Ο κανονισμός αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις που προκαλούν οι επιδοτήσεις από τρίτες χώρες προς εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Καθορίζει τους διαδικαστικούς κανόνες για τη διερεύνηση των εν λόγω επιδοτήσεων στο πλαίσιο μεγάλων συγκεντρώσεων και προσφορών σε μεγάλες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Με τον τρόπο αυτό, ο κανονισμός αποσκοπεί στην αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ όλων των εταιρειών —τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των μη ευρωπαϊκών— που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά.

Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Η ενιαία αγορά μας αποτελεί θεμέλιο της οικονομικής ευημερίας για όλους τους πολίτες. Τα νέα μέτρα θα δώσουν στην ΕΕ τη δυνατότητα να διερευνά και να αποτρέπει τις αθέμιτες πρακτικές που υποστηρίζονται από ορισμένες τρίτες χώρες. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να διασφαλίσει το θεμιτό ανταγωνισμό και ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες.

Επιδοτήσεις

Επί του παρόντος, οι επιδοτήσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά δεν υπάρχει κανένα ενωσιακό μέσο για τον έλεγχο παρόμοιων επιδοτήσεων που χορηγούνται από τρίτες χώρες. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις θεσπίζει πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εξετάζει κάθε οικονομική δραστηριότητα για την οποία χορηγείται επιδότηση από τρίτη χώρα στην εσωτερική αγορά.

Διερεύνηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών

Ο κανονισμός προτείνει τρία εργαλεία για τη διερεύνηση από την Επιτροπή των χρηματοδοτικών συνεισφορών από δημόσια αρχή τρίτης χώρας: δύο εργαλεία χορήγησης προηγούμενης άδειας —ώστε να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις και προσφορές σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων μεγάλης κλίμακας· ένα γενικό εργαλείο έρευνας της αγοράς για τη διερεύνηση όλων των άλλων καταστάσεων της αγοράς καθώς και των συγχωνεύσεων και διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων μικρότερης αξίας.

Οι εταιρείες θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή συγχωνεύσεις και εξαγορές εάν ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη έχει κύκλο εργασιών στην ΕΕ τουλάχιστον 500 εκατ. € και υπάρχει ξένη χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους τουλάχιστον 50 εκατ. €. Για τους διαγωνισμούς σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, το όριο για τις δημόσιες συμβάσεις ορίζεται σε τουλάχιστον 250 εκατ. €. Εάν μια επιχείρηση δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες κοινοποίησης, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να επιβάλει πρόστιμα και να εξετάσει τη συναλλαγή σαν να είχε κοινοποιηθεί.

Ο γενικός κανόνας

Κατά γενικό κανόνα (και με την επιφύλαξη εξαιρέσεων κατά περίπτωση), η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να διερευνά ξένες επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν έως και πέντε έτη πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, όταν οι εν λόγω επιδοτήσεις στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Όπως ισχύει και στο πλαίσιο των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή θα εφαρμόσει το κριτήριο εξισορρόπησης εάν διαπιστώσει την ύπαρξη ξένης επιδότησης η οποία στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Αυτό αποτελεί ένα εργαλείο στάθμισης των θετικών και των αρνητικών επιπτώσεων μιας ξένης επιδότησης.

Εάν οι αρνητικές επιπτώσεις υπερτερούν των θετικών επιπτώσεων, η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να επιβάλει επανορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων διαρθρωτικών και μη διαρθρωτικών επανορθωτικών μέτρων και της επιστροφής της ξένης επιδότησης, ή να αποδεχθεί δεσμεύσεις από τις οικείες επιχειρήσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η στρέβλωση που προκλήθηκε από την ξένη επιδότηση.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Διεθνή