Την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το Ν. 4514/2018), όπως ανακοίνωσε η Intrakat.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους ευρώ εκατό εκατομμυρίων και εξήντα δύο λεπτών (€ 100.000.000,62), μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου € 1.000.000,00, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8: “Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων” του εγκριθέντος, κατά την από 22 Δεκεμβρίου 2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της την Τρίτη, 31.01.2023, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ογδόντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ογδόντα έξι (85.470.086) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης (οι “Νέες Μετοχές”), που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η “Αύξηση”), όπως αποφασίστηκε από τη μετ΄αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 1.12.2022.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις