Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις -χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση-  για να επιτρέψει στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία να συμμετάσχουν πλήρως στην ζώνη του Σένγκεν.

Σε ανακοίνωση που εγκρίθηκε σήμερα, η Επιτροπή κάνει έναν απολογισμό των ισχυρών επιτευγμάτων των τριών κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν.

Όπως τονίζει η Κομισιόν, αυτά τα κράτη μέλη έχουν συμβάλει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, μεταξύ άλλων κατά την περίοδο της πανδημίας και πιο πρόσφατα όταν αντιμετώπισαν τις άνευ προηγουμένου συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης – Μεταρρύθμιση Σένγκεν αλά Μακρόν

«Ενώ οι τρεις χώρες δεσμεύονται ήδη εν μέρει από τους κανόνες Σένγκεν, οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα με αυτά τα κράτη μέλη δεν έχουν αρθεί και, ως εκ τούτου, δεν απολαμβάνουν τα πλήρη οφέλη που απορρέουν από το να είναι μέρος του χώρου Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα», τονίζεται.

Διαβάστε επίσης – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ψήφισμα υπέρ ένταξης Βουλγαρίας – Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν

Βουλγαρία

Ειδικότερα για τη Βουλγαρία αναφέρει έχει θέσει σε εφαρμογή μια ισχυρή διαχείριση των συνόρων με αποτελεσματική επιτήρηση και συστηματικούς συνοριακούς ελέγχους. Η καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος έχει προτεραιότητα μέσω της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της Europol. Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν είναι καλά εδραιωμένο. Η Βουλγαρία απέδειξε επίσης ότι διαθέτει τις απαραίτητες δομές για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη διασφάλιση της πρόσβασης στη διεθνή προστασία και την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης .

Ρουμανία

Για τη Ρουμανία τονίζει ότι διαθέτει υψηλής ποιότητας και ισχυρή διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης και των συστηματικών συνοριακών ελέγχων, καθώς και της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων είναι δύο προτεραιότητες στις οποίες δραστηριοποιείται η Ρουμανία. Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν είναι καλά εδραιωμένο. Όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Ρουμανία διαθέτει αποτελεσματικές δομές που εγγυώνται την πρόσβαση στη διεθνή προστασία με σεβασμό της αρχής της μη επαναπροώθησης .

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης Σένγκεν το 2011. Το Συμβούλιο αναγνώρισε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης σε δύο χωριστά συμπεράσματα του Συμβουλίου, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση του Συμβουλίου για την άρση των εσωτερικών συνόρων για περισσότερα από 11 χρόνια.

Δεδομένου του χρόνου που πέρασε από το 2011, καθώς και με σκοπό την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την αναγνώριση της ανάπτυξης των κανόνων Σένγκεν από το 2011, η Βουλγαρία και η Ρουμανία εξέδωσαν κοινή δήλωση στο Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2022. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσκάλεσαν μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε εθελοντική βάση υπό τον συντονισμό της Επιτροπής για να εξετάσουν την εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων των κανόνων Σένγκεν.

Αυτή η εθελοντική διερευνητική αποστολή, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022, επιβεβαίωσε ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία όχι μόνο συνέχισαν την εφαρμογή των νέων κανόνων και εργαλείων, αλλά ενίσχυσαν επίσης ουσιαστικά τη συνολική εφαρμογή της αρχιτεκτονικής Σένγκεν σε όλες τις διαστάσεις της. Επιπλέον, αυτές οι δύο χώρες απέδειξαν ότι έχουν ένα πρότυπο ιστορικό όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν.

Τον Δεκέμβριο του 2021, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η Κροατία είχε εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη στον χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Η διαδικασία αξιολόγησης έλαβε χώρα από το 2016 έως το 2020.

Επόμενα βήματα

Υπό τη διεύθυνση της Τσεχικής Προεδρίας, στις 8 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα ψηφίσει για την πλήρη συμμετοχή της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

Η ζώνη Σένγκεν

Η ζώνη Σένγκεν είναι ο μεγαλύτερος χώρος ελεύθερων ταξιδιών στον κόσμο, με αυτήν τη στιγμή συμμετέχουν 22 χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία), καθώς και 4 συνδεδεμένες χώρες εκτός ΕΕ (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν). Η Ιρλανδία διατηρεί ένα opt-out για την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Διεθνή