

Στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο και απασχολούνται κατά την 15η Αυγούστου οφείλεται, το κανονικό τους ημερομίσθιο (ΣΣ υπολογίζεται με βάση τις ώρες απασχόλησης και μέχρι το σύνηθες ωράριο δηλαδή θα λάβει τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν) και προσαύξηση 75% η οποία υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους, επί όσες ώρες απασχολήθηκαν,

Παράδειγμα

Έστω μισθωτός αμειβόμενος με ημερομίσθιο 40,00€ (του οποίου το νόμιμο ημερομίσθιο είναι 31,85€) και απασχολήθηκε την 15 Αυγούστου για 8 ώρες, με βάση τα παραπάνω θα λάβει:

Μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό

Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) Αν μεν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές και τις λοιπές εκ του νόμου αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους, για όσες ώρες απασχοληθούν, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία της 15ης Αυγούστου θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους, ενώ,
β) Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15η Αυγούστου, οφείλεται, εκτός από την προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν, και τόσα ωρομίσθια, όσες είναι οι ώρες απασχολήσεως.

Συνεπώς στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχολούνται κατά την 15η Αυγούστου οφείλεται, το 1/25 του καταβαλλομένου μισθού τους (ΣΣ υπολογίζεται με βάση τις ώρες απασχόλησης και μέχρι το σύνηθες ωράριο δηλαδή θα λάβει τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν, δεδομένου το 1/25 του μισθού αντιστοιχεί στις 6,66 ώρες) και προσαύξηση 75% η οποία υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους, επί όσες ώρες απασχολήθηκαν,

Παράδειγμα

Έστω μισθωτός αμειβόμενος με μηνιαίο μισθό 1.000,00€ (του οποίου το νόμιμο ημερομίσθιο είναι 713,00€) και απασχολήθηκε την 15 Αυγούστου για 8 ώρες, με βάση τα παραπάνω θα λάβει:

Πότε είναι επιτρεπτή η απασχόληση κατά Κυριακή και αργίες, ορίζει το ΒΔ 748/1966.

Ετησία άδεια μετ’ αποδοχών και οι επίσημες ή κατ’ έθιμο εορτάσιμες ημέρες

Το άρθρο 2 παρ. 3 του AN 539/45 ορίζει ότι δεν περιλαμβάνονται στην ετησία άδεια μετ’ αποδοχών οι επίσημες ή κατ’ έθιμο εορτάσιμες αργίες.

Συνεπώς, για όσους μισθωτούς απουσιάζουν με άδεια την 15η Αυγούστου:

  • Η ημέρα αυτή δεν υπολογίζεται στις (εργάσιμες) ημέρες της αδείας, προσαυξάνεται δηλαδή η άδειά τους κατά μία εργάσιμη ημέρα.
  • Ο μη συνυπολογισμός της 15ης Αυγούστου ισχύει και για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (ΣΣ σύμφωνα με το ΒΔ επιτρεπτή απασχόληση κατά Κυριακή και αργίες), εφόσον κατά το πρόγραμμα εργασίας η ημέρα είναι μη εργάσιμη.

Πηγή: ΔΕΝ, Παλαιολόγου Ι Λιάζου Μισθοδοσία Προσωπικού Πρακτικός Οδηγός 3η έκδοση 2022 (υπό έκδοση)

Παλαιολόγος Ι Λιάζος
Εργασιακός και Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Καινοτομία: Η Ελλάδα μεταξύ των τριών χωρών στην Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη βελτίωση
Experts |

Καινοτομία: Η Ελλάδα μεταξύ των τριών χωρών στην Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη βελτίωση

Ελλάδα, ένα από τα τρία κράτη μέλη όπου οι επιδόσεις στην καινοτομία βελτιώθηκαν πάνω από 20 % από το 2015, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2022 (European Innovation Scoreboard) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Σεπτ. 2022