Ολοκληρώθηκε η υπογραφή κοινοπρακτικής χρηματοδότησης της Sunlight Group, ως επιχείρησης εξαγωγικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Συντονιστής διοργάνωσης ήταν η Τράπεζα Πειραιώς και διοργανωτές οι Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank.

Το επενδυτικό έργο της εταιρείας Sunlight «Επέκταση και εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας», συνολικού προϋπολογισμού 175 εκατ. ευρώ, αφορά –μεταξύ άλλων– στην κατασκευή νέων, ενεργειακά αποδοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων, την προσθήκη υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και την περαιτέρω αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στις εγκαταστάσεις της Sunlight.

Διαβάστε ακόμα: Επένδυση 100 εκατ. ευρώ σε μπαταρίες μολύβδου-οξέος από τη Sunlight

Η επένδυση εντάσσεται στον πυλώνα «Εξωστρέφεια» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και, παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναφορικά με την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Διαβάστε ακόμα: Πλήρης εξαγορά της SEBA και της Sunlight Italy από την Sunlight Group

Η χρηματοδότηση του έργου

Η χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου, συνολικού ποσού 140 εκατ. ευρώ, με την αξιοποίηση δανειακών κεφαλαίων, ύψους 87,5 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και δανειακά κεφάλαια, ύψους 52,5 εκατ. ευρώ, από τις τράπεζες Πειραιώς και Eurobank. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Διαχειριστής Πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς. Το υπολειπόμενο 20% του επενδυτικού έργου της Sunlight, ύψους €35 εκατ., θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμα: Η Sunlight Group εξαγοράζει το 51% της A. Müller GmbH

«Καινοτόμο επενδυτικό σχέδιο»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Ένα καινοτόμο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ, που αφορά σε αποθήκευση ενέργειας, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, χάρη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Η Sunlight Group εξασφάλισε δανειακούς πόρους, ύψους 140 εκατ. ευρώ, με ευνοϊκούς όρους –και μάλιστα σε μία χρονική περίοδο ραγδαίας αύξησης των επιτοκίων– για ένα έργο εξαγωγικού χαρακτήρα, το οποίο προάγει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη χώρα μας και απευθύνεται σε επενδυτές με όραμα, για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας.».

«Το Ταμείο Ανάκαμψης καταλύτης εξαγωγικών επενδύσεων»

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκος Μαντζούφας, επισήμανε: «Χαιρόμαστε που το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναδεικνύεται ως καταλύτης σε εξαγωγικές παραγωγικές επενδύσεις με προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Η συγκεκριμένη επένδυση, που στηρίζει και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί μια εμβληματική επένδυση που συνδυάζει βιομηχανική παραγωγή, εξωστρέφεια και καινοτομία στους πυλώνες της κλιματικής αλλαγής και της ψηφιοποίησης.».

«Προσπάθεια εθνικής σημασίας»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, κ. Λάμπρος Μπίσαλας, τόνισε: «Η χρηματοδότηση από τον ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις ελληνικές τράπεζες αναγνωρίζει την εθνικής σημασίας προσπάθεια που υπηρετεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας στην αποθήκευση ενέργειας. Στοχεύουμε στη δημιουργία υψηλής καινοτομίας και καθετοποιημένης παραγωγής τεχνολογίας λιθίου σε ελληνικό έδαφος, η οποία θα τροφοδοτεί την παγκόσμια αγορά δημιουργώντας, παράλληλα, αξία στη χώρα. Τα κεφάλαια αυτά στηρίζουν τις τεράστιες επενδύσεις που, ήδη, υλοποιούμε για τη θεμελίωση κέντρων R&D λιθίου, την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων βιομηχανικών υποδομών και “έξυπνων” προϊόντων που συμβάλλουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στην οικονομία και απασχόληση, στην καινοτομία και την έρευνα – το σύνολο δηλαδή των πυλώνων του “Ελλάδα 2.0”. Έχουμε, πλέον, ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση του πενταετούς επιχειρηματικού μας πλάνου, με βάση το οποίο συνεχίζουμε τη δυναμική ανάπτυξη και επέκταση της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούμε περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας στη βόρεια Ελλάδα, σε μερικές από τις λιγότερο προνομιούχες περιοχές της επικράτειας, όπου βρίσκονται οι εγχώριες βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις, και συμβάλλουμε, ουσιαστικά, στην τοπική και εθνική οικονομία. Η στήριξη των μετόχων και της χρηματοοικονομικής κοινότητας, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη των πελατών μας, είναι κινητήριος δύναμη για να εδραιώσουμε τη Sunlight ως πρωταγωνίστρια της παγκόσμιας αγοράς στην τεχνολογία, την καινοτομία, και την παραγωγή μπαταριών για βιομηχανικές και εκτός δρόμου εφαρμογές και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας».

«Έμπρακτη στήριξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό όραμα»

Ο Executive General Manager, Chief Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Θεόδωρος Τζούρος, υπογράμμισε: «Η συγκεκριμένη συναλλαγή επιβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη της Τράπεζας Πειραιώς στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με αναπτυξιακό όραμα, εξωστρεφή χαρακτήρα και καινοτόμα επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των βασικών πυλώνων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία για την άμεση αξιολόγηση και υλοποίηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου και στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της εθνικής μας οικονομίας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία».

«Εμβληματική επένδυση στον κλάδο των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας»

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, σημείωσε: «Η υπογραφή κοινοπρακτικής χρηματοδότησης της Sunlight, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σηματοδοτεί την έναρξη μίας εμβληματικής επένδυσης στον κλάδο των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, με προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας. Στην Eurobank, αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή για τη συμμετοχή μας στο έργο, που σκοπό έχει την αναβάθμιση της υφιστάμενης παραγωγικής διαδικασίας στις εγκαταστάσεις της Sunlight, μίας εταιρείας η οποία στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και προάγει την εξωστρέφεια. Στρατηγική μας προτεραιότητα αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες μας, ώστε να υλοποιήσουν τα υγιή επιχειρηματικά τους σχέδια μέσω και των κεφαλαίων του “Ελλάδα 2.0″».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Παπαδόγλου (Nexi Ελλάδος): Μεταρρυθμίσεις και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ταλέντων
Επιχειρήσεις |

Παπαδόγλου (Nexi Ελλάδος): Μεταρρυθμίσεις και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ταλέντων

«Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να δίνουν στην αγορά την ευκαιρία να "αναπνέει" προκειμένου να αναπτύσσεται σταθερά», ανέφερε ο Νίκος Παπαδόγλου στο 28th Annual Economist Government Roundtable

Netcompany-Intrasoft: Πραγματοποιώντας κομβικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για την Ελλάδα και την Ευρώπη
Επιχειρήσεις |

Netcompany-Intrasoft: Πραγματοποιώντας κομβικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Σε βάθος τριών δεκαετιών, η εταιρεία έχει χτίσει πολύτιμη τεχνογνωσία, πραγματοποιώντας στρατηγικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και προσφέροντας υπηρεσίες που βρίσκονται σταθερά στην αιχμή της τεχνολογίας