1. Ποιες συναλλαγές και ποια γεγονότα διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ο Λογιστής – Φοροτεχνικός

Το λογισμικό του Λογιστή είναι το ERP, το οποίο μέσω εξουσιοδότησης που λαμβάνει από την κάθε μία Επιχείρηση – πελάτη του, διαβιβάζει δεδομένα στο myDATA Rest API ERP βάσει προδιαγραφών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Ο Λογιστής διαβιβάζει υποχρεωτικά το χαρακτηρισμό εξόδων Α1 λήπτη, σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων Β1 – Β2 λήπτη και σύνοψη και χαρακτηρισμό Γ εγγραφών τακτοποίησης εσόδων – εξόδων σύμφωνα με τα όρια της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000. Επιπλέον διαβιβάζει δεδομένα και κάτω από τα παραπάνω όρια στην περίπτωση που του ανατεθεί αυτό από την Επιχείρηση – πελάτη του. Συγκεκριμένα, δύναται να διαβιβάζει:

α) Χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης στην περίπτωση που οι συνόψεις των εκδιδόμενων παραστατικών διαβιβάστηκαν από Πάροχο που δεν διαβίβασε χαρακτηρισμούς για τους Τύπους Παραστατικών Α1 – Α2, (στην πλειονότητα των περιπτώσεων διαβιβάζονται μαζί).

β) Χαρακτηρισμούς εσόδων λιανικών συναλλαγών από Φ.Η.Μ. για τους Τύπους Παραστατικών Α2 που σε κάθε περίπτωση δεν διαβιβάζουν χαρακτηρισμούς

γ) Χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης από Τρίτο στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης που σε κάθε περίπτωση δεν διαβιβάζει χαρακτηρισμούς για τους Τύπους Παραστατικών Α1 – Α2

δ) Χαρακτηρισμούς εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης για τους Τύπους Παραστατικών Α1 για το Λήπτη πελάτη του

ε) Σύνοψη και Χαρακτηρισμό εξόδων για τους Τύπους Παραστατικών Β1 – Β2 που σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται από το Λήπτη παραστατικών

στ) Σύνοψη και Χαρακτηρισμό για τους Τύπους Παραστατικών Γ, για τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων, διακριτά και μηνιαία για τη μισθοδοσία, και αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά, για τις αποσβέσεις και τις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων, έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επισήμανση : Τα ως άνω διενεργούνται για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος της Επιχείρησης.

2. Ενέργειες και βήματα διαχείρισης σχετικά με την αυτοματοποιημένη συσχέτιση Μ.ΑΡ.Κ. εσόδων – εξόδων και λογιστικών εγγραφών εσόδων – εξόδων με Τύπους Παραστατικών Α1-Α2, Β1-Β2 και Γ που έχουν Μ.ΑΡ.Κ., με την λογιστική των Επιχειρήσεων που τηρεί ο Λογιστής στο ERP του

1ο Βήμα Αυτοματοποιημένη λήψη Μ.ΑΡ.Κ. για Α1 (έσοδα χονδρικής) και Α2 (έσοδα λιανικής) στο εμπορικό ERP της επιχείρησης και συσχετισμός με τις λογιστικές εγγραφές στο ERP του Λογιστή

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός μέσω της συνεχούς και απευθείας διασύνδεσης του ERP του με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, λαμβάνει αυτοματοποιημένα και αδιάληπτα στο λογιστικό του πρόγραμμα και μόνο στην περίπτωση εξουσιοδότησης από τον πελάτη τα παρακάτω δεδομένα :

§  Έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης

α) Μ.ΑΡ.Κ. παραστατικών εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης σύνοψης και χαρακτηρισμών (Α1 – Α2) που ο πελάτης ως Εκδότης διαβίβασε μέσω των τεσσάρων καναλιών διαβίβασης πλην των Φ.Η.Μ. για την αυτοματοποιημένη συσχέτιση τους με τις λογιστικές εγγραφές εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, που ο λογιστής ενημέρωσε αυτοματοποιημένα από τα ERP των πελατών του (εμπορικό) στο δικό του ERP (λογιστικό),

β) Μ.ΑΡ.Κ. παραστατικών εσόδων σύνοψης λιανικών συναλλαγών (Α2) που ο πελάτης διαβίβασε ως Εκδότης μέσω Φ.Η.Μ. για αυτοματοποιημένη συσχέτισή τους με τις λογιστικές εγγραφές εσόδων λιανικών συναλλαγών, που ο λογιστής ενημέρωσε αυτοματοποιημένα από τα ERP του πελάτη του (εμπορικό) στο δικό του ERP (λογιστικό), στην περίπτωση ΕΑΦΔΣΣ και των λογιστικών εγγραφών που διενήργησε στην περίπτωση Φ.Τ.Μ. και ΑΔΗΜΕ (συγκεντρωτικές ανά μήνα).

Για τις παραπάνω περιπτώσεις ενδείκνυται ο συσχετισμός των συνολικών ποσών συναλλαγών εσόδων τιμολόγησης – εξόδων αυτοτιμολόγησης χονδρικής και ποσών συναλλαγών εσόδων λιανικής με τις συνολικές λογιστικές εγγραφές που έχουν διενεργηθεί ανά φορολογική περίοδο σε μηνιαία βάση.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων 

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Δημοσιονομική πειθαρχία και εργασιακή ευελιξία στην Ελλάδα
Experts |

Δημοσιονομική πειθαρχία και εργασιακή ευελιξία στην Ελλάδα

Οι ασκούμενες μνημονιακές πολιτικές επέφεραν εξάρτηση και έλεγχο της ελληνικής οικονομίας, απομείωση της εργασίας, των εισοδημάτων, των συντάξεων και του βιοτικού επιπέδου της πλειοψηφίας του πληθυσμού