Στα 2.687 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο μεικτός κύκλος εργασιών του ομίλου εταιρειών Coral για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, αυξημένος κατά 916 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 52%. Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση των τιμών των τελικών προϊόντων υγρών καυσίμων καθώς και στην αύξηση κατά 6% του όγκου πωλήσεων λόγω των αυξημένων τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας.

Κατά συνέπεια το μεικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 210 εκατ. ευρώ ή σε 8% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 179 εκατ. ευρώ ή σε 10% επί του κύκλου εργασιών της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17 % περίπου.

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Coral, κατά τους εννέα πρώτους μήνες του 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κινήθηκαν ως εξής:

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 ανήλθαν σε € 68 εκατ. έναντι κερδών προ φόρων € 42 εκατ. του αντίστοιχου ενιάμηνου του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 60%.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2022 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και κρίνεται αρκούντως ικανοποιητική.

Προβλέψεις

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.

Ειδικότερα:

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης περίπου 428 εκατομμυρίων Ευρώ που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του και την υλοποίηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων όπως αυτές έχουν ήδη προγραμματισθεί.

Ως προς τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε διευκρινίζεται ότι η λειτουργία και η υλοποίηση των στόχων του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά και δεν αναμένεται να επηρεαστούν στο τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις