Ο κλάδος των διαχειριστών απαιτήσεων που έχει δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά αποτελεί έναν βασικό μοχλό ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αναδιάρθρωση της οικονομίας και διευκολύνοντας τους δανειολήπτες. Παράλληλα, με την ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Ηρακλής, οι servicers βοηθούν στην πορεία εξυγίανσης της οικονομίας.

Ο ρόλος των servicers στην εξυγίανση ολόκληρων κλάδων και στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων προς όφελος της οικονομίας έχει αποδειχθεί στρατηγικός. Με τη λειτουργία τους έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες για την επιστροφή των δανειοληπτών σε ενάρετο οικονομικό κύκλο και για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Η στήριξη των δανειοληπτών

Στην πρόσφατη κρίση που προκάλεσαν οι ακραίες συνθήκες της πανδημίας, ο κλάδος των servicers πρωτοστάτησε στη στήριξη των δανειοληπτών. Ο ρόλος τους, όμως, είναι πολύ ευρύτερος καθώς έχουν επιτύχει τη διαμόρφωση ενός πλήρους και σύγχρονου οικοσυστήματος που ευνοεί την προσέλκυση επενδυτών και την αξιοποίηση των ελληνικών assets με αναπτυξιακή προοπτική.

Προ ημερών ολοκληρώθηκε η ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή για το χαρτοφυλάκιο Tethys, για το οποίο ως διαχειριστής η Intrum έθεσε σε κίνηση μια διαφανή διαδικασία που χρειάστηκε εκτενή προετοιμασία. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις που περιελάμβανε το χαρτοφυλάκιο θα έχουν τη δυνατότητα επόμενης ημέρας και θα επανέλθουν σε αναπτυξιακή τροχιά.

Το χαρτοφυλάκιο Tethys

Το Tethys είναι το πρώτο κλαδικό χαρτοφυλάκιο που πωλείται στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα και το επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφηκε ήταν σημαντικό. Κάτι που θεωρούμε ότι δίνει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας και σε επόμενα κλαδικά χαρτοφυλάκια που προετοιμάζουμε. Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή θα επιτρέψει την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών στις ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες.

Δεν είναι τυχαίο που ξεκινήσαμε με ένα χαρτοφυλάκιο από τον κλάδο του τουρισμού και θα συνεχίσουμε με κλάδους αιχμής, καθώς αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως Intrum ευρύτερα από τη διαχείριση απαιτήσεων.

Η συμβολή στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και των κλάδων

Σε μια σύγχρονη οικονομία, όπως η ελληνική, ο κλάδος των servicers καλείται να ανοίξει δρόμο, συμβάλλοντας ώστε η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και κλάδων να ενισχύσει την ανάπτυξη. Οσο δε αφορά τους ιδιώτες, έχει ως ρόλο να στηρίξει τους δανειολήπτες προκειμένου να επανέλθουν στην κανονικότητα και να συμμετάσχουν στον οικονομικό κύκλο καθώς και να συνεργαστεί με την πολιτεία για να δημιουργηθεί αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας για τους ευάλωτους δανειολήπτες.

Η δική μας εκτίμηση είναι ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ στη δευτερογενή αγορά NPLs και στην πώληση ακινήτων που ανακτήθηκαν στην αναγκαστική εκτέλεση. Και αυτό γιατί οι servicers έχουμε την τεχνογνωσία να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες για την αξιοποίηση των ελληνικών assets, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη λειτουργική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων.

Ενισχυτικά λειτουργεί το γεγονός ότι υπάρχει πλέον μια δομημένη αγορά, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με νομική και συμβουλευτική υποστήριξη, όπως επίσης και το νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης. Το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών και η ωρίμανση της αγοράς έχουν μάλιστα περιορίσει το ρίσκο των επενδυτών και άνοιξαν τον δρόμο για την είσοδο στην ελληνική αγορά και νέων παικτών που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν.

Η γεωπολιτική συγκυρία

Η παρούσα γεωπολιτική και οικονομική συγκυρία δημιουργεί πάντως εύλογο προβληματισμό για τη διατήρηση του θετικού κλίματος και της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας και για το ενδεχόμενο ανόδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από πλευράς μας, παρακολουθούμε με προσοχή το μακροοικονομικό περιβάλλον και τους κινδύνους που δημιουργούν η συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, η επακόλουθη κρίση στην ενέργεια και ο πληθωρισμός. Επί του παρόντος, δεν διαπιστώνουμε επιπτώσεις στα χαρτοφυλάκιά μας και στη δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανειοληπτών.

Μάλιστα, όσο αφορά την εγχώρια οικονομία, επιβεβαιώνεται η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της, όπως δείχνουν τα πρώτα τρίμηνα του έτους, με τη συμβολή του τουρισμού και της ισχυρής εγχώριας ζήτησης.

Είναι μάλιστα πιθανό η ανάπτυξη, παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση του τρίτου τριμήνου, να υπερβεί το 5,8% το 2022 και η ελληνική οικονομία να διατηρήσει σημαντικό θετικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα σε σχέση με το σύνολο της ευρωζώνης. Η παράμετρος που απειλεί την ανάπτυξη είναι φυσικά ο πληθωρισμός, ο οποίος αυξάνει το κόστος ζωής για τα νοικοκυριά και επηρεάζει τους σχεδιασμούς των επιχειρήσεων. Καθώς ο δομικός πληθωρισμός παραμένει στο επίπεδο του 3,6% με τάσεις σταθεροποίησης, εφόσον σταθεροποιηθεί η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, το επίπεδο των τιμών από το διψήφιο νούμερο που βρίσκονται σήμερα θα μπορούσε να συγκλίνει στο 3%-4% σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Η στήριξη ιδιωτών και επιχειρήσεων

Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε σε θέση, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τα εργαλεία που έχουμε, να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε πρόκληση και να στηρίξουμε ιδιώτες και επιχειρήσεις, παρέχοντας ταυτόχρονα  προστασία στους ευάλωτους. Τα νομοθετικά εργαλεία και κυρίως ο νόμος Δεύτερης Ευκαιρίας και ο εξωδικαστικός μηχανισμός, με τη διαφάνεια και την απλοποίηση των διαδικασιών, είναι πολύτιμα όπλα στη φαρέτρα των servicers. Μας βοηθούν να ανταποκρινόμαστε στον ρόλο μας και να προσφέρουμε βιώσιμες, μακροπρόθεσμες λύσεις προς όφελος όλων των μερών και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Ενα στοιχείο που θεωρώ ότι δεν έχει τονιστεί επαρκώς είναι η σημασία που έχει η επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει οι servicers ειδικά όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει επιτρέψει τη μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός τραπεζικών ισολογισμών, επιτρέποντας στις τράπεζες να παίξουν απρόσκοπτα τον ρόλο τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας και αναθέτοντας στις εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης να προχωρήσουν σε εξυγίανση της οικονομίας. Η επιτυχία του Ηρακλή είναι κρίσιμη για την οικονομία που έχει ανάγκη από υγιείς μονάδες ενώ στον αντίποδα, τυχόν αστοχίες στην υλοποίηση των τιτλοποιήσεων θα επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο που έχει εγγυηθεί την επίτευξή τους.

Οι εταιρείες διαχείρισης συμβάλλουν καίρια στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας βιώσιμες λύσεις για την αναδιάρθρωση οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών. Με την τεχνογνωσία και τα εργαλεία που διαθέτουν ανταποκρίνονται, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα στην κρίση που προκάλεσε η πανδημία, στις προκλήσεις που δημιουργεί το οικονομικό περιβάλλον. Κρίσιμος είναι, τέλος, ο ρόλος τους στην επιτυχία του προγράμματος «Ηρακλής» που επιταχύνει την εξυγίανση της οικονομίας και του επιχειρείν.

Ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος είναι διευθύνων σύμβουλος της Intrum Hellas

Πηγή: Έντυπη έκδοση το Βήμα

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts