Μειούμενες βαίνουν οι εκπομπές CO2, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα το 2020 ανήλθαν σε 69.771,9 χιλιάδες τόνους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,6% σε σύγκριση με το 2019 (80.778,6 χιλιάδες τόνοι). Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως σε σημαντικό περιορισμό των εκπομπών από τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας «Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού».

Ο τομέας «Μεταφορές και αποθήκευση» είχε τη σημαντικότερη συμμετοχή στις εκπομπές CO2 με ποσοστό 29,3% επί του συνόλου των εκπομπών CO2 για το έτος 2020 και με 27,8% για το 2019.

Ο τομέας της «Παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» συμμετείχε με ποσοστό 28,9% επί του συνόλου των εκπομπών CO2 για το έτος 2020. Η αντίστοιχη συμμετοχή για το έτος 2019 ήταν 34,1% .

Κλιματική Αλλαγή: Σε επίπεδα ρεκόρ παρέμειναν οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα και το 2022

Ο τομέας της «Μεταποίησης» συμμετείχε με ποσοστό 20,5% επί του συνόλου των εκπομπών CO2 για το έτος 2020. Για το έτος 2019, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 19,3%.

Ο τομέας «Λοιπές υπηρεσίες» συμμετείχε με ποσοστό 1,8% επί του συνόλου των εκπομπών CO2 για το έτος 2020 και με 1,6% για το 2019 .

Τα νοικοκυριά παρουσίασαν επίσης σημαντική συμμετοχή στις εκπομπές CO2, με ποσοστό 17,6% για το έτος 2020, ενώ η αντίστοιχη συμμετοχή για το 2019 ήταν 15,9% .

Μεθάνιο (CH4)

Για το έτος 2020, το 92.5% των εκπομπών του CH4 προήλθε από δύο τομείς οικονομικής δραστηριότητας με σχεδόν ισόποση συνεισφορά: «Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες αποκατάστασης» και «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» με ποσοστά συμμετοχής 47,1% και 45,4%.

Για το έτος 2019, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 45,4% και 44,2% .

Τα νοικοκυριά συμμετείχαν με ποσοστό 2,4% για το 2020 και 2,5% για το 2019 .

Υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο)

Ο τομέας της «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας» είχε τη σημαντικότερη συνεισφορά στις εκπομπές του N2O με ποσοστό 74,5% για το 2020 και 73,6% για το 2019 (Πίνακας 5, Γράφημα 4). Άλλοι οικονομικοί τομείς που συνείσφεραν σημαντικά στις εκπομπές του N2O ήταν οι εξής:

– «Μεταφορές και αποθήκευση» με ποσοστό 11,4% για το 2020 και 10,8% για το 2019 .

– «Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες αποκατάστασης» με ποσοστό 6,6% για το 2020 και 6,9% για το 2019 .

Η συμμετοχή των νοικοκυριών ανήλθε σε 5,0% επί του συνόλου των εκπομπών Ν2Ο για το έτος 2020 και σε 5,2% για το 2019 .

Οι συνολικές ετήσιες εκπομπές του N2O από το 2011 έως το 2020 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και στο Γράφημα 6.

Φθοριούχα αέρια (φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες, υπερφθοράνθρακες, εξαφθοριούχο θείο)

Οι εκπομπές φθοριωμένων υδρογονανθράκων (HFCs) προήλθαν κυρίως από την χρήση συσκευών ψύξης και κλιματισμού στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας και στα νοικοκυριά. Για το έτος 2020, οι οικονομικές δραστηριότητες που συνείσφεραν σημαντικά στις εκπομπές φθοριωμένων υδρογονανθράκων ήταν η «Μεταποίηση» και οι «Λοιπές υπηρεσίες» με ποσοστά 43,2% και 34,7% αντίστοιχα . Η συμμετοχή των νοικοκυριών ήταν επίσης σημαντική με ποσοστό 14,1% για το 2020.

Για το έτος 2020, οι εκπομπές των λοιπών αερίων ρύπων προήλθαν κυρίως από τους τομείς των «Μεταφορών και αποθήκευσης» με ποσοστό συμμετοχής 44,6%, της «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας» με μερίδιο 10,0% και της «Μεταποίησης» με ποσοστό συμμετοχής 9,2% (Πίνακας 8, Γράφημα 9). Τα νοικοκυριά συμμετείχαν επίσης με ποσοστό 19,7% για το 2020 .

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Green